Veelgestelde vragen en spelregels Keuzemodules KP K&J

Spelregels

  • De keuzemodules zijn onderdeel van het curriculum en iedere deelnemer volgt verplicht 2 modules binnen de duur van de opleiding. Dit is ook het maximale aantal keuzemodules dat je binnen de opleiding kan volgen.
  • Voor de keuzemodules Inleiding Schematherapie en Dialectische gedragstherapie (DGT) wordt accreditatie aangevraagd bij de respectievelijke beroepsverenigingen. Wij zullen alles doen om aangevraagde accreditatie ook te verwerven. Er bestaat echter geen recht op accreditatie voor de keuzemodules.
  • Bij geaccrediteerde modules geldt: Heb je een registratiecode bij een relevante specialistische vereniging? Geef dit dan door aan de opleidingsmedewerker. Na afronding van de module worden de punten hierop bijgeschreven.
  • Wanneer voor het behalen van de accreditatie van een keuzemodule extra afspraken (buiten de goedkeuring van de manager opleidingen) worden gemaakt (lesuren, bijeenkomsten, supervisie etc.) die niet standaard binnen de opleiding worden aangeboden, zijn de kosten hiervan voor de deelnemer.

Veelgestelde vragen

Ja. Vrijstelling voor een keuzemodule kan conform de vrijstellingsregeling worden aangevraagd.

Nee. De curriculumcommissie heeft op basis van de landelijke opleidingseisen, het KP competentieprofiel, de KBS-toetsen en evaluaties van deelnemers en praktijkopleiders, de keuze gemaakt voor onderstaand aanbod.​​​​​​​

Nee. De geplande keuzemodules maken integraal onderdeel uit van het curriculum van jouw opleidingsgroep. Dit kan niet elders worden gevolgd. Bij afwezigheid gelden de standaard richtlijnen.

De keuzemodules variëren van 18 uur tot 25 uur. Dit heeft te maken met de accreditatie eisen, zodat je je als deelnemer zonder al te veel extra inspanning kunt registreren bij de beroepsvereniging.

Evaluatie en eventuele wijziging van het aanbod vindt plaats via de curriculum- en opleidingscommissie. Suggesties kunnen via de jaargroepvertegenwoordiger worden ingediend.

Voor het vaststellen van de data van de keuzemodules zijn we afhankelijk van diverse docenten. Zodra de data bekend zijn worden deze bekend gemaakt via RINO Portal.

Zodra de namen van de docenten definitief zijn wordt deze informatie bekend gemaakt via RINO Portal.

Helaas is er een schaarste aan trainers en zijn de tarieven van MBT Nederland fors hoger dan de gebruikelijke tarieven voor docenten aan de BIG-opleidingen. Daarnaast zijn er erg weinig docenten op dit gebied met K&J expertise - hetgeen we belangrijk vinden binnen de opleiding. Omdat er veel belangstelling is, hebben we er toch voor gekozen om deze module op deze wijze aan te bieden.

Nee. De curriculumcommissie heeft ervoor gekozen alleen de inleiding optie op te nemen in het aanbod keuzemodules als mogelijk onderdeel binnen de KP K&J opleiding.

Staat je vraag niet bij deze informatie? Neem contact op met de opleidingsmedewerker.