Veelgestelde vragen - keuzemodules GZ

Lesdagen

De keuzemodules maken onderdeel uit van het verplichte curriculum. Het is verplicht één module naar keuze te volgen. Het is niet mogelijk om je in te schrijven voor meerdere modules.

De keuzemodules worden aangeboden aan verschillende GZ-opleidingsgroepen (V&O en K&J), die een vaste (reguliere) lesdag hebben. Om de keuzemodules voor iedereen toegankelijk te maken zijn we genoodzaakt buiten deze vaste lesdagen en buiten de vaste leslocatie om te plannen. Daarnaast moeten we rekening houden met de beschikbaarheid van de docenten.

Het volgen van een keuzemodule is nodig om aan het vereiste aantal uren te komen. Vrijstelling voor een keuzemodule kan conform de vrijstellingsregeling worden aangevraagd.

Deelnemers

De keuzemodules zijn bedoeld voor deelnemers in het tweede jaar van de GZ-opleiding.

Inschrijving

De inschrijving start voor de voorjaarsgroepen in oktober en voor de najaarsgroepen in februari. 

Omdat er een beperkt aantal plaatsen per keuzemodule beschikbaar is, is het niet mogelijk om na inschrijving te wisselen. Na de inschrijvingsperiode wordt er een een definitieve groepsindeling gemaakt. We proberen je uiteraard in de keuzemodule van jouw voorkeur te plaatsen, maar kunnen dit niet garanderen.

Het is verplicht één module naar keuze te volgen. Het is niet mogelijk om je in te schrijven voor meerdere modules.

Planning keuzemodules

Indien je vanwege overmacht niet kunt deelnemen aan de GZ Keuzemodules zullen we samen met jou kijken naar een inhaalmoment. Of we bij het inhalen rekening kunnen houden met je aanvankelijke keuze is afhankelijk van het aanbod bij de volgende uitvoering van de GZ Keuzemodules.

De keuzemodules voor 2022 staan vast. Na afronding van de keuzemodules  worden de deelnemers uitgenodigd om een evaluatie in te vullen. Deze evaluaties worden in de werkgroep GZ Keuzemodules besproken en gebruikt om het aanbod keuzemodules 2023 vast te stellen.

Op de inschrijfpagina van de keuzemodule wordt aangegeven door welke docent de keuzemodule wordt gegeven.

Op de inschrijfpagina van de keuzemodule wordt per module de lestijden en locatie aangegeven.

Accreditatie

De keuzemodules zijn niet geaccrediteerd.