Veelgestelde vragen en spelregels Keuzemodules KP/PT(alleen V&O)

Spelregels

  • De RINO Groep biedt ieder jaar verschillende keuzemodules aan voor de KP- en PT-opleiding V&O. Klik hier voor de informatiepagina van de keuzemodules. 
  • De keuzemodules vinden plaats in het tweede, derde en vierde jaar van de KP V&O opleiding en in de tweede helft van de PT V&O opleiding.
  • Je ontvangt ruim voordat je mag starten met de keuzemodules een uitnodiging  om je voorkeur voor twee modules door te geven.
  • De keuzemodules zijn onderdeel van het curriculum en iedere deelnemer dient verplicht 2 modules te volgen binnen de duur van de opleiding. Dit is ook direct het maximaal aantal modules waarvoor je je mag inschrijven.
  • Modules vinden doorgang bij voldoende aanmeldingen.
  • Voor de PT-deelnemers geldt dat deelnemers die Schematherapie willen doen ófwel de Basiscursus of de Vervolgcursus mogen volgen, dus niet beide. Zie ook de veel gestelde vragen.
  • Voor PT-deelnemers is in het laatste jaar van de opleiding (zowel drie-jarig als vier-jarig) ruimte gemaakt voor de Keuzemodules, in die periode kom je niet in conflict met de rest van je lesprogramma.
  • Voor de KP-deelnemers geldt dat zij kunnen starten met de keuzemodule TFP na het volgen van het blok Psychodyamische theorie en behandeling.
  • Heb je een registratiecode bij een relevante specialistische vereniging? Geef dit dan door aan de opleidingsmedewerker. Na afronding van de module worden de punten hierop bijgeschreven.
Heb je vragen? Neem dan contact op met Mariska de Heus via tel. 030 - 230 84 00 of via m.de.heus@rinogroep.nl

Veelgestelde vragen

Lesdagen

De keuzemodules maken onderdeel uit van het verplichte curriculum. Het is verplicht om twee modules naar keuze te volgen, het is niet mogelijk om je in te schrijven voor meerdere modules. Met uitzondering van deelnemers KP met een volledige vrijstelling voor het onderwijs management (MBI) of wetenschappelijk onderzoek (WVI), zij mogen een derde module naar keuze volgen mits er voldoende plaats is.

De keuzemodules worden aangeboden aan verschillende groepen (KP en PT) die allen een eigen vaste (reguliere) lesdag hebben. Om de modules voor iedereen toegankelijk te maken zijn we genoodzaakt buiten deze vaste lesdagen om te plannen. Daarnaast moeten we rekening houden met de beschikbaarheid van de docenten.

Het volgen van twee keuzemodules is nodig om aan het verreisde aantal uren te komen. Vrijstelling voor een keuzemodule kan conform de vrijstellingsregeling worden aangevraagd als de deelnemer vier of vijf van de aangeboden modules al heeft gevolgd.

De keuzemodules variëren van 25 tot 30 uur. Dit heeft alles te maken met de accreditatie eisen, zodat je je als deelnemer zonder al te veel extra inspanning kunt registreren bij de beroepsvereniging.

Deelnemers

De keuzemodules zijn bedoeld voor deelnemers in het tweede, derde of vierde jaar van de KP V&O opleiding en deelnemers in de tweede helft van de PT V&O opleiding. Je ontvangt ruim een half jaar voordat je mag starten met de keuzemodules een uitnodiging om je voorkeur voor de twee keuzemodules door te geven.

Planning keuzemodules

 

Onderstaand staat aangegeven wanneer de verschillende keuzemodules worden aangeboden. 
 
Overzicht planning keuzemodules 

Mentalization-Based Treatment :             voorjaar - najaar
Dialectische gedragstherapie :                 voorjaar 
Transference Focused Psychotherapie:   voorjaar - najaar  
Basiscursus schematherapie:                    voorjaar 
Vervolgcursus schematherapie:                voorjaar - najaar
 

Voorlopig zit het niet in de planning dat er andere keuzemodules bijkomen. Evaluatie en eventuele wijziging van het aanbod vindt plaats via de curriculum- en opleidingscommissies. Suggesties kunnen via de jaargroepvertegenwoordiger worden ingediend.

Voor het vaststellen van de data en tijden van de keuzemodules zijn we afhankelijk van diverse docenten. We streven er naar om de data en tijden uiterlijk zes maanden voor de start van keuzemodule kenbaar te maken.

Het streven is om zes maanden voor de start van de keuzemodules de docenten bekend te maken. Dit is gelijktijdig met de bekendmaking van de data en tijden van de betreffende keuzemodule. De keuzemodule MBT is hier een uitzondering op, omdat er wordt gewerkt met een docentenpool vanuit MBT Nederland. De docenten van MBT worden later bekend gemaakt.

Schematherapie Basis- en Vervolgcursus

Ja.

Voor de KP geldt: de Basiscursus en Vervolgcursus zijn 2 losse keuzemodules, je mag ze beide volgen en ze tellen als twee keuzemodules. Je dient echter wel te starten met de Basiscursus indien je deze nog niet gevolgd hebt. Tijdens de KP opleiding leiden we mensen op tot specialist, waarbij het de voorkeur heeft dat men zich specialiseert (dus op verdiepend niveau) in ten minste één van de vier behandelvormen van persoonlijkheidsstoornissen.  
 
Voor de PT geldt: je mag je maar voor één van de twee Schematherapie keuzemodules inschrijven: Basiscursus of Vervolgcursus (indien je al in het bezit bent van de Basismodule). De opleiding tot psychotherapeut beoogt psychotherapeuten op te leiden die een brede visie hebben op het vak, en dus ook breed opgeleid zijn. Daarbij hoort ook dat de deelnemer gedegen basiskennis heeft van minimaal twee van de ‘Big Four’ behandelvormen van persoonlijkheidsstoornissen.

Accreditatie

Voor de modules DGT, Schematherapie Basis, Schematherapie Vervolg en MBT ( via MBT Nederland) wordt accreditatie aangevraagd bij de betreffende beroepsvereniging. De module TFP voldoet aan een deel van de opleidingseisen voor het register TFP.