Congres trauma en systeemtherapie: de sprekers

Een trauma bij een of meerdere familieleden heeft bijna altijd invloed op alle relaties in de familie. Toch worden deze relaties vaak nauwelijks betrokken bij de behandeling. Wil je ook gebruik gaan maken van methodische systeemtherapeutische interventies bij de behandeling van trauma of wil je je huidige behandelwijze effectiever maken? Laat je op dit congres inspireren door experts op het gebied van trauma en systeemtherapie en verbreed je competenties. Bovendien krijg je als deelnemer het nieuwste boek van Scott Sells ter waarde van 45 euro cadeau (Springer publishing, december 2017).

Terug naar congrespagina

Scott Sells PhD, MSW, LCSW, LMFT, is professor van sociaal werk op Savannah State University en universitair hoofddocent bij UNLV in Las Vegas. Dr. Sells is de auteur van twee boeken, Treating the tough adolescent: a family-based, step-by-step guide (1998) en Parenting your Out-of-Control teenager: 7 steps to re-establish authority and reclaim love (2001). Hij heeft meer dan 20 publicaties in tijdschriften als Psychotherapie Networker, Hedendaagse Correcties, Journal of Child and Adolescent Substance Abuse, Professionele problemen in strafrecht, Family Process en Journal of Civil and Family Therapy.
Scott Sells is de oprichter en modelontwikkelaar van een bewezen model, Know Parenting with Love and Limits® (PLL). PLL wordt gebruikt bij? zowel jeugdrecht als kinderwelzijn in meer dan 14 staten in de VS en in Europa.

Jan Baars is een kei in het versimpelen van dingen die moeilijk zijn. Hij is klinisch psycholoog en psychotherapeut met een ruime ervaring in de GGZ en forensische psychiatrie. Hij is hoofd van de behandelprogramma’s persoonlijkheidsstoornissen en stemmings- en angststoornissen van de Rembrandthof in Hilversum (GGZ Centraal). Systeemtherapie is de basis van waaruit hij werkt. Op podia in binnen- en buitenland geeft Jan workshops en lezingen, altijd vanuit passie en creativiteit. Ook in de literatuur vind je de naam van Jan Baars terug. Hij is (co)auteur van verschillende boeken over het thema relaties zoals ‘Een psychische stoornis heb je niet alleen’, ‘De Ziel van het vak’ en ‘Psychische stoornissen en naastbetrokkenen’. Hij publiceerde over systeemtherapie, persoonlijkheidsstoornissen en (seksueel) geweld binnen families. Hij is opleider en supervisor in de systeemtherapie voor de RINO Groep. Recent ontwikkelde hij een programma rondom trauma en systeemtherapie.

Sander van Arum is orthopedagoog/psychotherapeut. Hij was lang werkzaam als hoofd Behandelzaken bij het Centrum voor ambulante forensische psychiatrie de Waag. Sander is gespecialiseerd in de integrale aanpak bij huiselijk geweld, kindermishandeling en seksueel misbruik binnen het gezin en bij jeugddelinquentie. Hij is mede-ontwikkelaar van het triage-instrument Veilig Thuis en mede-auteur van het landelijk visiedocument ‘Eerst samenwerken voor directe veiligheid, dan samenwerken voor risico gestuurde zorg’. Hij is supervisor van de NVRG, de VKJP en de NVP. Als ontwikkelaar van evidence-based interventies voor complexe en chronische problemen in gezinsrelaties weet hij dat daarna pas het echte werk begint dat nooit eindigt..... Als belangrijkste uitdaging daarbij ziet hij het ontwikkelen van een intersectorale netwerkorganisatie waarbinnen ook daadwerkelijk gestuurd wordt op organisatie-overstijgende maatschappelijke doelen.

De laatste 12 jaren is Frank Buffing werkzaam als behandelaar binnen de ambulante forensische psychiatrie van de Forensische Zorgspecialisten, bij polikliniek de Waag in Amsterdam. Daar is hij supervisor van het gezinsprogramma Ouderschap met Liefde en Grenzen; een structurele strategische systeeminterventie met probleemjongeren. De nadruk ligt op het voorkomen van escalaties, het stellen van grenzen en het versterken van wederzijds begrip en vertrouwen, waarbij ook oog is voor onderliggende schade die gezinsleden elkaar hebben aangedaan.

Erik Jongman is psycholoog/psychotherapeut. Hij werkt bij Spirit Jeugdhulp en DeWaag - polikliniek Kindermishandeling van de Forensisch zorgspecialisten. Daarnaastis hij hoofddocent adolescentie bij de opleiding tot klinisch psycholoog en docent gedragsstoornissen bij de opleidingen tot gezondheidszorgpsycholoog bij de RINO Groep.