Veelgestelde vragen over het traject toetsing en scholing Herregistratie Psychotherapeut

Onderstaande vragenlijst heeft inhoudelijk betrekking op de scholingseis voor herregistratie. Voor algemene vragen over de herregistratie verwijzen wij je naar de veelgestelde vragen op de website van het BIG-register.

Op de website van het BIG Register vindt u het beoordelingskader waarin staat vermeld welke uren meetellen. Werkervaring mag je alleen meetellen als het aan de eisen voldoet zoals beschreven in het beoordelingskader psychotherapeut. Mocht je na het zien van de eisen op dit punt nog aanvullende vragen hebben dan kun je daarvoor contact opnemen met het BIG-register.

De vaardighedentoets

Je vindt de vaardigheden-toetsonderdelen in de bijlage van de studiehandleiding Traject toetsing en scholing Herregistratie Wet BIG Psychotherapeut.

Nee, je moet zelf regelen dat je beschikt over voldoende recente ervaring (niet ouder dan een jaar) om de casussen voor jouw portfolio (de vaardigheden-toetsonderdelen) te kunnen maken.

In de bijlage van de studiehandleiding staan alle vaardighedentoetsen. Je kunt daar precies zien wat er wordt gevraagd en wat je moet inleveren. In de studiehandleiding staat bij hoofdstuk twee 'De toetsing' precies wat de eisen zijn die hieraan gesteld worden.

Een erkende praktijkinstelling is ook niet nodig. De werkzaamheden die voor de vaardigheden-toetsonderdelen mee mogen tellen, moeten voldoen aan drie eisen. Deze eisen zijn gelijk aan de criteria van de werkervaringeis. De drie eisen zijn:

  • De werkzaamheden moeten liggen op het terrein van de individuele gezondheidszorg. Dit zijn werkzaamheden die rechtstreeks zijn gericht op een persoon met het doel de gezondheid van de persoon te bevorderen of te bewaken.
  • De werkzaamheden moeten altijd vallen binnen het deskundigheidsgebied van het beroep waarvoor je herregistratie aanvraagt. Als je werkt in een ander beroep of andere functie dan gezondheidszorgpsycholoog kunnen werkzaamheden meetellen als zij binnen het deskundigheidsgebied vallen.
  • Als je werkt in een ander beroep of andere functie dan gezondheidszorgpsycholoog, moeten de werkzaamheden minimaal op WO-niveau worden uitgevoerd.
Je dient zelf te beoordelen op basis van deze eisen of jouw gekozen praktijkwerkzaamheden aan deze eisen voldoen. Je kunt de praktijkwerkzaamheden bijvoorbeeld uitvoeren:
  • In overleg bij een bevriende praktijk
  • Bij een persoon in jouw omgeving met klachten op de vastgestelde aandachtsgebieden (zie daarvoor de vaardighedentoets)
De vaardighedentoetsen hebben als doel de deelnemer aan het traject de gelegenheid te geven om aan te tonen dat voldaan wordt aan het competentieprofiel van de Psychotherapeut (zie bijlage studiegids).

Het is geen probleem om voor beide toetsen dezelfde cliënten te gebruiken, mits de casus maar aan de eisen van beide toetsen voldoen.

Ja, je kunt de vaardigheden toetsonderdelen inleveren (uploaden) wanneer je wilt. Houd er rekening mee dat de gemaakte toetsonderdelen 2 jaar geldig zijn vanaf datum inleveren. Binnen deze termijn moeten alle onderdelen met goed gevolg zijn afgelegd om een Periodiek Registratiecetificaat te kunnen ontvangen

Nee. De vaardighedentoets wordt pas in behandeling genomen als alle onderdelen (d.w.z. casus 1, casus 2 en het cv) zijn geplaatst op RINO Portal.

Nee. Jouw voldoende resultaten worden bewaard binnen de termijn van twee jaar. Als je binnen deze twee jaar aan alle onderdelen van de toets voldoet, dan ontvang je het PRC.

Je kunt de termijn rekenen vanaf de laatste behandelsessie.

Ja, zorgverleners die staan ingeschreven in het specialistenregister moeten zich herregistreren in het BIG-register als psychotherapeut.

De kennistoets

Een goede indicatie over de inhoud van de toets is de voorbereidende literatuurlijst die staat vermeld in de bijlage van de studiehandleiding. Op de website kun je daarnaast een inhoudelijke omschrijving vinden van de inhoud van de scholingsmodule die voorbereidt op betreffende kennistoets.

Het is mogelijk om beide kennistoetsen op één toetsdatum te maken. Je maakt dan één toets in de ochtend (van 10:00 tot 13:00) en één toets in de middag (van 14:00 tot 17:00). Op de website zijn alle inschrijvingsmogelijkheden in de ochtend gepland. Als je beide toetsen op één dag wil maken dan schrijf je je in voor beide toetsen bij de ochtendmogelijkheid, er wordt dan verwerkt dat je twee toetsen op één dag maakt.