Herregistratie Psychotherapeut

Sinds 1 januari 2012 is herregistratie in het BIG-register voor psychotherapeuten verplicht. De inschrijving in het BIG-register is vanaf deze datum steeds geldig voor een periode van vijf jaar. Om voor herregistratie in aanmerking te komen moet je voldoen aan de hiervoor gestelde eisen. Ook als je inschrijving is doorgehaald omdat je niet aan de herregistratiecriteria hebt voldaan, dan is opnieuw inschrijven mogelijk. Voor opnieuw inschrijven gelden dezelfde criteria als voor herregistratie. Kijk op de website van het BIG-register wat voor jou van toepassing is.

Scholingseis

Binnen de scholingseis moet je door middel van een toets aantonen dat je de kerncompetenties en kernvaardigheden van het beroep beheerst. Indien je van mening bent dat je over deze competenties en vaardigheden beschikt, kun je er voor kiezen direct de toets te maken. Indien je je wilt voorbereiden op de toets kun je er voor kiezen je als belangstellende aan te melden voor één of meerdere scholingsmodules. Bij voldoende belangstelling zal betreffende module worden aangeboden. Het volgen van scholingsmodules is niet verplicht.

Studiehandleiding

Alle informatie over het scholingstraject Herregistratie Psychotherapeut en de toets kun je verder vinden in de Studiehandleiding Traject toetsing en scholing Herregistratie Wet BIG Psychotherapeut. Alle inhoudelijke en praktische informatie vind je via onderstaand aanbod van scholingsmodules.

De toets

De toets voor het beroep psychotherapeut bestaat uit de volgende vier toetsonderdelen:
a. Een beroepsinhoudelijke kennistoets op het gebied van diagnostiek, indicatiestelling en behandelplan
b. Een vaardighedentoets op het gebied van diagnostiek, indicatiestelling en behandelplan (portfolio)
c. Een beroepsinhoudelijke kennistoets op het gebied van behandeling en evaluatie
d. Een vaardighedentoets op het gebied van behandeling en evaluatie (portfolio)

Voor de toetsonderdelen zijn varianten ontwikkeld voor de differentiaties ‘Volwassenen & Ouderen’ en ‘Kinderen & Jeugd’. Je kiest zelf welke variant je maakt. Wanneer je alle toetsonderdelen met succes afrondt, krijg je het Periodiek Registratie Certificaat (PRC). Met het PRC kan de aanvraag voor herregistratie worden gedaan.

Vragen?

Hier vind je antwoord op veelgestelde vragen over het traject toetsing en scholing Herregistratie Psychotherapeut.
Staat je vraag er niet bij? Neem dan contact op met onze infodesk: 030 230 84 50 of infodesk@rinogroep.nl

Ben je psychotherapeut én gezondheidszorgpsycholoog?
Dan kun je een aangepast traject volgen.

NB Inschrijving voor een toets is steeds een combinatie van twee van de vier toetsonderdelen: een kennistoets en vaardighedentoets (a en b resp. c en d). Voor de herregistratie dien je alle vier toetsonderdelen met succes af te ronden.

Namens alle opleidingsinstellingen verenigd in de Vereniging LOGO coördineert de Stichting PDO-GGZ Utrecht de uitvoering van het traject toetsing en scholing Herregistratie Psychotherapeut.