Onze klanten

De RINO Groep werkt voor veel verschillende organisaties in:

  • de geestelijk gezondheidzorg
  • de jeugdzorg
  • de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking
  • de zorg voor mensen met een autismespectrumstoornis
  • de openbare geestelijke gezondheidzorg
  • de maatschappelijke opvang
  • de forensische psychiatrie
  • de verslavingszorg
  • de eerstelijnsvoorzieningen zoals het algemeen maatschappelijk werk
  • aanpalende sectoren zoals de politie, het onderwijs, woningbouwcorporaties, de thuiszorg, ouderenzorg, het lokale welzijnswerk, maar ook het bedrijfsleven

’s Heerenloo Reclassering Nederland
Abrona Revalidatie Friesland
Accare RIBW Arnhem & Veluwe Vallei
Altrecht RIBW Brabant
Amerpoort RIBW Fonteynenburg
Bouman RIBW Gooi & Vechtstreek
Centrum Voor Dienstverlening RIBW Kennemerland/Amstelland en de Meerlanden
Cordaan Rivierduinen, bureau LORD
Delta Psychiatrisch Ziekenhuis Rubicon jeugdzorg
De Bascule SEIN
De Kijvelanden Siza
De Lievensberg Stichting Hulpverlening Opvang Prostituees
De Rooyse Wissel Stichting Maatschappelijke Opvang Breda e.o.
De Twentse Zorgcentra Stichting Oase
De Waag Stichting Papageno
Dimence Tactus Verslavingszorg
Dr. Leo Kannerhuis Traverse
Driestroom Trajectum
Eleos Transfore
Emergis Triade
Equator Foundation Virenze
FPC dr. S. van Mesdag De Woenselse Poort
FPC Veldzicht Yulius
GGZ Centraal Zuidwester
GGz Eindhoven  
GGZ Noord-Holland-Noord Landelijk:
Hoornbeeck College De Forensische Zorgspecialisten
De Hartelborgt Leo Kannerhuis Nederland
JP van den Bent stichting Raad voor de Kinderbescherming
Jeugdbescherming west  
Kadera België:
Kwintes Beschut Wonen De Overweg vzw
Laurens Beschut Wonen De Bolster
Leger des Heils Beschut Wonen Este
Lentis Netwerk GGZ regio Noord-West-Vlaanderen
LEVANTOgroep OPZ Geel
Lister Psychiatrisch Centrum Dr. Guislain
Mediant Psychiatrisch Centrum Caritas
Mentrum Psychiatrisch Centrum Sint-Amandus
Mondriaan Psychiatrisch Centrum Sint-Hiëronymus
NIFP Psychiatrisch Centrum Sint-Jan Baptiste Zelzate
NOVO Psychiatrisch Centrum Zoete Nood Gods
Pameijer Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis
Parlan Jeugdhulp PVT De Landhuizen
PerspeKtief U.P.C. Sint-Kamillus
Pluryn Vzw De Vliering
Pompestichting VZW Reymeers
Pro Persona  

Op de pagina praktijkinstellingen vind je een overzicht van zorginstellingen die praktijkinstelling zijn voor een of meer van onze BIG-opleidingen.