Effectief opleiden in verbinding met de praktijk

Wij vinden de kwaliteit en effectiviteit van onze opleidingen en cursussen heel belangrijk. Daarom volgen wij de actuele onderwijskundige ontwikkelingen op de voet. Trainingen hebben het meeste effect als deze uitgaan van jouw eigen praktijk. Tijdens de lesbijeenkomsten doen we dit door inzichten te verbinden aan casuïstiek van de deelnemers en door praktijksituaties te oefenen in rollenspelen en met acteurs. Ook het van elkaar leren en elkaar feedback geven speelt een belangrijke rol. Dit zijn vaardigheden die in de dagelijkse praktijk kunnen bijdragen aan de samenwerking binnen teams. Omdat we tot slot de opgedane kennis toetsen, verwerk je de aangeboden stof actief en beklijven nieuwe inzichten beter.

Digitale leeromgeving: Onderwijsportaal

Onze opleidingen en cursussen worden ondersteund met Onderwijsportaal, een digitale leeromgeving voor alle betrokkenen bij een opleiding: deelnemers, hoofdopleiders, docenten en praktijkopleiders. Als deelnemer krijg je direct toegang tot je persoonlijke opleidingsinformatie waar je het lesrooster, programma, digitale literatuur en opdrachten vindt. Toetsen en verslagen worden online ingestuurd en beoordeeld. Bovendien zijn je persoonlijke voortgang en resultaten steeds direct zichtbaar.

Meerdere collega's of een heel team opleiden?

Vaak is het voor een organisatie effectiever om een heel team te scholen, bijvoorbeeld op een specifieke methodiek. Het draagt bij aan de teamsamenwerking. Er ontstaat eenheid van visie en taal binnen het team. De nieuw verworven kennis en vaardigheden beklijven beter als teamleden elkaar stimuleren in de toepassing daarvan en elkaar aanspreken waar nodig. De leidinggevende kan vanuit deze eenheid in de inhoud beter sturen en de medewerkers beter faciliteren in de uitvoering van hun werk. Voor het scholen van teams bieden wij onze cursussen incompany en op maat aan.

Ontwikkeling van organisaties

Scholing staat niet op zichzelf, maar moet goed ingebed worden in de organisatie. Alleen als het geleerde in vruchtbare bodem valt, hebben opleidingsactiviteiten echt rendement. We zien dat organisaties hun scholingsbeleid steeds vaker en systematischer inzetten als middel voor organisatieontwikkeling. Dit is het meest effectief als de team- of organisatieontwikkeling en de ontwikkelwensen van de professionals op elkaar aansluiten. De RINO Groep is ook hierin gesprekspartner en adviseert over opleidingsbeleid, implementatie en kwaliteitsbeleid en hoe je de benodigde afstemming kunt realiseren.

Vitaliteit en deskundigheid van belang voor succesvolle organisaties

De basis voor effectieve hulpverlening wordt gelegd in de relatie tussen hulpverlener en cliënt. Ervaring, kennis, deskundigheid en betrokkenheid van de hulpverlener maken deze relatie tot een effectieve samenwerkingsrelatie. Het succes van een organisatie is afhankelijk van de vitaliteit en deskundigheid van haar medewerkers. Als RINO Groep willen we professionals en teams helpen zich te blijven ontwikkelen en vitaal en deskundig te blijven.

Ontwikkeling van professionals

Hoe zorg je als professional dat je geïnspireerd en up-to-date blijft? Dat je op jouw eigen deskundigheid kunt blijven vertrouwen? In de ggz en aanverwante sectoren is dat lastig. De ontwikkelingen gaan snel. Vanuit diverse hoeken wordt er aan hulpverleners getrokken: er moet productie geleverd worden en zorgverzekeraars vragen bijvoorbeeld om informatie over prestatie-indicatoren. Een actuele ingrijpende ontwikkeling is de ambulantisering in de ggz en de nieuwe indeling ggz in gespecialiseerde ggz en generalistische basis ggz. Beleidsmatige afspraken zijn nodig om de zorgsector financieel gezond en betaalbaar te houden. Zij dragen in zekere zin ook bij aan een effectieve hulpverlening. Maar de essentie ligt in de hulpverlener, in de relatie die de hulpverlener en de cliënt met elkaar aangaan.
 
Professionals zoeken in ons brede aanbod veelal hun eigen leerroute. Zij maken daarbij gebruik van opleidingen en cursussen die aansluiten bij hun toekomstwensen en hun eigen beroepsontwikkeling. Hiertoe worden zij mede gestimuleerd door beroepsregistraties en accreditatiesystemen, die hen en hun beroep status en erkenning geven. De RINO Groep treedt hierbij graag op als adviseur en helpt je bij jouw eigen professionele ontwikkeling. Zo helpen we professionals actief bij het samenstellen van hun individuele leerroute, bijvoorbeeld tijdens een studieadviesgesprek, maar ook in rechtstreeks contact tussen deelnemer, opleidingsmanager en docent.

Heb je vragen over opleiden of ons opleidingsaanbod? Neem contact met ons op