Over ons

Onze missie

De RINO Groep in Utrecht ondersteunt professionals die werken met mensen met een psychische kwetsbaarheid om hun leven lang te leren. Samen met onze topdocenten bieden we innovatieve opleidingen, cursussen en congressen op maat. Wij onderscheiden ons door klantgerichte service en staan midden in een dynamisch internationaal netwerk. Vanuit dit professioneel netwerk creëren en delen we hoogwaardige kennis en focussen we op de vertaling naar de dagelijkse praktijk.

Zo leveren wij een bijdrage aan de kwaliteit van leven in de samenleving. Dat doen wij al meer dan 30 jaar voor de specialistische geestelijke gezondheidszorg, jeugdzorg, generalistische basis-ggz, buurten, wijkteams, forensische zorg, verstandelijk gehandicaptenzorg, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang. Voor onze opleidingsactiviteiten is het perspectief van de cliënt richtinggevend.
 

Leslokaal

Vitaliteit en deskundigheid van belang voor succesvolle organisaties

De basis voor effectieve hulpverlening wordt gelegd in de relatie tussen hulpverlener en cliënt. Ervaring, kennis, deskundigheid en betrokkenheid van de hulpverlener maken deze relatie tot een effectieve samenwerkingsrelatie. Het succes van een organisatie is afhankelijk van de vitaliteit en deskundigheid van haar medewerkers. Als RINO Groep willen we professionals en teams helpen zich te blijven ontwikkelen en vitaal en deskundig te blijven.

Ontwikkeling van professionals

Hoe zorg je als professional dat je geïnspireerd en up-to-date blijft? Dat je op jouw eigen deskundigheid kunt blijven vertrouwen? In de ggz en aanverwante sectoren is dat lastig. De ontwikkelingen gaan snel. Vanuit diverse hoeken wordt er aan hulpverleners getrokken: er moet productie geleverd worden en zorgverzekeraars vragen bijvoorbeeld om informatie over prestatie-indicatoren. Een actuele ingrijpende ontwikkeling is de ambulantisering in de ggz en de nieuwe indeling ggz in gespecialiseerde ggz en generalistische basis ggz. Beleidsmatige afspraken zijn nodig om de zorgsector financieel gezond en betaalbaar te houden. Zij dragen in zekere zin ook bij aan een effectieve hulpverlening. Maar de essentie ligt in de hulpverlener, in de relatie die de hulpverlener en de cliënt met elkaar aangaan.

Professionals zoeken in ons brede aanbod veelal hun eigen leerroute. Zij maken daarbij gebruik van opleidingen en cursussen die aansluiten bij hun toekomstwensen en hun eigen beroepsontwikkeling. Hiertoe worden zij mede gestimuleerd door beroepsregistraties en accreditatiesystemen, die hen en hun beroep status en erkenning geven. De RINO Groep treedt hierbij graag op als adviseur en helpt je bij jouw eigen professionele ontwikkeling. Zo helpen we professionals actief bij het samenstellen van hun individuele leerroute, bijvoorbeeld tijdens een studieadviesgesprek, maar ook in rechtstreeks contact tussen deelnemer, opleidingsmanager en docent.

Meerdere collega's of een heel team opleiden?

Vaak is het voor een organisatie effectiever om een heel team te scholen, bijvoorbeeld op een specifieke methodiek. Het draagt bij aan de teamsamenwerking. Er ontstaat eenheid van visie en taal binnen het team. De nieuw verworven kennis en vaardigheden beklijven beter als teamleden elkaar stimuleren in de toepassing daarvan en elkaar aanspreken waar nodig. De leidinggevende kan vanuit deze eenheid in de inhoud beter sturen en de medewerkers beter faciliteren in de uitvoering van hun werk. Voor het scholen van teams bieden wij onze cursussen incompany en op maat aan.

Ontwikkeling van organisaties

Scholing staat niet op zichzelf, maar moet goed ingebed worden in de organisatie. Alleen als het geleerde in vruchtbare bodem valt, hebben opleidingsactiviteiten echt rendement. We zien dat organisaties hun scholingsbeleid steeds vaker en systematischer inzetten als middel voor organisatieontwikkeling. Dit is het meest effectief als de team- of organisatieontwikkeling en de ontwikkelwensen van de professionals op elkaar aansluiten. De RINO Groep is ook hierin gesprekspartner en adviseert over opleidingsbeleid, implementatie en kwaliteitsbeleid en hoe je de benodigde afstemming kunt realiseren.

‘Wij krijgen snel antwoord en ze denken altijd erg goed mee. Als er een keer iets misgaat, wordt het goed opgelost. Ze zijn super professioneel.’

Een van de geïnterviewden

Cedeo-erkend

Sinds 2010 zijn de opleidingsactiviteiten van de RINO Groep erkend door Cedeo. Dit onafhankelijk erkenningsinstituut houdt elke twee jaar een klanttevredenheidsonderzoek onder zowel deelnemers van ons bij- en nascholingsaanbod als onze incompany klanten.

Bij het laatste onderzoek begin 2022 gaf ruim 87% van de ondervraagden aan ‘tevreden’ tot ‘zeer tevreden’ te zijn over de verschillende stappen in het voor-, uitvoerings-, en natraject. Voor de RINO Groep is deze Cedeo-erkenning van groot belang omdat daarmee de kwaliteit van ons aanbod wordt onderschreven.

Behoefte aan persoonlijk studieadvies (telefonisch, per mail of op kantoor)?