Herregistratie GZ en PT: aangepast traject

Heb je zowel de registratie van gezondheidszorgpsycholoog als die van psychotherapeut, en wil je je volgens het Traject toetsing en scholing Herregistratie herregistreren voor beide beroepen, dan kun je een aangepast traject volgen. Je hoeft niet alle toetsonderdelen voor beide beroepen te maken, maar kunt vrijstelling krijgen voor toetsonderdelen onder de volgende voorwaarden:

1. Je bent binnen het aangepaste traject verplicht de volgende toetsonderdelen te maken:

  • de beroepsinhoudelijke kennistoets op het gebied van diagnostiek en indicatiestelling voor het beroep gezondheidszorgpsycholoog
  • de vaardighedentoets op het gebied van diagnostiek en indicatiestelling voor het beroep gezondheidszorgpsycholoog
  • de beroepsinhoudelijke kennistoets op het gebied van behandeling en evaluatie voor het beroep psychotherapeut
  • de vaardighedentoets op het gebied van behandeling en evaluatie voor het beroep psychotherapeut
2. Alleen wanneer je voor de toetsonderdelen a en b bent geslaagd, volgt vrijstelling van de toetsonderdelen a en b van het beroep psychotherapeut (beroepsinhoudelijke kennistoets en vaardighedentoets op het gebied van diagnostiek, indicatiestelling en behandelplan).

3. Alleen wanneer je voor de toetsonderdelen c en d bent geslaagd, volgt vrijstelling voor de toetsonderdelen c en d van het beroep gezondheidszorgpsycholoog (beroepsinhoudelijke kennistoets en vaardighedentoets op het gebied van behandeling en evaluatie).

4. Ook voor dit aangepaste traject geldt dat alle vier de toetsonderdelen voldoende moeten zijn gemaakt om in aanmerking te komen voor het PRC.
 
In schema ziet het aangepaste traject er als volgt uit:

Schema aangepast traject
Schema aangepast traject