Autisme College

Al jaren werken het Leo Kannerhuis en de RINO Groep intensief samen op het gebied van opleidingen rond autisme. Inmiddels heeft die samenwerking vorm gekregen in het Autisme College. Met een nog grotere ambitie: niet alleen goede begeleiders en behandelaars opleiden, maar ze ook toegang geven tot actuele en state-of-the-art kennis. Daarbij gaat het enerzijds om het bieden van een compleet aanbod voor de hele keten: van lokale zorg tot basis en specialistische ggz, van normaal begaafd tot verstandelijk beperkt en van jong tot oud. En anderzijds om het verder professionaliseren van de zorg: door praktijkkennis wetenschappelijk te onderbouwen en wetenschappelijke inzichten weer terug te vertalen naar de praktijk, en zo te komen tot een vernieuwend en solide hulpverleningsconcept op basis van het levensloopmodel. Daarbij gaat het niet alleen om hulp die gericht is op het leren omgaan met autisme van zowel de persoon met autisme als de mensen in zijn omgeving, maar ook om het succesvol kunnen behandelen van mensen met een autismespectrumstoornis (ASS) wanneer er sprake is van comorbiditeit naast autisme.

Autisme College: scholing op het gebied van autisme
Autisme College: scholing op het gebied van autisme

Samen sterk voor de professional

De samenwerking tussen het Dr. Leo Kannerhuis en de RINO Groep krijgt een extra impuls door de vorming van het Autisme College. De aangeboden cursussen op het gebied van autisme voor professionals in de zorg en behandeling zijn zo verzekerd van de nieuwste ontwikkelingen en inzichten. De RINO Groep en het Dr. Leo Kannerhuis bundelden al in een eerder stadium hun kennis en ervaring. De post-hbo opleiding autisme die wordt aangeboden, is een aanbod dat samen werd ontwikkeld. In het Autisme College wordt de samenwerking verder uitgebouwd. Het Dr. Leo Kannerhuis is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van nieuw opleidingsaanbod. De organisatie van de cursussen is in handen van de RINO Groep. Een aantal medewerkers van het Dr. Kannerhuis is tevens werkzaam voor het Autisme College.

Ook in het Autisme College werken wij volgens het principe 'voor en door professionals'. Personen die betrokken zijn bij de cursussen en opleidingen, zijn o.a.: 

   
Astrid van Dijk is directeur research, development & innovation bij het Dr. Leo Kannerhuis (LKH). Astrid maakt deel uit van de stuurgroep van het Autisme College.
Anneloes Bal is programmamanager beleidsonderzoek en behandelinnovatie op de afdeling Research, Development & Innovation bij het Dr. Leo Kannerhuis. Van oorsprong is zij sociotherapeut. Anneloes is docent bij het Autisme College.
Anja Kuijer is afgestudeerd als klinisch forensisch psycholoog en momenteel werkzaam als sociotherapeut en gedragswetenschapper bij de jongerenkliniek van het Dr. Leo Kannerhuis. Anja is docent bij het Autisme College.
Annelies Spek is klinisch psycholoog en is hoofd van het autisme kenniscentrum. Annelies is docent bij het Autisme College.

Ike van der Schoor is manager opleidingen bij de RINO Groep, specifiek voor het Autisme College en tevens de buurt- en wijkteams.
Edith Frederiks is manager van de afdeling bij- en nascholing van de RINO Groep. Edith maakt deel uit van de stuurgroep van het Autisme College.

Interview

Al jaren werken het Dr. Leo Kannerhuis en de RINO Groep intensief samen op het gebied van opleidingen rond autisme. Die samenwerking krijgt nu één naam: het Autisme College.

‘We zijn deze samenwerking echt samen aan het vormen,’ zegt opleidingsmanager Edith Frederiks van de RINO Groep. Astrid van Dijk, directeur research, development & innovation bij het Dr. Leo Kannerhuis (LKH), beaamt dat: ‘We verkennen voortdurend wie het beste welke rol kan spelen in het verder vormgeven van het opleidingsaanbod voor effectieve hulpverlening voor mensen met autisme. Zo delen we bijvoorbeeld het idee dat levensloopbegeleiding een belangrijke pijler moet zijn, maar daarbij ijken we steeds weer wat dat inhoudt voor professionals binnen hun werksegment. En we hebben allebei voor ogen dat een doorlopende leerroute voor autismeprofessionals goed zou zijn, maar ook dat specifieke domeinen daarbinnen ingevuld kunnen worden in samenwerking met weer andere partijen die op zo’n gebied expert zijn, bijvoorbeeld op het gebied van de combinatie van autisme en een verstandelijke beperking.’

Wil je het hele interview lezen?

Minicollege - Susanne Wolthaar over autisme

Minicollege - Susanne Wolthaar over autisme

Meer informatie of vragen?

Neem contact op met onze infodesk:
030 230 84 50
infodesk@rinogroep.nl