Stichtingen BoPP, PaON en de RINO Groep

De Stichtingen BoPP Midden en West Nederland verzorgen de postmaster en specialistische opleidingen tot gezondheidszorgpsycholoog, orthopedagoog-generalist, psychotherapeut en klinisch psycholoog in de regio’s West-Midden en West-Zuid. Daarnaast verzorgen deze stichtingen in een aantal gevallen landelijke opleidingen, waarvan de praktijkplaatsen verspreid zijn over het hele land.
De Stichting PaON verzorgt de landelijke specialistische opleiding tot klinisch neuropsycholoog.

Stichtingen BoPP
De stichtingsbesturen van BoPP zijn samengesteld uit vertegenwoordigers van de Universiteit Utrecht, de Universiteit Leiden, de Erasmus Universiteit Rotterdam, de regionale gezondheidszorginstellingen (praktijkinstellingen) en de RINO Groep. De stichtingsbesturen zijn verantwoordelijk voor alle onder hun hoede vallende opleidingen en delegeren de inhoudelijke verantwoordelijkheid aan hoofdopleiders die vanuit de universiteit benoemd worden. De RINO Groep is verantwoordelijk voor de organisatie.

Stichting PaON
De Stichting PaON is samengesteld uit vertegenwoordigers van de Nederlandse Vereniging voor Neuropsychologie, het Convent van Hoogleraren Neuropsychologie, de sectie Neuropsychologie van het NIP en vertegenwoordigers van de praktijkinstellingen. Het stichtingsbestuur is verantwoordelijk voor de specialistische opleiding tot klinisch neuropsycholoog en delegeert de dagelijkse leiding aan de hoofdopleider, die daarin wordt bijgestaan door de RINO Groep.

Praktijkinstellingen
Om de samenhang tussen de opleiding en de behoeften van het werkveld te waarborgen, maken de praktijkopleiders vanuit de praktijkinstellingen deel uit van de opleidingscommissie.
De directies van de praktijkinstellingen komen bijeen in de participantenraad, waar informatie wordt uitgewisseld over de aansluiting van de opleidingen op de praktijk.

Opleidingsverantwoordelijken
Klik op het organogram voor een vergroting