Basiscursus begeleiden van mensen met autisme  (D2418)

€ 920

Selecteer uitvoering:
Inschrijven

Mogelijk t/m 17 september 2024,
tenzij eerder vol

Inclusief lunch
Docenten uit de praktijk
Gemiddelde beoordeling 8,5
CEDEO- / CRKBO-erkend
Mail mij bij nieuwe datumVoeg toe aan wensenlijst
Hoe begeleid je iemand met een autismespectrumstoornis (ASS)? In deze cursus leer je kijken naar de wereld door de ogen van je cliënten. De tweede cursusdag zal iemand met autisme uit eigen ervaring je vertellen hoe het is om autisme te hebben. Je ontdekt hoe je hun omgeving aanpast aan hun behoeften en oefent met het toepassen van die kennis in je eigen werkpraktijk. Met die vaardigheden bouw je een relatie op met je cliënt waarin die zich veilig en begrepen voelt.
 
 • Inhoud

  Voor mensen met een autismespectrumstoornis (ASS) is het nodig dat de omgeving aangepast wordt aan hun bijzondere behoeften. Deze aanpassingen worden vooral gerealiseerd door de mensen die de persoon met ASS direct begeleiden. De begeleid(st)er kijkt mee door de ogen van de cliënt, ziet waar situaties onoverzichtelijk, onvoorspelbaar of op dat moment de client overvragen. Op basis van de relatie die gekenmerkt wordt door vertrouwen en respect voor de cliënt, zal de begeleider voor en zo mogelijk met de cliënt, structuur aanbrengen om het dagelijks leven overzichtelijker te maken. De begeleider zal de directe omgang en de communicatie zo afstemmen op de cliënt, dat deze zich begrepen en veilig kan voelen. De begeleider zal ten slotte bij probleemgedrag een bijdrage leveren aan de analyse van het probleemgedrag en de interventies uitvoeren om het probleemgedrag of de probleembeleving te verminderen. Gedurende deze cursus zal er aandacht zijn voor methodische werken en maakt de begeleider kennis met verschillende methodieken.

  Het begeleiden van mensen met een autismespectrumstoornis (ASS) vraagt specifieke competenties op het gebied van kennis, houding en vaardigheden. Om jezelf hierin te ontwikkelen is kennis van autisme noodzakelijk. Deze cursus start dan ook met een inleiding over wat autisme is, de nieuwste inzichten en de DSM-5. Daaraan gerelateerd komen de belangrijkste competenties voor het begeleiden van mensen met ASS aan de orde. In deze cursus zal er aandacht zijn voor verschillende methodes die toepasbaar zijn in de begeleiding.

  De volgende onderwerpen zullen besproken worden tijdens de cursus:

  Wat is autisme?

  • Presentatie: theoretische inleiding over autisme (o.a. het ontstaan, neurobiologische kenmerken, uitingsvormen bij diverse doelgroepen, MAS1P, DSM 5, diagnostiek)
  • Oefenen in het herkennen van kenmerken aan de hand van casussen in de eigen praktijk
  • Theorie en oefening betreffende cognitieve stijlkenmerken en MAS1P
  Communicatie
  • Problemen en onvermogen in het contact en de communicatie
  • Handvatten en gesprekstechnieken voor het contact en de communicatie (o.a. oefenen met oplossingsgerichte gespreksvoering, motiverende gesprekvoering en socratische gesprektechnieken)
  • Het aanpassen van houding en gedrag door reflectie op eigen gedrag en oefening ander gedrag (o.a. Pedagogische stijlvragenlijst van de interactiewijzer)
  • In gesprek gaan met de ervaringsdeskundige en leren van haar verhaal.
  Structuur
  • Problemen met informatie- en prikkelverwerking en begrijpen van situaties
  • Werkwijze voor het aanbieden van structuur (o.a. Geef me de 5, het 5G model en gebruik picto’s)
  • Aanpassen van houding en gedrag door reflectie op eigen gedrag en oefening ander gedrag

  Wat leer je?

  • Je leert over de autismespectrumstoornis.
  • Je ontwikkelt vaardigheden in het herkennen van beperkingen in het contact en de communicatie, de prikkel- en informatieverwerking en het omgaan met veranderingen.
  • Je bent in staat om aan te sluiten bij de uitdagingen die iemand met autisme kan ervaren in het dagelijks leven.
  • Je doet inzicht op over het ontstaan en herkennen van probleemgedrag en bent in staat gedragsprogramma's uit te voeren om probleemgedrag te verminderen.
  • Je doet ervaring op met de methodes die ingezet kunnen worden bij begeleiding van mensen met autisme. 

  Werkwijze

  De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten. 

  Wil je gezamenlijk met je hele team deze cursus volgen? Dat kan! Deze cursus kan op verzoek incompany in jouw organisatie gegeven worden.

 • Datums

  Datums

  Di. 24 september van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht
  Di. 8 oktober van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht
  Di. 5 november van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht

  (Omvang: 18 uur)

  Locatie

  Utrecht
 • Accreditatie

  Certificaat

  Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond. De eerste lesdag mag niet gemist worden.

 • Doelgroep

  Doelgroep

  • Sociaal pedagogisch hulpverlener
  • Sociaal pedagogisch werker
  • Maatschappelijk werker
  • Vaktherapeut
  • Leerkracht/leerlingbegeleider/RT'er
  • Activiteitenbegeleider
  Voor het volgen van de cursus is het belangrijk dat je in je werksituatie in aanraking komt met cliënten met autisme.

  De focus ligt op het begeleiden/behandelen van mensen met autisme. Indien je graag vanuit persoonlijke behoefte kennis wilt vergaren, dan is deze cursus minder geschikt.

 • Docenten
  Mischa Wink MSc

  Mischa Wink MSc

  Mischa Wink is Orthopedagoog-generalist NVO. Ze is directie-bestuur en regiebehandelaar bij Stichting Mischa Wink. Mischa Wink heeft een specifieke expertise op het gebied van puberteit en seksualiteit bij autisme en is seksuoloog i.o. Vanuit haar expertise heeft ze Methode Pubermind ontwikkeld. Binnen de Stichting biedt Mischa Wink behandeling en diagnostiek aan kinderen en jongeren met autisme en hun systeem. Tevens biedt Mischa behandeling aan (jong)volwassenen met specifieke hulpvragen (seksualiteit, trauma, agressie). Daarnaast is Mischa autismespecialist en aan de RINO Groep verbonden als hoofddocent voor de autismeopleiding.Lees meer
 • Literatuur
 • Reviews