EMDR bij mensen met autisme  (A2518)

Durf het aan!

€ 595

Inschrijven

Mogelijk t/m 21 februari 2025,
tenzij eerder vol

Inclusief lunch
Docenten uit de praktijk
Gemiddelde beoordeling 8,5
CEDEO- / CRKBO-erkend
Mail mij bij nieuwe datumVoeg toe aan wensenlijst
Mensen met een autismespectrumstoornis (ASS) zijn extra kwetsbaar voor trauma. EMDR kan ook bij hen klachten door onverwerkte nare herinneringen opheffen. Na deze cursus weet je wanneer en hoe je EMDR kunt toepassen bij mensen met ASS. Je weet hoe je inspeelt op aan ASS-gerelateerde betekenis- en prikkelverwerkingsproblemen en hebt inzicht in hoe je het netwerk van de cliënt bij de behandeling kunt betrekken.
 
 • Inhoud

  Mensen met een autismespectrumstoornis (ASS) zijn door hun typische sociaal-emotionele, communicatieve en sensorische problemen extra kwetsbaar voor omgevingsinvloeden. Door sensorische overgevoeligheden kunnen zowel externe als interne prikkels eerder als traumatiserend worden ervaren. Verschillende symptomen van posttraumatische stressstoornis (PTSS) vertonen overlap met ASS symptomen. Daardoor worden PTSS en andere vormen van psychopathologie, die aan ingrijpende gebeurtenissen kunnen zijn gerelateerd zoals angst -en stemmingsstoornissen, niet onderkend en dus ook niet behandeld.

  Als de problematiek wel wordt onderkend zijn therapeuten vaak terughoudend met behandelen uit angst voor hertraumatisering of andere averechtse effecten. En als ze wel gaan behandelen lukt het niet altijd met de standaard werkwijze. Eye Movement Desensitisation and Reprocessing (EMDR) kan daarentegen wel klachten opheffen die in stand worden gehouden. In deze cursus leer je de mogelijkheden van EMDR in de behandeling van klachten die gerelateerd zijn aan ingrijpende gebeurtenissen. Er wordt verwacht dat je videofragmenten van eigen casuïstiek inbrengt.

  Wat leer je?

  • Je leert de brede toepassingsmogelijkheden van EMDR bij mensen met ASS, al dan niet in combinatie met een laag IQ. 
  • Je doet inzicht op over tips en tricks om in te spelen op ASS-gerelateerde betekenis- en prikkelverwerkingsproblemen en met verschillende mogelijkheden om het netwerk van de cliënt bij de behandeling te betrekken.
  • Je bent in staat om de trauma's en stressoren systematisch in kaart kunt brengen en tot een EMDR-conceptualisatie kunt komen met behulp van de DITS (Diagnostisch interview Trauma en Stressoren).

  Werkwijze

  Zelf ingebrachte casuïstiek wordt gebruikt voor de toets van de cursus.

  De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten. 

  Toetsen

  Je dient gefilmde casuïstiek in te brengen. Dit dient tevens als toets voor de cursus.

  Wil je gezamenlijk met je hele team deze cursus volgen? Dat kan! Deze cursus kan op verzoek incompany in jouw organisatie gegeven worden.


  Bij inschrijving op één dag voor drie of meer activiteiten met accreditatie i.h.k.v. de (her)registratie Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP of NVO Orthopedagoog-Generalist, krijg je 10% korting per cursus. Gebruik op je inschrijfformulier kortingscode NIPNVO.
 • Datums
  Vr. 28 maart 2025 van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht
  Vr. 18 april van 9.30 - 16.30 uur, Utrecht

  (Omvang: 12 uur)
 • Accreditatie

  Certificaat

  Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

 • Doelgroep

  Doelgroep

  • Gz-psycholoog BIG
  • Psychotherapeut BIG
  • Klinisch psycholoog BIG
  • Klinisch neuropsycholoog BIG
  • Eerstelijnspsycholoog NIP
  • Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
  • Orthopedagoog-Generalist BIG
  • Gedragstherapeut
  • Psychiater
  Minimale vereiste is dat je de basiscursus EMDR hebt afgerond en supervisie hebt gehad, d.w.z.  je voldoet minimaal aan de eisen voor toelating tot een door de VEN erkende vervolgopleiding EMDR. Voor meer informatie: www.emdr.nl of stuur een bericht naar: vereniging@emdr.nl

 • Docenten
  dr. Liesbeth Mevissen-Renckens

  dr. Liesbeth Mevissen-Renckens

  Dr. Liesbeth Mevissen is orthopedagoog en klinisch psycholoog en zelfstandig gevestigd als psychotraumatherapeut, onderzoeker, docent en EMDR supervisor. Als copromotor begeleidt zij meerdere promovendi. Als consulent is zij werkzaam voor het CCE (Centrum voor Consultatie en Expertise).Lees meer
 • Literatuur
  Uiterlijk vijf weken voor de startdatum word je geïnformeerd over eventuele aan te schaffen boeken.
 • Reviews