Psychosociale oncologie voor geestelijk verzorgers  (B2342)

€ 795

Inschrijven is niet (meer) mogelijk

Inclusief lunch
Docenten uit de praktijk
Gemiddelde beoordeling 8,5
CEDEO- / CRKBO-erkend
Mail mij bij nieuwe datumVoeg toe aan wensenlijst
Heb je als geestelijk verzorger te maken met patiënten met kanker en hun naasten? Deze cursus geeft je inzicht in de lichamelijke, psychische en sociale invloeden van de ziekte en de behandelingen op mensen. Je leert zingevingsvragen en psychosociale factoren hanteren in deze specifieke context en ontdekt hoe je een betekenisvolle rol vervult in het multidisciplinaire team om de patiënt heen.
 
 • Inhoud

  Geestelijk verzorgers zijn met regelmaat betrokken bij de begeleiding en ondersteuning van oncologiepatiënten en hun naasten. Hun geestelijk welzijn interfereert met lichamelijke, psychische en sociale invloeden en met de ziekte. Voor de geestelijke verzorging in de oncologie is het essentieel inzicht te hebben in de lichamelijke, psychische en sociale effecten van kanker, van de behandelingen en het soms jarenlang leven tussen hoop en vrees. Ook is deze kennis van groot belang voor het vervullen van een betekenisvolle rol in het multidisciplinaire team om de patiënt heen.

  De Nederlandse Vereniging Psychosociale Oncologie (NVPO) onderkent en ondersteunt de meerwaarde van een opleiding in de psychosociale oncologie voor geestelijk verzorgers. Het scholingsprogramma betreft een basisaanbod en sluit aan bij de competenties van geestelijk verzorgers zoals gedefinieerd door de werkgroep deskundigheidsbevordering psychosociale zorg van het Nationaal Programma Kankerbestrijding (NPK). Naar behoefte zal deze scholing worden aangevuld met verdiepingsmodules.

  Wat leer je?

  Je leert het volgende:

  • basiskennis oncologie en de fysieke gevolgen van kanker en behandelingen daarvan op de patiënt in alle fasen van het ziekteproces
  • hanteren van specifieke aspecten van geestelijke verzorging aan kankerpatiënten en hun systeem
  • kennis van psychosociale factoren en zingevingsvragen bij kanker in alle fasen van het ziekteproces
  • herkennen van psychopathologie en hanteren daarvan bij kankerpatiënten en hun systeem
  • positioneren van geestelijke verzorging in oncologische zorgverlening zowel in de eerste als in de tweede lijn: naar de patiënt en het systeem toe en in de samenwerking met andere zorgverleners

  Werkwijze

  Bij deze basisscholing worden de onderwerpen aangereikt in de indeling acute, chronische en palliatief/terminale fase. De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • medische aspecten, effect daarvan op betekenisgeving en belevingswereld van de patiënt
  • indeling in fasen in het ziekteproces: acuut, chronisch, palliatief en terminaal, doorleven na kanker
  • spirituele en psychosociale aspecten bij kanker in de verschillende fasen van het ziekteproces
  • eigen ervaringen met kanker die mee bepalend zijn voor het functioneren als geestelijk verzorger voor kankerpatiënten
  • kanker in verschillende levensfasen
  • specifieke positie van de kankerpatiënt en zijn/haar systeem
  • begeleiding van allochtonen met kanker
  Je dient vooraf literatuur te bestuderen, waarvoor je voorafgaand aan de cursus een literatuuropdracht krijgt.

  De opleiding wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten. 

  Wil je gezamenlijk met je hele team deze cursus volgen? Dat kan! Deze cursus kan op verzoek incompany in jouw organisatie gegeven worden.

 • Datums

  Omvang

  3 maandagen van 9.30-16.30 uur

  Datums

  30 oktober, 20 en 27 november 2023

  Locatie

  Utrecht
 • Accreditatie

  Beroepsregistratie

  De cursus is ontwikkeld in afstemming met de NVPO en draagt het NVPO-keurmerk. Dit betekent dat SKGV-geregistreerde geestelijk verzorgers die deze opleiding met succes hebben afgerond, kunnen worden opgenomen in het NVPO Deskundigenbestand. Je dient zelf een verzoek tot inschrijving te doen via www.nvpo.nl/deskundigenbestand/inschrijven.

  Certificaat

  Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de opleiding met goed gevolg hebt afgerond.

 • Doelgroep

  Doelgroep

  • Geestelijk verzorger
  Geestelijk verzorgers werkzaam in instellingen of in de eerstelijn, die werken met kankerpatiënten en hun naasten.

  Je beschikt over een vooropleiding op wo- of hbo-niveau in overeenstemming met de criteria die aansluiting geven bij de beroepsvereniging VGVZ.

 • Docenten
  dr. Alexander de Graeff

  dr. Alexander de Graeff

  Dr. Alexander de Graeff is als internist-oncoloog verbonden aan het Universitair Medisch Centrum Utrecht en als hospice-arts aan Academisch Hospice Demeter in De Bilt.Lees meer
  drs. Etje Verhagen MA

  drs. Etje Verhagen MA

  Etje Verhagen is GZ-psycholoog en algemeen geestelijk verzorger in praktijk De Beken in Zwolle. Zij is tevens werkzaam als consulent in het palliatief consultteam van het Netwerk Palliatieve Zorg regio IJssel-Vecht.Lees meer
 • Literatuur
  De Haes, J.C.J.M., Gualthérie van Weezel, L.M. & Sanderman, R. (2017). Psychologische patiëntenzorg in de oncologie: handboek voor professionals (3e druk). Uitgeverij Van Gorkum. ISBN: 9789023255253
   
  Uiterlijk vijf weken voor de startdatum word je geïnformeerd over eventuele wijzigingen.
 • Reviews