Start op:

Kosten: € 795

Inschrijven is niet meer mogelijk.

Psychosociale oncologie voor geestelijk verzorgers  (B2342)

Heb je als geestelijk verzorger te maken met patiënten met kanker en hun naasten? Deze cursus geeft je inzicht in de lichamelijke, psychische en sociale invloeden van de ziekte en de behandelingen op mensen. Je leert zingevingsvragen en psychosociale factoren hanteren in deze specifieke context en ontdekt hoe je een betekenisvolle rol vervult in het multidisciplinaire team om de patiënt heen.
 

Feiten

 • Omvang: 3 maandagen van 9.30-16.30 uur
 • Datums: 30 oktober, 20 en 27 november 2023
 • Locatie: Utrecht
 • Docenten: dr. Alexander de Graeffdrs. Etje Verhagen MA
 • Docenten

 • Kosten: € 795
 • Cursuscode: B2342

Voor wie

 • Geestelijk verzorger
Lees de volledige doelgroepinformatie
Geestelijk verzorger

Geestelijk verzorgers werkzaam in instellingen of in de eerstelijn, die werken met kankerpatiënten en hun naasten.

Je beschikt over een vooropleiding op wo- of hbo-niveau in overeenstemming met de criteria die aansluiting geven bij de beroepsvereniging VGVZ.

Accreditaties

Accreditatie: NVPO, SKGV

Lees meer over de accreditaties

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de opleiding met goed gevolg hebt afgerond.

Geestelijk verzorgers zijn met regelmaat betrokken bij de begeleiding en ondersteuning van oncologiepatiënten en hun naasten. Hun geestelijk welzijn interfereert met lichamelijke, psychische en sociale invloeden en met de ziekte. Voor de geestelijke verzorging in de oncologie is het essentieel inzicht te hebben in de lichamelijke, psychische en sociale effecten van kanker, van de behandelingen en het soms jarenlang leven tussen hoop en vrees. Ook is deze kennis van groot belang voor het vervullen van een betekenisvolle rol in het multidisciplinaire team om de patiënt heen.

De Nederlandse Vereniging Psychosociale Oncologie (NVPO) onderkent en ondersteunt de meerwaarde van een opleiding in de psychosociale oncologie voor geestelijk verzorgers. Het scholingsprogramma betreft een basisaanbod en sluit aan bij de competenties van geestelijk verzorgers zoals gedefinieerd door de werkgroep deskundigheidsbevordering psychosociale zorg van het Nationaal Programma Kankerbestrijding (NPK). Naar behoefte zal deze scholing worden aangevuld met verdiepingsmodules.

Wat leer je?

Je leert het volgende:

 • basiskennis oncologie en de fysieke gevolgen van kanker en behandelingen daarvan op de patiënt in alle fasen van het ziekteproces
 • hanteren van specifieke aspecten van geestelijke verzorging aan kankerpatiënten en hun systeem
 • kennis van psychosociale factoren en zingevingsvragen bij kanker in alle fasen van het ziekteproces
 • herkennen van psychopathologie en hanteren daarvan bij kankerpatiënten en hun systeem
 • positioneren van geestelijke verzorging in oncologische zorgverlening zowel in de eerste als in de tweede lijn: naar de patiënt en het systeem toe en in de samenwerking met andere zorgverleners

Doelgroep

Geestelijk verzorgers werkzaam in instellingen of in de eerstelijn, die werken met kankerpatiënten en hun naasten.

Je beschikt over een vooropleiding op wo- of hbo-niveau in overeenstemming met de criteria die aansluiting geven bij de beroepsvereniging VGVZ.

Inhoud

Bij deze basisscholing worden de onderwerpen aangereikt in de indeling acute, chronische en palliatief/terminale fase. De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • medische aspecten, effect daarvan op betekenisgeving en belevingswereld van de patiënt
 • indeling in fasen in het ziekteproces: acuut, chronisch, palliatief en terminaal, doorleven na kanker
 • spirituele en psychosociale aspecten bij kanker in de verschillende fasen van het ziekteproces
 • eigen ervaringen met kanker die mee bepalend zijn voor het functioneren als geestelijk verzorger voor kankerpatiënten
 • kanker in verschillende levensfasen
 • specifieke positie van de kankerpatiënt en zijn/haar systeem
 • begeleiding van allochtonen met kanker
Je dient vooraf literatuur te bestuderen, waarvoor je voorafgaand aan de cursus een literatuuropdracht krijgt.

Certificaat

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de opleiding met goed gevolg hebt afgerond.

Incompany en groepskorting

De meeste cursussen van de RINO Groep kunnen ook incompany in jouw organisatie worden gegeven. Ook kun je zelf een deelnemersgroep samenstellen en profiteren van groepskorting met ons Samen SLIM concept. Informeer naar de mogelijkheden.

Wil je gezamenlijk met je hele team deze cursus volgen? Dat kan! Deze cursus kan op verzoek incompany in jouw organisatie gegeven worden.

Accreditatie & Erkenning

Beroepsregistratie

De cursus is ontwikkeld in afstemming met de NVPO en draagt het NVPO-keurmerk. Dit betekent dat SKGV-geregistreerde geestelijk verzorgers die deze opleiding met succes hebben afgerond, kunnen worden opgenomen in het NVPO Deskundigenbestand. Je dient zelf een verzoek tot inschrijving te doen via www.nvpo.nl/deskundigenbestand/inschrijven.

Literatuur & Benodigdheden

De Haes, J.C.J.M., Gualthérie van Weezel, L.M. & Sanderman, R. (2017). Psychologische patiëntenzorg in de oncologie: handboek voor professionals (3e druk). Uitgeverij Van Gorkum. ISBN: 9789023255253
 
Uiterlijk vijf weken voor de startdatum word je geïnformeerd over eventuele wijzigingen.

De opleiding wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten.

 • Docenten: dr. Alexander de Graeffdrs. Etje Verhagen MA
 • Docenten

  Enthousiast geworden?

  Meld je aan als belangstellende.
  Stuur mij bericht zodra er data bekend zijn en de inschrijving opent.

  Heb je vragen over deze opleiding of cursus?

  Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: B2342 zodat we je snel kunnen helpen.

  030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl