Datum:

Kosten: Gratis

Inschrijven is niet meer mogelijk.

Praktijkopleidersmiddag, praktijkopleider van morgen  (POM21)

Donderdag 18 november 2021

Tijdens deze praktijkopleidersmiddag gaan wij dieper met je in op een aantal algemene ontwikkelingen in het onderwijs en het speelveld van de P-opleidingen en laten wij je kennismaken met enkele topdocenten uit onze BIG-opleidingen die je meenemen in de actuele ontwikkelingen binnen hun vakgebied.
 

Feiten

 • Omvang: donderdag 18 november 2021 van 13.00 - 17.00 uur
 • Datum: 18 november 2021
 • Locatie: Online
 • Sprekers: prof. dr. Anneloes van Baarprof. dr. Paul Boelenprof. dr. Susan Branjedrs. Pieter Dingemansedrs. Valerie Hoogendoornprof. dr. Ad Kerkhofdrs. Sanne Kriensdr. Marije van der Leeprof. dr. Trudy Moorendrs. José van ReijenJan van Deldendr. Salvatore VitaleProf. dr. Martine van Zandvoort
 • Sprekers

 • Kosten: Gratis
 • Cursuscode: POM21

Voor wie

 • Orthopedagoog-generalist BIG
 • Gz-psycholoog BIG
 • Psychotherapeut BIG
 • Klinisch psycholoog BIG
 • Klinisch neuropsycholoog BIG
Lees de volledige doelgroepinformatie
Orthopedagoog-generalist BIG, Gz-psycholoog BIG, Psychotherapeut BIG, Klinisch psycholoog BIG en Klinisch neuropsycholoog BIG

P-opleiders, praktijkopleiders, werkbegeleiders en supervisoren verbonden aan de RINO Groep

Accreditaties

Accreditatie: FGzPt

Lees meer over de accreditaties

Programma

 

13.00 uur Welkom en introductie
  Door dr. Hedda van ‘t Land, bestuurder RINO Groep  
13.05 uur RINO Talk: De impact van de coronapandemie op het emotionele en sociale functioneren van gezinnen en jongeren volgens wetenschappelijk onderzoek
  Door prof. dr. Susan Branje en prof. dr. Anneloes van Baar
13.35 uur  Eerste ronde keuzeworkshops
14.50 uur  Pauze
15.15 uur  Tweede ronde keuzeworkshops
16.30 uur  Afsluiting
  Meet-up: netwerkbijeenkomsten
   
   

Voorafgaand aan de praktijkopleidersmiddag:
9.30 - 12.00 uur    Training voor (beginnende) praktijkopleiders. Inschrijven
10.00 - 11.30 uur   Opleidingscommissie GZ Utrecht, Leiden/Rotterdam. Inschrijven
 

Workshops

De werkbegeleider vervult een essentiële rol in het leerproces van de opleideling. Hij maakt de opleideling dag in dag uit mee, gedurende een langere periode. Hij is eerste aanspreekpunt voor de opleideling, geeft richting en is er verantwoordelijk voor dat de opleideling goed werk doet ten bate van de patiënt. Ook zorgt hij ervoor dat de opleideling maximaal kan leren door te overzien wat de opleideling al goed kan en waar de lacunes liggen.

De opleideling loopt - als het goed is - met de werkbegeleider mee en leert zo wat de werkbegeleider doet en waarom. Het gaat om leren “on the spot”. In het samenspel tussen werkbegeleider en opleideling draait het - naast de vakinhoudelijke overdracht - om ruimte, vertrouwen en aandacht en om woorden geven aan wat je doet en waarom. Wat zijn de observaties van de opleideling, welke vaardigheden zou hij nu kunnen inzetten, waar heeft hij steun of misschien instructie nodig?

Workshopdocenten
Drs. José van Reijen is klinisch psycholoog-psychotherapeut. Zij is werkzaam in de eigen praktijk. Zij is docent van supervisorencursussen en over werkbegeleiding en zij verzorgt trainingen over leertherapie. Zij is (hoofd-) docent groepsdynamica en groepspsychotherapie in de BIG-opleidingen. Zij is (leer-) supervisor NVP, NVGP en VGCt.

Dr. Salvatore Vitale is klinisch psycholoog-psychotherapeut. Hij is werkzaam in de eigen praktijk en heeft bij verschillende instellingen gewerkt als praktijkopleider, werkbegeleider en supervisor. Naast psychotherapie en diagnostiek geeft hij veel supervisie en verzorgt hij postdoctoraal onderwijs voor de RINO Groep in Utrecht.

Psychologische behandeling van suïcidale patiënten moet zich concentreren op het suïcidale proces zelf. Uiteraard liggen er vaak depressieve of andere klachten aan ten grondslag, maar uitsluitend behandeling van de depressie zal het suïcidale proces niet tot stilstand brengen. In deze workshop krijgt u een overzicht van de te behandelen aspecten van dat suïcidale proces (hopeloosheid, perceived burdensomeness, entrapment, dwang, waanvoorstellingen, piekeren, suïcidale intrusies). Met name de aandacht voor de dwangmatige repeterende beeldende aard van de suïcidale intrusies verdient aandacht. Bijna zonder uitzondering hebben suïcidale patiënten indringende beelden van hun eigen toekomstige suïcide. Die worden ook weer als angstaanjagend en verplichtend ervaren. En daar tracht men weer aan te ontsnappen. Kortom, alle reden om aan dat proces veel aandacht te besteden. Dat doen we door patiënten uitgebreid te bevragen over de objectieve kenmerken van hun suïcidale verbeelding. Daarmee komt een proces van zelfreflectie op gang. Een soort suïcidaal selfie. Aan de hand van een voorbeeld van een van de praktijkopleiders wordt een korte demonstratie gegeven van de benodigde vaardigheden. Na deze workshop kunnen de praktijkopleiders deze vorm van reflecteren in hun praktijk toepassen en hun opleidelingen hierbij superviseren. Zo moeilijk is het allemaal niet. Je moet alleen maar durven.  

Workshopdocent
Prof. dr. Ad Kerkhof was hoogleraar Klinische Psychologie, Psychopathologie en Suïcidepreventie aan de VU te Amsterdam. Hij was hoofdopleider voor de KP en GZ opleiding en voorzitter van het bestuur van het PDO/GGZ in Amsterdam. Hij was namens het NIP medeauteur van de Multidisciplinaire Richtlijn voor de Diagnostiek en Behandeling van Suïcidaal Gedrag (2012) en van de Richtlijn Hulp bij Levensbeëindiging op Verzoek bij Patiënten met Psychische Stoornissen (2019). Momenteel ziet hij suïcidale patiënten en nabestaanden van suïcide in een eigen psychotherapeutische praktijk in Leiden. Hij richt zich nu vooral op de behandeling van suïcidale intrusies met behulp van EMDR en op de behandeling van suïcidaliteit bij patiënten met autisme spectrum stoornissen. 
 

Samenwerking in opleidingsland staat hoog op de agenda. Landelijk zijn de recente adviezen om meer tussen instellingen op te leiden en hierin meer te gaan samenwerken. Maar ook de samenwerking rondom 1 opleidingstraject is soms een hele kunst. 
Samenwerking gaat over de samenwerking tussen instellingen EN over de samenwerking tussen werkbegeleider/supervisor/praktijkopleider en opleideling. 
 
Maar hoe doe je dat? Hoe ziet dat er in de praktijk uit? Waar loop je tegenaan? 
 
In deze workshop bespreken we verschillende aspecten van de samenwerking binnen 1 opleidingstraject. Wanneer overleg je tussen de begeleiders, hoe betrek je het management en wat kun je wel/niet van iemand in opleiding verwachten. Hoe doe je dat ‘wanneer het spannend wordt bij conflicten?’
 
Daarnaast gaan we dieper in op wat er komt kijken bij het samenwerken tussen instellingen. Waar loop je tegenaan; hoe ziet een samenwerking er concreet uit? Wat spreek je wel en niet af en wat is er nodig om de samenwerking ‘goed te laten lopen’ zodat de opleidingstrajecten goed vorm gegeven worden. 
 
Doelgroep: Praktijkopleiders, werkbegeleiders, supervisoren.
 
 
Workshopdocenten
Drs. Pieter Dingemanse is Klinisch psycholoog. Hij werkt als P-opleider bij Altrecht. Daarnaast werkt hij als klinisch psycholoog bij Altrecht stemmingsstoornissen. Hij is supervisor Gedragstherapie (VGCt); Systeemtherapie (NVRG) en Emotionally Focused Couple therapy (EFT). Hij is tevens bestuurslid bij de FGzPt, het LPO en bij EFT-Nederland.
 
Drs. Sanne Kriens is Klinisch psycholoog, Zij werkt als P-opleider bij HSK. Ze is Supervisor VGCt, plaatsvervangend hoofdopleider GZ bij RCSW en bestuurslid bij het LPO.
 
 

Het goed selecteren van opleidingskandidaten is een zeer belangrijke basis voor een geslaagd opleidingstraject. Tijdens deze workshop behandelt Jan van Delden allereerst de valkuilen en nadelen van het “klassieke” interview waarvan de voorspellende waarde tekort schiet. Allerlei gebruikelijke interviewvragen zoals “waarom zouden we jou moeten kiezen”, “wat maakt dat jij de geschikte kandidaat bent”; “wat zou je doen in de situatie dat ….” leiden onherroepelijk tot slimme en sociaal wenselijke antwoorden die weinig of niets zeggen over wat de kandidaat in werkelijkheid voor gedrag zal laten zien. Vervolgens staan we uiteraard stil bij het alternatief: de vragen die leiden tot een helder en betrouwbaar antwoord op de vraag of de kandidaat geschikt is voor de functie c.q. het opleidingstraject. 

Een fascinerende workshop waarin deelnemers in korte tijd de methodiek leren én oppakken.

Let op. Deze workshop wordt gegeven in een kleine groep, zodat deelnemers zelf met deze methodiek ervaring opdoen. De workshop bestaat uit 2 delen. Kies je voor deze workshop, dan kun je verder geen andere workshop meer volgen.

Workshopdocent
Jan van Delden is een ervaren trainer op het gebied van werving en selectie, werkzaam geweest bij LTP, bureau voor personeelsselectie, loopbaanbegeleiding en training. 

Afhankelijk van de groepsgrootte wordt er eventueel een tweede trainer ingezet.
 

Evidence based werken is belangrijk, echter nu wordt vaak de RCT als de gouden standaard gezien, voor iets evidence based mag worden genoemd. Hoewel we de RCT’s nodig hebben om werkzaamheid van behandelingen aan te tonen, zijn ze onvoldoende voor het beantwoorden van de vraag: “Wat werkt voor wie?”. Daar is een ander type onderzoek voor nodig dat beter aansluit bij de complexiteit van de praktijk. 
Bijvoorbeeld door psychische klachten te onderzoeken vanuit de theorie van complexe dynamische systemen, zullen we kennis vergroten over welke aanpak op welk moment het beste past bij het individu. Bovendien bestaan er methoden om in de praktijk bij het individu te meten. In deze workshop gaan we samen kijken hoe we bepaalde vragen vanuit de praktijk zouden kunnen onderzoeken, hoe je tot een goede onderzoeksvraag komt en welke methoden we daarbij kunnen gebruiken.

Workshopdocent
Prof. Dr. Marije van der Lee is verbonden aan het Helen Dowling Instituut als hoofd wetenschappelijk onderzoek en werkt daar als GZ psycholoog & supervisor VGCT. Daarnaast is ze bijzonder hoogleraar in de psycho-oncologie aan Tilburg University en coördineert daar oa het vak Behandelingsmethoden in de Medische Psychologie.

 

Van kinderen werd lang gedacht dat zij wel over ingrijpende ervaringen heen zouden groeien, inmiddels is uit klinische ervaring en wetenschappelijk onderzoek bekend dat dit een illusie is. De wens is de vader van de gedachte, zo geldt voor sommige ouders. Het is te pijnlijk voor hen dat zij hun kinderen niet hebben kunnen beschermen tegen ingrijpend verlies of leed. Nu gevoeglijk bekend is dat kinderen last ervaren van verlies en (andere) ingrijpende gebeurtenissen, wat zijn dan de recente inzichten voor behandeling? Hierover spreken prof. dr. Paul Boelen en prof. dr. Trudy Mooren, beide verbonden aan de afdeling Klinische Psychologie en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum. Zij bespreken de ontwikkelingen in behandeling voor respectievelijk rouw en psychotrauma. Zij baseren zich op bevindingen uit recent onderzoek  – en gaan interactie met aanwezigen aan, aan de hand van stellingen en/of casuïstiek.

Workshopdocenten
Prof. dr. Trudy Mooren werkt als klinisch psycho­loog op de gezinsafdeling van Stichting Centrum 45. Zij coordineert het prog­ram­ma Kind, gezin en trauma. Binnen dit prog­ram­ma vindt diag­nos­tiek, behan­del­ing, onder­zoek en training plaats. Trudy is gepromoveerd op een onder­zoek naar verwerking van ervaringen van geweld en migratie bij vluchtelingen uit Bosnie Herzegovina. Daarnaast is zij bijzonder hoogleraar ‘Family Functioning Following Psychotrauma’ aan de Universiteit Utrecht. Bij de RINO Groep is Trudy Mooren hoofdopleider van de opleiding tot klinisch psycho­loog Volwassenen & Ouderen.

Prof. dr. Paul A. Boelen is hoogleraar bij de afdeling Klinische Psychologie. Hij is als klinisch psycholoog/psycho­therapeut verbonden aan ARQ Centrum'45 in Diemen en als hoogleraar verbonden aan ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum. Paul Boelen is supervisor en leertherapeut van de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (VGCt). Hij is waarnemend hoofdopleider van de postmaster opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog voor volwassenen en ouderen en de regio Utrecht.

De workshop: "Adaptief zijn in tijden van APV" gaat in op de volgende vragen: Hoe bent u adaptief in tijden van het programma APV? Hoe verhoudt u zich als opleider tot de ontwikkelingen binnen het project Didactische Ontwikkelingen & Instrumenten? Welke veranderingen zijn er voor u als praktijkopleider te verwachten, zowel op de korte als de langere termijn? In de workshop gaan we nader op in de ontwikkelingen binnen DO&I en wordt u voorbereid op de implicaties voor u als praktijkopleider, maar ook de consequenties voor uw werkbegeleiders en supervisoren komen aan bod. 

Workshopdocenten
Drs. V.A. (Valerie) Hoogendoorn is managing director en manager GZ en OG bij het opleidingsinstituut PPO. Daarnaast is ze voorzitter van de projectgroep Didactische ontwikkeling & instrumenten (DO&I) van het APV programma van de opleidingsraad.

Prof. dr. Martine van Zandvoort is klinisch neuro­psycho­loog en hoofd van de afdeling neuro­psycho­logie van het UMC Utrecht. Als hoogleraar Translationele Neuropsycho­logie slaat zij een brug tussen de cogni­tieve en klinische neuro­psycho­logie en verbindt zij de faculteit Geneeskunde van het UMC Utrecht met de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Utrecht. Bij de RINO Groep is Martine van Zandvoort hoofdopleider van de GZ-opleiding V&O regio Utrecht en hoofddocent diag­nos­tiek van KNP-opleiding.

BoPP West Nederland
BoPP Midden Nederland
Stichting PaON

Doelgroep

P-opleiders, praktijkopleiders, werkbegeleiders en supervisoren verbonden aan de RINO Groep

Inhoud

Tijdens deze praktijkopleidersmiddag gaan wij dieper met je in op een aantal algemene ontwikkelingen in het onderwijs en het speelveld van de P-opleidingen en laten wij je kennismaken met enkele topdocenten uit onze BIG-opleidingen die je meenemen in de actuele ontwikkelingen binnen hun vakgebied.

Vanwege het coronavirus vindt de praktijkopleidersdag dit jaar digitaal plaats.

Certificaat

Accreditatie & Erkenning

 • Sprekers: prof. dr. Anneloes van Baarprof. dr. Paul Boelenprof. dr. Susan Branjedrs. Pieter Dingemansedrs. Valerie Hoogendoornprof. dr. Ad Kerkhofdrs. Sanne Kriensdr. Marije van der Leeprof. dr. Trudy Moorendrs. José van ReijenJan van Deldendr. Salvatore VitaleProf. dr. Martine van Zandvoort
 • Sprekers

  Enthousiast geworden?

  Meld je aan als belangstellende.
  Stuur mij bericht zodra er data bekend zijn en de inschrijving opent.

  Heb je vragen over deze opleiding of cursus?

  Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: POM21 zodat we je snel kunnen helpen.

  030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl

  Ook interessant voor jou