Start op:

Kosten: € 840

Inschrijven is niet meer mogelijk.

Deze cursus vindt online plaats, lees meer onder ‘Online lessen’.

Verdiepingscursus ouderbegeleiding: werken met partnerschap en opvoederschap van ouders  (D2104)

Begeleid je als professional mensen in hun ouderschap en wil je meer handvatten voor het omgaan met ouders in samengestelde gezinnen, nieuwe opvoedingsvormen, in een hoog-conflict situatie of met veiligheidskwesties? In deze cursus leer je hoe je ouders in complexe en minder gangbare relationele en gezinsvormen beter kunt ondersteunen, zodat ook zij en hun kinderen de juiste ontwikkeling kunnen doormaken. Het is van belang dat je in je huidige werk ouders begeleidt en casuïstiek kunt inbrengen.
 

Feiten

 • Omvang: 1 dinsdag van 20.00-21.00 uur en 2 dinsdagen van 09.30-16.30 uur
 • Datums: 18 januari, 1 en 15 februari 2022
 • Locatie: online
 • Docent: dr. Katie-Lee Weille
 • Docent

 • Kosten: € 840
 • Cursuscode: D2104

Voor wie

 • Gz-psycholoog BIG
 • Psychotherapeut BIG
 • Eerstelijnspsycholoog NIP
 • Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
 • NVO Orthopedagoog-generalist
 • Basispsycholoog
 • Orthopedagoog
 • Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
Lees de volledige doelgroepinformatie
Gz-psycholoog BIG, Psychotherapeut BIG, Eerstelijnspsycholoog NIP, Kinder- en jeugdpsycholoog NIP, NVO Orthopedagoog-generalist, Basispsycholoog, Orthopedagoog, Sociaal psychiatrisch verpleegkundige, Jeugdzorgwerker, Sociaal pedagogisch hulpverlener en Maatschappelijk werker

Het is van belang dat je in je huidige werk ouders begeleidt en casuïstiek kunt inbrengen. De cursus is speciaal ontwikkeld als actuele verdieping op de onderstaande vooropleidingen.

 • de 4-daagse Basismodule Ouderbegeleiding vanuit een visie op ouderschap in ontwikkeling (in of vóór 2018)
 • het 3-daagse blok ouderbegeleiding in de KP-, GZ- of OG-opleiding
Heb je als professional op een andere manier een achtergrond met goede theoretische en praktische kennis over ouderbegeleiding, neem dan gerust contact met ons op via de Infodesk, dan bekijken we of je kan deelnemen.

Accreditaties

Accreditatie: NIP, NVO, Registerplein, SKJ

Lees meer over de accreditaties

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

In de samenleving is steeds meer aandacht voor diversiteit in gezinssituaties, partnerschap en opvoederschap. Tegelijkertijd is het voor veel professionals nog lastig om hier in de praktijk mee om te gaan. In deze verdiepingscursus gaan we in op ouderschap en partnerschap met zijn dynamiek van verschillende levensfases en relationele- en gezinsvormen, en de complexiteit die kan ontstaan wanneer spanningen hoog oplopen. Ook verdiep je je kennis over de vele manieren waarop ouders de opvoeding delen met professionals.
 
Begeleid je als professional ouders en wil je meer handvatten voor het omgaan met ouders in samengestelde gezinnen, nieuwe opvoedingsvormen of in een hoog-conflict situatie van scheiding of partnerschap? En wil je adequaat kunnen omgaan met ouders die de opvoeding uit handen moeten geven of gezinnen waar veiligheidskwesties spelen? Na het volgen van deze cursus kun je effectievere gesprekken voeren met ouders en met ‘delers in het opvoederschap’, zoals leerkrachten. De cursus stelt je in staat ook de complexe en minder gangbare relationele en gezinsvormen te ondersteunen zodat ook ouders en kinderen in deze gezinnen de juiste ontwikkeling doormaken.
 


- VVP-leden krijgen 10% korting. Activeer op het inschrijfformulier de kortingscode VVP en vermeld je VVP-lidmaatschapsnummer in het opmerkingenveld.
- Bij inschrijving op één dag voor drie of meer activiteiten met accreditatie i.h.k.v. de (her)registratie Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP of NVO Orthopedagoog-Generalist, krijg je 10% korting per cursus. Gebruik op je inschrijfformulier kortingscode NIPNVO.

Let op: wanneer je inschrijft kun je maximaal één kortingscode gebruiken.

Online lessen

De meeste online cursusuitvoeringen vinden plaats via Zoom. De groepsgrootte is hetzelfde als bij klassikale lessen. Je hebt dus les in een kleine groep, met veel ruimte voor interactie, werken in subgroepjes etc. De accreditaties zijn geldig zoals vermeld. Bekijk ook de veelgestelde vragen over online onderwijs.

Wat leer je?

Na het doorlopen van deze cursus:

 • kun je omgaan met ouders in hoog-conflictscheiding, nieuw samengestelde gezinnen en dat wat buiten de 'norm' van het kerngezin valt
 • pas je praktijkprincipes toe bij het werken met complexe gezinnen en ouders met partnerschapsconflict
 • voer je effectievere gesprekken met ouders en ‘delers in opvoederschap’ zoals leerkrachten, groepsleidingen en andere professionals
 • kun je ouders die (een deel van) de opvoeding uit handen moeten geven, adequaat ondersteunen
 • kun je met kennis over de relatie tussen huiselijk geweld en ouderschap vanuit een ouderbegeleidende positie omgaan met spanningsvelden rondom veiligheidskwesties
Het afronden van deze cursus geeft je toegang tot andere toekomstige verdiepende cursussen over ouderschapsthema’s die de RINO Groep ontwikkelt, zoals Ouderschap bij complexe belastende omstandigheden.

Doelgroep

 • Gz-psycholoog BIG
 • Psychotherapeut BIG
 • Eerstelijnspsycholoog NIP
 • Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
 • NVO Orthopedagoog-generalist
 • Basispsycholoog
 • Orthopedagoog
 • Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
 • Jeugdzorgwerker
 • Sociaal pedagogisch hulpverlener
 • Maatschappelijk werker
Het is van belang dat je in je huidige werk ouders begeleidt en casuïstiek kunt inbrengen. De cursus is speciaal ontwikkeld als actuele verdieping op de onderstaande vooropleidingen.
 • de 4-daagse Basismodule Ouderbegeleiding vanuit een visie op ouderschap in ontwikkeling (in of vóór 2018)
 • het 3-daagse blok ouderbegeleiding in de KP-, GZ- of OG-opleiding
Heb je als professional op een andere manier een achtergrond met goede theoretische en praktische kennis over ouderbegeleiding, neem dan gerust contact met ons op via de Infodesk, dan bekijken we of je kan deelnemen.

Inhoud

Dit is een blended cursus. We starten met een online startbijeenkomst van een uur. Je volgt vervolgens twee klassikale bijeenkomsten van elk zes uur. Daarnaast volg je een deel van het lesprogramma via onze leeromgeving aan de hand van diverse online voorbereidings- en/of verwerkingsactiviteiten, die gekoppeld zijn aan de klassikale lesdagen. De lesdagen hebben elk een eigen focus.

Lesdag 1 over ouderschap en partnerschap
Tijdens de eerste lesdag krijg je meer gevoel voor de complexe dynamiek tussen ouderschap, levensfase, partnerschap, en voor ouderschap binnen complexe en meervoudige gezinsvormen. Theoretische begrippen worden aangescherpt in relatie tot ‘ouderschap’ en ‘partnerschap’. Je oefent met het toepassen van praktische principes bij het werken met samengestelde gezinnen, nieuwe opvoedingsvormen en ouders met een partnerschapsconflict.

Lesdag 2 over ouderschap en opvoederschap
Er zijn veel manieren waarop ouders de opvoeding delen met professionals, denk aan school maar ook aan jeugdzorg of een justitiële inrichting. Wat betekent het delen van opvoederschap voor het ouderschap? Hoe houd je de ouderbegeleidende positie vast wanneer ook veiligheid in het geding is?

De tweede lesdag heeft als centraal thema de verschillen tussen opvoederschap en ouderschap, en de implicaties hiervan voor de belangrijkste contexten waarin opvoederschap met professionals wordt gedeeld. Je leert over het voeren van gesprekken met ouders, leerkrachten, groepsleidingen en andere professionals. Je wordt gevoeliger voor de ervaringen van ouders die (een deel van) de opvoeding uit handen moeten geven. Daarnaast krijg je inzicht in de invloed van huiselijk geweld op ouderschap.
 

Toetsen

De cursus rond je af met het maken van een verslag waarin je de theorie toepast op een zelfgekozen praktijkcasus en reflecteert op je eigen leerproces.

Certificaat

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Accreditatie & Erkenning

 • Docent: dr. Katie-Lee Weille
 • Docent

  Enthousiast geworden?

  Meld je aan als belangstellende.
  Stuur mij bericht zodra er data bekend zijn en de inschrijving opent.

  Heb je vragen over deze opleiding of cursus?

  Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: D2104 zodat we je snel kunnen helpen.

  030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl

  Ook interessant voor jou