Start op:

Kosten: € 840

incl. literatuur. Deze cursus vindt online plaats, lees meer onder ‘Online lessen’.

In ons sfeervolle huiscafÃÂ⩠stel je zelf je maal­tijd samen uit het buffet, verzorgd door onze huis­cateraar VITAM.

Mogelijk t/m 14 december 2021, tenzij eerder vol

Verdiepingscursus ouderbegeleiding: werken met partnerschap en opvoederschap van ouders  (D2104)

In deze cursus verdiep je je kennis van de complexe relatie tussen ouderschap, partnerschap en opvoederschap. Je leert hoe je de ouderschapstheoretische visie consequent kunt toepassen bij het werken met partnerschap en opvoederschap van ouders. Deze tweedaagse cursus is speciaal ontwikkeld voor deelnemers die al eerder hebben deelgenomen aan de Basismodule Ouderbegeleiding of het blok ouderbegeleiding in de KP-, GZ- of OG-opleiding.
 

Feiten

 • Omvang: 1 dinsdag van 20.00-21.00 uur en 2 dinsdagen van 09.30-16.30 uur
 • Datums: 18 januari, 1 en 15 februari 2022
 • Locatie: Utrecht
 • Docent: dr. Katie-Lee Weille
 • Docent

 • Kosten: € 840
 • Cursuscode: D2104

Voor wie

 • Gz-psycholoog BIG
 • Psychotherapeut BIG
 • Eerstelijnspsycholoog NIP
 • Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
 • NVO Orthopedagoog-generalist
 • Basispsycholoog
 • Orthopedagoog
 • Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
Lees de volledige doelgroepinformatie
Gz-psycholoog BIG, Psychotherapeut BIG, Eerstelijnspsycholoog NIP, Kinder- en jeugdpsycholoog NIP, NVO Orthopedagoog-generalist, Basispsycholoog, Orthopedagoog, Sociaal psychiatrisch verpleegkundige, Jeugdzorgwerker, Sociaal pedagogisch hulpverlener en Maatschappelijk werker

Deze cursus is alleen toegankelijk voor deelnemers die een van de volgende vooropleidingen hebben gevolgd:

 • de 4-daagse Basismodule Ouderbegeleiding vanuit een visie op ouderschap in ontwikkeling (in of vóór 2018)
 • het 3-daagse blok ouderbegeleiding in de KP-, GZ- of OG-opleiding
Daarnaast is het van belang dat je in je huidige werk ouders begeleidt en casuïstiek kunt inbrengen.

Accreditaties

Accreditatie: NIP, NVO, Registerplein, SKJ

Lees meer over de accreditaties

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

We gaan in op ouderschap en partnerschap met zijn dynamiek van verschillende levensfases en relationele- en gezinsvormen, en de complexiteit die kan ontstaan wanneer spanningen hoog oplopen. Ook verdiep je je kennis over opvoederschap en ouderschap, en de vele manieren waarop ouders de opvoeding delen met professionals.


Bij inschrijving op één dag voor drie of meer activiteiten met accreditatie i.h.k.v. de (her)registratie Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP of NVO Orthopedagoog-Generalist, krijg je 10% korting per cursus. Gebruik op je inschrijfformulier kortingscode NIPNVO.

Wat leer je?

In deze cursus leer je hoe je de ouderschapstheoretische visie consequent kunt toepassen in het werken met partnerschap en opvoederschap van ouders. 

Na het doorlopen van deze cursus:

 • kun je omgaan met ouders in hoog-conflictscheiding, nieuw samengestelde gezinnen en dat wat buiten de 'norm' van het kerngezin valt
 • pas je praktijkprincipes toe bij het werken met complexe gezinnen en ouders met partnerschapsconflict
 • voer je effectievere gesprekken met ouders en ‘delers in opvoederschap’ zoals leerkrachten, groepsleidingen en andere professionals
 • kun je ouders die (een deel van) de opvoeding uit handen moeten geven, adequaat ondersteunen
 • kun je met kennis over de relatie tussen huiselijk geweld en ouderschap vanuit een ouderbegeleidende positie omgaan met spanningsvelden rondom veiligheidskwesties
Het afronden van deze cursus geeft je toegang tot andere toekomstige verdiepende cursussen over ouderschapsthema’s die de RINO Groep gaat ontwikkelen.

Doelgroep

 • Gz-psycholoog BIG
 • Psychotherapeut BIG
 • Eerstelijnspsycholoog NIP
 • Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
 • NVO Orthopedagoog-generalist
 • Basispsycholoog
 • Orthopedagoog
 • Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
 • Jeugdzorgwerker
 • Sociaal pedagogisch hulpverlener
 • Maatschappelijk werker
Deze cursus is alleen toegankelijk voor deelnemers die een van de volgende vooropleidingen hebben gevolgd:
 • de 4-daagse Basismodule Ouderbegeleiding vanuit een visie op ouderschap in ontwikkeling (in of vóór 2018)
 • het 3-daagse blok ouderbegeleiding in de KP-, GZ- of OG-opleiding
Daarnaast is het van belang dat je in je huidige werk ouders begeleidt en casuïstiek kunt inbrengen.

Inhoud

Dit is een blended cursus. We starten met een online startbijeenkomst van een uur. Je volgt vervolgens twee klassikale bijeenkomsten van elk zes uur. Daarnaast volg je een deel van het lesprogramma via onze leeromgeving aan de hand van diverse online voorbereidings- en/of verwerkingsactiviteiten, die gekoppeld zijn aan de klassikale lesdagen. De lesdagen hebben elk een eigen focus.

Lesdag 1 over ouderschap en partnerschap
Samen ouders worden heeft invloed op de partnerrelatie. Omgekeerd hebben ontwikkelingen in de partnerrelatie invloed op ouderschap. Veel liefdesrelaties beginnen met romantische verwachtingen: de ander zal je altijd begrijpen, je accepteren zoals je bent. In een goed lopende relatie kunnen partners de scheuren die hun relatie oploopt herstellen. Soms lukt dat niet. Patronen van aanval en verdediging kunnen zo destructief worden dat zij de relatie bepalen. 

Tijdens de eerste lesdag krijg je meer gevoel voor de complexe dynamiek tussen ouderschap en levensfase, ouderschap en partnerschap, ouderschap in meerdere gedaantes en ouderschap binnen complexe en meervoudige gezinsvormen. Theoretische begrippen worden aangescherpt in relatie tot ‘ouderschap’ en ‘partnerschap’. Je oefent met het toepassen van praktische principes bij het werken met complexe gezinnen en ouders met een partnerschapsconflict.

Lesdag 2 over ouderschap en opvoederschap
​​​​Er zijn veel manieren waarop ouders de opvoeding delen met professionals. De meest voorkomende is het delen van opvoederschap met school. Wat betekent het delen van opvoederschap voor het ouderschap? En wat betekent het voor ouders wanneer opvoederschap gedeeld moet worden met bijvoorbeeld jeugdzorg of een justitiële inrichting? Hoe houd je de ouderbegeleidende positie vast wanneer ook veiligheid in het geding is?

De tweede lesdag heeft als centraal thema de verschillen tussen opvoederschap en ouderschap, en de implicaties hiervan voor de belangrijkste contexten waarin opvoederschap met professionals wordt gedeeld. Je krijgt inzicht in het voeren van gesprekken met ouders, leerkrachten, groepsleidingen en andere professionals. Je wordt gevoeliger voor de ervaringen van ouders die (een deel van) de opvoeding uit handen moeten geven. Daarnaast krijg je inzicht in de invloed van huiselijk geweld op ouderschap.

Toetsen

De cursus rond je af met het maken van een verslag waarin je de theorie toepast op een zelfgekozen praktijkcasus en reflecteert op je eigen leerproces.

Certificaat

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

 • Docent: dr. Katie-Lee Weille
 • Docent

  Enthousiast geworden?
  Schrijf je meteen in!

  Heb je vragen over deze opleiding of cursus?

  Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: D2104 zodat we je snel kunnen helpen.

  030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl

  Ook interessant voor jou