Data:

Inschrijven is niet meer mogelijk.

Basistraining Mannenhulpverlening - geweld in afhankelijkheidsrelaties  (F2102)

‘Als man heb je al gauw de schijn tegen’

Bij geweld in afhankelijkheidsrelaties en mishandeling denken we vaker aan vrouwen dan aan mannen. Vanwege het taboe dat erop rust, houden veel mannen hun hulpvraag verborgen. In deze cursus leer je hoe jij als professional mannenmishandeling beter kunt herkennen en erkennen. De cursus biedt een theoretisch kader, maar vooral ook praktische toepassingen voor jouw alledaagse hulpverleningspraktijk, waarbij diverse systeemgerichte interventies aan bod komen.
 

Feiten

 • Omvang: 1 woensdag van 9.30-16.30 uur
 • Datum: 6 oktober 2021
 • Locatie: Utrecht
 • Docenten: Martin KnippersAdrie Vermeulen
 • Docenten

 • Kosten: € 295
 • Cursuscode: F2102

Voor wie

 • Verpleegkundig specialist
 • Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
 • Hbo-verpleegkundige
 • Mbo-verpleegkundige
 • Maatschappelijk werker
Lees de volledige doelgroepinformatie
Verpleegkundig specialist, Sociaal psychiatrisch verpleegkundige, Hbo-verpleegkundige, Mbo-verpleegkundige en Maatschappelijk werker

Hbo-professionals en andere professionals die in hun werk als hulpverlener of verwijzer te maken krijgen met mannenmishandeling, maatschappelijk werkers in de sociale wijkteams, professionals van Veilig Thuis, Samen Veilig, politie en reclassering, wijkverpleegkundigen, verpleegkundigen en professionals in de ggz/verslavingszorg.

Accreditaties

Accreditatie: Registerplein, SKJ, V&V

Lees meer over de accreditaties

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Een witte vlek in de aanpak geweld in afhankelijkheidsrelaties is de hulp aan mannelijke slachtoffers. Ook mannen kunnen slachtoffer worden van relatiegeweld en andere vormen van geweld. Voor hen is het in vergelijking met vrouwen moeilijker om hulp in te roepen. Mannen en jongens praten minder met anderen over hun problemen en doen minder vaak een beroep op professionele hulp. Mannenmishandeling is nog niet breed erkend en bespreekbaar, iedereen denkt dat mannen hun mannetje wel staan.

Het vooroordeel dat mannen geen slachtoffer kunnen zijn, leidt tot veel onzichtbare ellende. Ook vanwege het taboe op kwetsbaarheid houden velen hun hulpvraag verborgen. Mannen beoordelen het geweld tegen hen anders dan vrouwen. Thema’s die bij mannen eerder aan de orde komen zijn arbeid, isolement, agressie en verslaving. Bij vrouwen gaat het eerder over zorg en arbeid, relaties met anderen en grenzen stellen.

In de praktijk van psychosociale en psychiatrische hulpverlening hebben professionals bij uitstek te maken met een grote diversiteit aan hulpvragen en problematieken die zelden geïsoleerd, los van de omgeving van de cliënt, behandeld kunnen worden. De systeemtheorie biedt mogelijkheden om het sociale systeem te betrekken bij veranderingsprocessen en het oplossen van problemen. Daarmee is systeemgericht werken een belangrijk uitgangspunt voor veel teams binnen de ambulante en klinische ggz, het algemeen maatschappelijk werk, de jeugdzorg, de verslavingszorg, de forensische psychiatrie en aanverwante organisaties. Het werken op basis van de principes van de systeemtheorie vereist kennis en kunde.

Deze training is mede ontwikkeld door Arosa (Rotterdam), Blijf Groep (Amsterdam), Moviera (Utrecht) en Perspektief (Den Haag), die onderdeel uitmaken van het landelijk netwerk mannenmishandeling Nederland. Daarin zijn zij samen met Kadera (Zwolle) en Sterk Huis (Tilburg) de uitvoerende organisaties van de mannenopvang in Nederland. Deze opvang is voor mannen die te maken hebben of hebben gehad met huiselijk geweld, eergerelateerd geweld en/of mensenhandel (geweld in afhankelijkheidsrelaties).

Wat leer je?

Als je deze training hebt gedaan:

 • heb je zicht op en in mannenhulpverlening vanuit een systemisch perspectief
 • kun je gebruik maken van systeemgerichte interventies
 • kun je een rol oppakken in het netwerk van hulpverlening (samenwerken met betrokken partijen), je vergroot je vaardigheden om adequaat te anticiperen in complexe situaties
 • kun je zien en begrijpen dat een man slachtoffer is van mishandeling
 • heb je inzicht en kennis in de problematiek van mannenmishandeling en de verschillende verschijningsvormen
 • kun je mannenmishandeling signaleren en bespreken op basis van het inzicht dat mannen problemen over het algemeen anders presenteren dan vrouwen
 • heb je inzicht in de problematiek en de omvang hiervan
 • heb je inzicht in de (persoonlijke en maatschappelijke) genderspecifieke opvattingen die een rol spelen bij de begripsvorming van mannenmishandeling
 • kun je de meldcode inzetten bij het signaleren, bespreken en verwijzen van mannenmishandeling

Doelgroep

Hbo-professionals en andere professionals die in hun werk als hulpverlener of verwijzer te maken krijgen met mannenmishandeling, maatschappelijk werkers in de sociale wijkteams, professionals van Veilig Thuis, Samen Veilig, politie en reclassering, wijkverpleegkundigen, verpleegkundigen en professionals in de ggz/verslavingszorg.

Inhoud

In de training wordt ingegaan op:

 • de feiten en de cijfers over mannenmishandeling
 • beeldvorming rondom mannenmishandeling
 • de schaamte en de terughoudendheid van mannen om hulp te vragen
 • de ‘vormen’ van mannenmishandeling
 • het belang van signaleren
 • de wijze waarop mannen hun problemen ‘presenteren’
Deze training biedt een theoretisch kader, maar vooral ook praktische toepassingen voor jouw alledaagse hulpverleningspraktijk als het gaat over mannenhulpverlening. We maken onder andere gebruik van videomateriaal, verhalen, rollenspel en inbreng van casuïstiek door deelnemers.

Certificaat

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Incompany en groepskorting

De meeste cursussen van de RINO Groep kunnen ook incompany in jouw organisatie worden gegeven. Ook kun je zelf een deelnemersgroep samenstellen en profiteren van groepskorting met ons Samen SLIM concept. Informeer naar de mogelijkheden.

Wil je gezamenlijk met je hele team deze cursus volgen? Dat kan! Deze cursus kan op verzoek incompany gegeven worden.

Accreditatie & Erkenning

Literatuur & Benodigdheden

 • Groen, M. & Lawick, J. van. (2013, 7e druk) Intieme oorlog, over de kwetsbaarheid van familierelaties. Uitgeverij: Van Gennep. ISBN: 9789461642462

De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten.

 • Docenten: Martin KnippersAdrie Vermeulen
 • Docenten

  Enthousiast geworden?

  De inschrijving voor deze cursus is gesloten, bovenin vind je de andere beschikbare datum(s).

  Heb je vragen over deze opleiding of cursus?

  Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: F2102 zodat we je snel kunnen helpen.

  030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl