Start op:

Kosten: € 320

incl. digitale literatuur, excl. boek (ongeveer € 45)

In ons sfeervolle huiscafÃÂ⩠stel je zelf je maal­tijd samen uit het buffet, verzorgd door onze huis­cateraar VITAM.

Mogelijk t/m 27 oktober 2021, tenzij eerder vol

Vertaalslag van diagnose en behandeling naar praktisch handelen in het voortgezet onderwijs  (D2179)

Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften vragen veel van de deskundigheid van onderwijsprofessionals in het voortgezet onderwijs. Met deze cursus vergroot je je kennis en vaardigheden op dit gebied. Je leert diagnoses vertalen naar concrete onderwijsbehoeften en je krijgt praktische handvatten om deze leerlingen nog beter te begeleiden en tot leren te brengen. Je oefent ter plekke met wat je leert, zodat je dat direct kunt inzetten in je dagelijkse werkpraktijk.
 

Feiten

 • Omvang: 2 woensdagen van 9.30-12.30 uur
 • Datums: 1 en 8 december 2021
 • Locatie: Utrecht
 • Docenten: drs. Immy ValkNienke van Wanrooij MSc
 • Docenten

 • Kosten: € 320
 • Cursuscode: D2179

Voor wie

 • Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
 • NVO Orthopedagoog-generalist
 • Orthopedagoog
Kinder- en jeugdpsycholoog NIP, NVO Orthopedagoog-generalist en Orthopedagoog

Accreditaties

Accreditatie: NIP, NVO, SKJ

Lees meer over de accreditaties

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Met de invoering van het passend onderwijs nemen meer leerlingen deel aan het reguliere onderwijs. Er is sprake van een verzwaring van de populatie en vergroting van de diversiteit binnen de klas. Het onderwijs wordt geacht hier antwoord op te geven. Dit vraagt binnen en buiten de klas veel van een school. Vaak wordt de expertise vanuit de jeugdzorg of ggz gevraagd. Diagnostiek kan meer inzicht geven in de aard en ernst van de problematiek. Maar dit alleen zorgt niet (altijd) voor meer inzicht in de onderwijsbehoeften.
Deze cursus wordt gegeven door een Gz-psycholoog en een schoolpsycholoog/docent uit het voortgezet onderwijs.


Bij inschrijving op één dag voor drie of meer activiteiten met accreditatie i.h.k.v. de (her)registratie Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP of NVO Orthopedagoog-Generalist, krijg je 10% korting per cursus. Gebruik op je inschrijfformulier kortingscode NIPNVO.

Wat leer je?

Je vergroot je vaardigheden en kennis en krijgt praktische handvatten om in de dagelijkse praktijk van het voortgezet onderwijs leerkrachten te begeleiden in de omgang met en het aansluiten op leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.

Inhoud

- Het verzamelen van informatie middels onderzoek, observatie en anamnese om goed aan te kunnen sluiten bij de onderwijsbehoeften van een leerling.
- Inzicht in de executieve functies en de invloed/impact die dit heeft op de onderwijspraktijk
- Inzicht in het aanpassen van de onderwijsomgeving en het aanleren van gewenste vaardigheden in en buiten de klas.
- Coachingsvaardigheden voor docenten, ouders en leerlingen.
- Het accent leggen op de samenwerking tussen orthopedagogen/psychologen, docenten, leerlingen (en ouders).

Certificaat

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Incompany en groepskorting

De meeste cursussen van de RINO Groep kunnen ook incompany in jouw organisatie worden gegeven. Ook kun je zelf een deelnemersgroep samenstellen en profiteren van groepskorting met ons Samen SLIM concept. Informeer naar de mogelijkheden.

Wil je gezamenlijk met je hele team deze cursus volgen? Dat kan! Deze cursus kan op verzoek incompany in jouw organisatie gegeven worden.

Accreditatie & Erkenning

Literatuur & Benodigdheden

Dawson, P. & Guare, R. (2019). Executieve functies bij kinderen en adolescenten (geheel herziene druk). Amsterdam: Hogrefe Uitgevers. ISBN: 9789079729005

De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten.

 • Docenten: drs. Immy ValkNienke van Wanrooij MSc
 • Docenten

  Enthousiast geworden?
  Schrijf je meteen in!

  Heb je vragen over deze opleiding of cursus?

  Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: D2179 zodat we je snel kunnen helpen.

  030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl