Start op:

Kosten: € 795

incl. digitale literatuur en lunch, excl. boek (circa € 30)

In ons sfeervolle huiscafÃÂ⩠stel je zelf je maal­tijd samen uit het buffet, verzorgd door onze huis­cateraar VITAM.

Mogelijk t/m 5 maart 2021, tenzij eerder vol

Omgaan met onbegrepen gedrag bij (kwetsbare) ouderen  (B2149)

Dementie en psychiatrie in ouderenzorg en ggz

Onbegrepen gedrag of probleemgedrag komt heel vaak voor bij mensen met dementie. Om hen goed te kunnen begeleiden, is het belangrijk dat je hun gedrag en de achterliggende oorzaken begrijpt. In deze cursus leer je om een betere inschatting te maken van de mogelijke achtergronden/ziekten van je cliënten. Ook krijg je handvatten voor hoe je zo goed mogelijk met hen kunt omgaan.
 

Feiten

 • Omvang: 3 vrijdagen van 9.30 tot 16.30 uur
 • Datums: 9 en 23 april en 21 mei 2021
 • Locatie: Utrecht
 • Docenten: Elseline KraakMargriet Lem-Seijsener
 • Docenten

 • Kosten: € 795
 • Cursuscode: B2149

Voor wie

 • POH-GGZ
 • Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
 • Hbo-verpleegkundige
 • Mbo-verpleegkundige
 • Sociaal pedagogisch hulpverlener
 • Sociaal pedagogisch werker
 • Maatschappelijk werker
 • Vaktherapeut
Lees de volledige doelgroepinformatie
POH-GGZ, Sociaal psychiatrisch verpleegkundige, Hbo-verpleegkundige, Mbo-verpleegkundige, Sociaal pedagogisch hulpverlener, Sociaal pedagogisch werker, Maatschappelijk werker en Vaktherapeut

 • Sociaal Pedagogisch Werker
 • Mbo-verpleegkundige
 • Verzorgende
 • Maatschappelijk Werker
 • Activiteitenbegeleider
 • Sociaal Pedagogisch Hulpverlener
 • Verpleegkundige 
 • Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige
 • POH-GGZ
 • GGZ-Agoog
 • Fysiotherapeut
 • Ergotherapeut
 • Vaktherapeut
De cursus is gericht op mensen die direct de kwetsbare oudere begeleiden of verzorgen.

Accreditaties

Accreditatie: Landelijke Vereniging POH-GGZ, Register Vaktherapie, Registerplein, V&V

Lees meer over de accreditaties

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Mensen met dementie doen soms dingen die je niet begrijpt. Dit zogenoemde onbegrepen gedrag komt heel vaak voor. Zo’n 80 tot 90 procent van de mensen met dementie vertoont vroeg of laat ander (problematisch) gedrag. Onder onbegrepen gedrag valt al het gedrag van de persoon met dementie dat door deze persoon zelf en/of zijn omgeving als moeilijk hanteerbaar wordt ervaren. Voor onbegrepen gedrag worden verschillende termen gebruikt zoals probleemgedrag, moeilijk hanteerbaar gedrag of veranderend gedrag. Het kan gaan om klagen, repetitief gedrag, (nachtelijke) onrust, loopdwang, snel(ler) boos, argwanend, apathisch en agressief gedrag. Het is daarbij niet altijd duidelijk of het om dementie gaat of psychiatrie. In de begeleiding van de persoon en om het gedrag weer voor deze persoon hanteerbaar te maken, is het van belang het gedrag te begrijpen. Pas als je de persoon beter kent en (een deel) van de oorzaak van het gedrag achterhaalt, kun je op de juiste manier deze persoon begeleiden.

Wat leer je?

Na afloop van deze cursus kun je een betere inschatting maken van de mogelijke achtergronden/ziekten van de cliënt. Ook heb je handvatten hoe je zo goed mogelijk kunt omgaan met een cliënt die te maken heeft met dementie/psychiatrie en onbegrepen gedrag. 
We richten ons op de persoon achter de diagnose. Wie heb ik voor me, wat heeft zij/hij meegemaakt in het leven, welke mensen zijn belangrijk, wat staat er in het huidige leven op het spel.
Na deze cursus heb je de mogelijkheid om het geleerde te borgen met behulp van:

 • Intervisie
 • Reflecteren met de reflectietool (gebaseerd op de principes van Kitwood)
 • Video interventie ouderenzorg (die wordt ondersteund door de presentietheorie)

Doelgroep

 • Sociaal Pedagogisch Werker
 • Mbo-verpleegkundige
 • Verzorgende
 • Maatschappelijk Werker
 • Activiteitenbegeleider
 • Sociaal Pedagogisch Hulpverlener
 • Verpleegkundige 
 • Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige
 • POH-GGZ
 • GGZ-Agoog
 • Fysiotherapeut
 • Ergotherapeut
 • Vaktherapeut
De cursus is gericht op mensen die direct de kwetsbare oudere begeleiden of verzorgen.

Inhoud

Dag 1: Dementie
Dementie is veel meer dan geheugenverlies. Er zijn zelfs vormen van dementie waarbij het geheugenverlies pas veel later in het ziekteproces optreedt. Deze dag gaan we in op wat dementie is en welke verschillende ziektebeelden, met hun specifieke kenmerken, eraan ten grondslag kunnen liggen. 
We kijken naar de invloed van het ouder wordende en beschadigde brein en gebruiken hiervoor het gedachtegoed van Anneke van de Plaats. Ondersteund door de persoonsgerichte benaderingswijze van professor Tom Kitwood onderzoeken we waar onbegrepen gedrag mee te maken kan hebben.
De lesstof bestaat uit theorie, filmpjes en ervaringsoefeningen. 

Dag 2: Psychiatrie
Het hebben van een psychische kwetsbaarheid heeft invloed op de manier waarop iemand zijn leven vormgeeft. Er zijn ouderen die hier al langdurig mee kampen en er zijn ook ouderen die op latere leeftijd een psychische kwetsbaarheid ontwikkelen. 
Wanneer iemand daarnaast ook een vorm van dementie krijgt, dan kan dit de psychische kwetsbaarheid versterken omdat men steeds meer vanuit het onder-brein gaat reageren. Iemand met een vorm van dementie kan ook last krijgen van psychische symptomen zoals wanen en depressie. 
Tijdens deze dag gaan we in op wat een psychische kwetsbaarheid is, gekoppeld aan verschillende ziektebeelden zoals schizofrenie, persoonlijkheidsstoornis, angst of depressie. Ook onderwerpen als coping, rouw, herstelondersteunende zorg en stigma komen aan bod. Dit doen we aan de hand van theorie, filmpjes en actieve werkvormen. 

Dag 3: Communicatie 
Mensen met dementie en mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid hebben vaak een extra gevoeligheid rondom communicatie. Dit kan worden veroorzaakt vanuit hun ziektebeeld, hun (vaak langdurige) ervaringen met hulpverlening of het stigma dat dementie/psychiatrische kwetsbaarheid met zich mee brengt. 
Tijdens dit blok maken we gebruik van de video interventie methode en het communicatiemodel NLP. Ook werken we aan de hand van door cursisten ingebrachte casuïstiek. Je leert hoe je zo goed mogelijk kunt aansluiten bij de ander, rekening houdend met diens kwetsbaarheid, levensverhaal en gewoonten.
Er wordt geoefend met de trainingsacteur en/of de trainers hanteren het zogenaamde regiemodel. De cursus is interactief, speels en toegespitst op de praktijk van medewerkers. 

Certificaat

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Incompany en groepskorting

De meeste cursussen van de RINO Groep kunnen ook incompany in jouw organisatie worden gegeven. Ook kun je zelf een deelnemersgroep samenstellen en profiteren van groepskorting met ons Samen SLIM concept. Informeer naar de mogelijkheden.

Wil je gezamenlijk met je hele team deze cursus volgen? Dat kan! Deze cursus kan op verzoek incompany gegeven worden.

Accreditatie & Erkenning

Literatuur & Benodigdheden

 • Plaats, A. van de. (2015) De dag door met dementie. Waddinxveen, Kroese Kits Uitgeverij ISBN: 9789080997226 

De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten.

 • Docenten: Elseline KraakMargriet Lem-Seijsener
 • Docenten

  Enthousiast geworden?
  Schrijf je meteen in!

  Heb je vragen over deze opleiding of cursus?

  Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: B2149 zodat we je snel kunnen helpen.

  030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl