Start op:

Kosten: € 775

Inschrijven is niet meer mogelijk.

Integratieve Therapie voor Gehechtheid en Gedrag (ITGG)  (D2051)

Ook voor kinderen tot 5 jaar met een lichte verstandelijke beperking

Achter ernstige gedragsproblemen bij kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking gaat vaak een verstoorde gehechtheid schuil. Ontdek hoe je deze kinderen en jongeren kunt helpen met een combinatie van gehechtheidstherapie en gedragstherapie. Je leert verantwoord af te wegen wanneer deze behandeling geschikt is en hoe je de behandeling gefaseerd toepast.
 

Feiten

 • Omvang: 3 vrijdagen van 9.30 tot 16.30 uur
 • Datums: 2 oktober, 6 en 27 november 2020
 • Locatie: Bartiméus, Zeist
 • Docent: dr. Paula Sterkenburg
 • Docent

 • Kosten: € 775
 • Cursuscode: D2051

Voor wie

 • Gz-psycholoog BIG
 • Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
 • Orthopedagoog-Generalist BIG
 • Basispsycholoog
 • Orthopedagoog
Lees de volledige doelgroepinformatie
Gz-psycholoog BIG, Kinder- en jeugdpsycholoog NIP, Orthopedagoog-Generalist BIG, Basispsycholoog en Orthopedagoog

Deelnemers aan deze cursus dienen over voldoende diagnostische kennis te beschikken. Daarom dien je voor deelname een van de volgende opleidingen succesvol te hebben afgerond:

Accreditaties

Accreditatie: NIP, NVO, SKJ

Lees meer over de accreditaties

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Kinderen en jongeren met zeer ernstige en hardnekkige gedragsproblemen voor wie reguliere therapieën niet helpen, vormen binnen de zorg voor mensen met een verstandelijke en visuele beperking een relatief kleine maar problematische doelgroep. Verstoorde gehechtheid kan hieraan ten grondslag liggen. Voor het behandelen van deze kinderen is een integratieve behandeling, gehechtheidstherapie met aansluitend gedragstherapie ontwikkeld, de ITGG. 

De therapie is oorspronkelijk ontwikkeld voor kinderen en jongeren (tot 18 jaar) met een ernstige verstandelijke beperking én ernstige gedragsproblemen. In de praktijk is ITGG ook goed toepasbaar bij kinderen tot ongeveer vijf jaar met een lichte verstandelijke beperking en matige gedragsproblemen. Deze cursus sluit op beide doelgroepen aan.

Het doel van de ITGG-behandeling is het voor het eerst of opnieuw opbouwen van een gehechtheidsrelatie en een vermindering van gedragsproblemen. Het is een psychotherapeutische behandeling die bestaat uit drie fasen. 

Fase 1: Gehechtheidstherapie (eerste ca. 4 maanden)
Aan het eind van deze fase is er een gehechtheidsrelatie tussen het kind en de behandelaar opgebouwd, zoekt het kind hulp, ondersteuning of troost bij de behandelaar en onderneemt het activiteiten die eerst niet mogelijk waren. 

Fase 2: Gedragstherapie (tot ca. 6 maanden na start interventie)
Aan het eind van fase 2 laat het kind in plaats van probleemgedrag nieuw, gewenst gedrag zien. 

Fase 3: Generalisatie (tot ca. 10 maanden na start interventie)
Aan het eind van de interventie zoekt het kind hulp, ondersteuning of troost bij de dagelijkse begeleider of ouder. Het kind onderneemt daarnaast activiteiten waarvan het kan genieten en waardoor het zich verder kan ontplooien.

ITTG is opgenomen in de Databank Effectieve Jeugdinterventies erkend als ‘effectief volgens eerste aanwijzingen’. Meer informatie hierover vind je via de volgende link.
 Bij inschrijving op één dag voor drie of meer activiteiten met accreditatie i.h.k.v. de (her)registratie Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP of NVO Orthopedagoog-Generalist, krijg je 10% korting per cursus. Gebruik op je inschrijfformulier kortingscode NIPNVO.

Wat leer je?

Na het volgen van de cursus kun je:

 • de kern van de gehechtheidstheorie weergeven
 • de mogelijkheden en beperkingen van deze integratieve behandelmethodiek weergeven
 • een verantwoorde afweging maken of ITGG-behandeling geïndiceerd is met betrekking tot een eigen casus 
 • een abc-analyse van probleemgedrag bij de cliënt maken en een gedragstherapeutisch protocol schrijven
 • een ITGG-behandelplan maken en uitvoeren

Doelgroep

Deelnemers aan deze cursus dienen over voldoende diagnostische kennis te beschikken. Daarom dien je voor deelname een van de volgende opleidingen succesvol te hebben afgerond:

Inhoud

 • Gehechtheidstheorie 
 • Recente wetenschappelijke bevindingen
 • Differentiaaldiagnostiek: autisme, visuele beperking, verstandelijke beperking, verstoorde gehechtheidsontwikkeling
 • (Contra-)indicaties voor behandeling
 • Behandelprotocol van de ITGG: gehechtheidstherapie gecombineerd met gedragstherapie
 • Overdracht en generalisatie naar het systeem
Nadat je deze basiscursus hebt gevolgd, is het mogelijk deel te nemen aan een praktijkcursus. Deze bestaat uit 12 maandelijkse bijeenkomsten van maximaal 3 uur in een groep van 2 à 3 cursisten. Hierbij leer je de therapie onder supervisie zelfstandig uit te voeren. De docent zal je hierover informeren tijdens de basiscursus.

Toetsen

Behandelplan schriftelijk uitwerken

Certificaat

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Incompany en groepskorting

De meeste cursussen van de RINO Groep kunnen ook incompany in jouw organisatie worden gegeven. Ook kun je zelf een deelnemersgroep samenstellen en profiteren van groepskorting met ons Samen SLIM concept. Informeer naar de mogelijkheden.

Wil je gezamenlijk met je hele team deze cursus volgen? Dat kan! Deze cursus kan op verzoek incompany in jouw organisatie gegeven worden.

Accreditatie & Erkenning

Literatuur & Benodigdheden

 • Sterkenburg, P.S. (2008). Intervening in Stress, Attachment and Challenging Behaviour: Effects in Children with Multiple Disabilities. Doorn: Bartiméus. ISBN: 9789071534577 (te bestellen via: www.bartimeus.nl/publicaties).
 • Sterkenburg, P.S. (2011). Vertrouwensrelatie voor ontwikkeling: een werkboek voor het opbouwen van een vertrouwensrelatie met kinderen en volwassenen met een ernstig verstandelijke of een meervoudige beperking. Doorn: Bartiméus. ISBN: 9789491071262 (te bestellen via: www.bartimeus.nl/publicaties).
 • Dekker-van der Sande, F. & Janssen, C. (2010). Signalen van verstoord gehechtheidsgedrag: 'Best practice' voor het diagnosticeren van gehechtheidsproblemen bij kinderen/jongeren met een visuele en/of licht verstandelijke beperking. Utrecht: Uitgeverij Lemma. (Download hier de gratis PDF versie van het boek.)
Aanbevolen literatuur:
 • Gunther, F. (2004). Diagnostiek en behandeling van mensen met een visuele en verstandelijke beperking. Bartiméus Sonneheerdt, Doorn. ISBN 9071534510 (te bestellen via: www.bartimeus.nl/publicaties).
 • Dosen A. (2014). Psychische stoornissen, probleemgedrag en verstandelijke beperking. Een integratieve benadering bij kinderen en volwassenen (5e druk). Assen: Van Gorcum. ISBN: 9789023252498
 • Stor en Hester Storsbergen (redactie). Onveilig gehecht of een hechtingsstoornis. Het onderkennen van hechtingsproblematiek bij mensen met een verstandelijke beperking. (2006). Uitgeverij Lemma BV. ISBN: 9059313054.

LET OP: Je wordt vriendelijk verzocht een laptop mee te nemen. Zonder deze is het helaas niet mogelijk de cursus te volgen.

De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten.

 • Docent: dr. Paula Sterkenburg
 • Docent

  Enthousiast geworden?

  De inschrijving voor deze cursus is gesloten, bovenin vind je de andere beschikbare datum(s).

  Heb je vragen over deze opleiding of cursus?

  Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: D2051 zodat we je snel kunnen helpen.

  030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl