Start op:

Kosten: € 645

Inschrijven is niet meer mogelijk.

Alles Kidzzz: individueel werken met kinderen met externaliserende gedragsproblemen  (B2127)

Certificeringsmodule

Het programma Alles Kidzzz is bedoeld voor kinderen met externaliserende gedragsproblemen. Denk aan kinderen die vaak straf krijgen, vinden dat ze vaak de schuld krijgen of die geregeld betrokken raken bij ruzies met andere kinderen. Dit programma draagt bij aan het mogelijk voorkomen dat gedragsproblemen uitmonden in gedragsstoornissen. Na succesvolle afronding van deze cursus ben je gecertificeerd Alles Kidzzz trainer. Vanaf najaar 2020 wordt de training uitgebreid met een extra dagdeel.
 

Feiten

 • Omvang: 3 vrijdagen van 9.30 tot 16.30 uur (lesdag 3 tot 12.30 uur)
 • Datums: 21 mei, 4 juni en 10 september 2021
 • Locatie: Utrecht
 • Docent: drs. Anne-Mieke Kruuk
 • Docent

 • Kosten: € 645
 • Cursuscode: B2127

Voor wie

 • Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
 • Orthopedagoog-Generalist BIG
 • Basispsycholoog
 • Orthopedagoog
 • Jeugdzorgwerker
 • Sociaal pedagogisch hulpverlener
 • Maatschappelijk werker
 • Leerkracht/leerlingbegeleider/RT'er
Lees de volledige doelgroepinformatie
Kinder- en jeugdpsycholoog NIP, Orthopedagoog-Generalist BIG, Basispsycholoog, Orthopedagoog, Jeugdzorgwerker, Sociaal pedagogisch hulpverlener, Maatschappelijk werker en Leerkracht/leerlingbegeleider/RT'er

 • Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
 • NVO Orthopedagoog-generalist
 • Basispsycholoog
 • Orthopedagoog
 • Jeugdzorgwerker (hbo)
 • Sociaal pedagogisch hulpverlener (hbo)
 • Maatschappelijk werker (hbo)
 • Leerkracht/leerlingbegeleider/RT'er
Uit onderzoek blijkt dat de Alles Kidzzztraining niet goed werkt bij kinderen met autisme.
Let op: het is de bedoeling dat je vóór aanvang van de cursus zelf al drie kinderen hebt benaderd met wie je de trainingen gedurende deze cursus uitvoert.

Accreditaties

Accreditatie: NIP, NVO, SKJ

Lees meer over de accreditaties

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond. Het certificaat is genummerd (opleiding, drie kinderen die door jou getraind zijn tijdens de module en drie eindverslagen).

Alles Kidzzz is een individuele, geïndiceerde interventie voor kinderen van 9 tot 12 jaar die op school externaliserend gedrag vertonen en vaak betrokken zijn bij conflicten, wat zich uit in schelden, schoppen en slaan. Deze kinderen lopen vanwege hun structurele patroon van externaliserend probleemgedrag een verhoogde kans op het ontwikkelen van een gedragsstoornis. De aanpak van het Alles Kidzzz programma bestaat uit een individueel traject dat aansluit bij de behoeften van het kind. Deze training wordt door een hulpverlener van de ggz op school uitgevoerd in acht wekelijkse bijeenkomsten van 45 minuten. Alles Kidzzz is een evidence based interventie. Bekijk meer informatie over het Alles Kidzzz programma

Alles Kidzzz is sinds een aantal jaar volop in het nieuws, vanwege een onderzoek in opdracht van de staatssecretaris naar de effectiviteit van 61 anti-pest programma’s die door basisscholen worden ingezet. Het onderzoek toonde aan dat ruim 75% van de onderzochte aanpakken tegen pesten in de praktijk onvoldoende bewezen effectief zijn. Alles Kidzzz is een van de 13 methoden die in de praktijk wel aantoonbaar effectief is. Lees meer over Alles Kidzzz in de media.Bij inschrijving op één dag voor drie of meer activiteiten met accreditatie i.h.k.v. de (her)registratie Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP of NVO Orthopedagoog-Generalist, krijg je 10% korting per cursus. Gebruik op je inschrijfformulier kortingscode NIPNVO.

Klassikale lessen

Deze scholingsactiviteit vindt klassikaal plaats. We rekenen op je fysieke aanwezigheid.

Wat leer je?

Je neemt kennis van en ontwikkelt vaardigheden als trainer op het gebied van het Alles Kidzzz programma. De training leidt op tot het gecertificeerd uitvoeren van het Alles Kidzzz programma.

Doelgroep

 • Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
 • NVO Orthopedagoog-generalist
 • Basispsycholoog
 • Orthopedagoog
 • Jeugdzorgwerker (hbo)
 • Sociaal pedagogisch hulpverlener (hbo)
 • Maatschappelijk werker (hbo)
 • Leerkracht/leerlingbegeleider/RT'er
Uit onderzoek blijkt dat de Alles Kidzzztraining niet goed werkt bij kinderen met autisme.
Let op: het is de bedoeling dat je vóór aanvang van de cursus zelf al drie kinderen hebt benaderd met wie je de trainingen gedurende deze cursus uitvoert.

Inhoud

De cursus bestaat uit:
1. vier bijeenkomsten van elk een dagdeel. Deze vier dagdelen zijn verdeeld over drie data.
2. het trainen van drie kinderen (drie casussen).

De eerste bijeenkomst bestaat uit de volgende onderdelen:

 • wat bedoelen we met externaliserend gedrag?
 • informatie over het Alles kidzzz programma en het onderzoek
 • kennismaking met de materialen
 • uitleg monitoring
 • voorbereiding op het kennismakingsgesprek
   
De tweede bijeenkomst is een voorbereiding op de eerste fase van het programma:
 • positieve intenties van een kind met externaliserende gedragsproblemen
 • invoegen bij ouders en kind
 • uitleg en uitvoering van de werkvormen in de praktijk
   
In de derde bijeenkomst staan de volgende onderwerpen centraal:
 • het maken van een competentieanalyse
 • trainingsplan maken
 • voorbereiding tweede deel van de training; hoe de juiste werkvormen kiezen

In de vierde bijeenkomst staat het delen van ervaringen centraal en advisering over de inhoud van de training. Hierbij geven de deelnemers een korte presentatie over drie uitgevoerde Alles Kidzzz trajecten en de daarbij behorende verslaglegging.

Toetsen

Toetsing vindt plaats in de vorm van
• Het geven van een presentatie van drie uitgevoerde Alles Kidzzz trainingen
• Het schrijven van 3 eindverslagen (een verslag over ieder getraind kind)
• Het schrijven van een zelf-reflectieverslag (2 A4) over de opleiding
• Het schrijven van 1 kort artikel over de ervaringen met de getrainde kinderen

Certificaat

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond. Het certificaat is genummerd (opleiding, drie kinderen die door jou getraind zijn tijdens de module en drie eindverslagen).

Incompany en groepskorting

De meeste cursussen van de RINO Groep kunnen ook incompany in jouw organisatie worden gegeven. Ook kun je zelf een deelnemersgroep samenstellen en profiteren van groepskorting met ons Samen SLIM concept. Informeer naar de mogelijkheden.

Wil je gezamenlijk met je hele team deze cursus volgen? Dat kan! Deze cursus kan op verzoek incompany in jouw organisatie gegeven worden.

Literatuur & Benodigdheden

 • (3) Kindermapjes Alles Kidzzz. Deze zijn te bestellen via www.ypse.nl
Aanbevolen literatuur:
Onderstaande literatuur wordt in de cursus als bekend verondersteld.
 • Bannink, F. (2009). Positieve psychologie in de praktijk (1e druk). Amsterdam: Hogrefe Uitgevers BV. ISBN 9789079729173
 • Bannink, F. (2018). Oplossingsgerichte vragen. Handboek oplossingsgerichte gespreksvoering (4e druk). Pearson Benelux B.V. ISBN: 9789043036566
Uiterlijk vijf weken voor de startdatum word je geïnformeerd over eventuele wijzigingen.

De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten.

 • Docent: drs. Anne-Mieke Kruuk
 • Docent

  Film

  Enthousiast geworden?

  De inschrijving voor deze cursus is gesloten, bovenin vind je de andere beschikbare datum(s).

  Heb je vragen over deze opleiding of cursus?

  Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: B2127 zodat we je snel kunnen helpen.

  030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl