Datum:

Kosten: Gratis

Online inschrijven is niet mogelijk.

GZ-docentenbijeenkomst (Congrescentrum Engels, Rotterdam) (Volgens de richtlijnen van RIVM is deze bijeenkomst geannuleerd)  (DGZ20U)

Docenten binnen onze diverse GZ-curricula geven les vanuit hun expertise over een bepaald onderwerp of een bepaalde doelgroep en ze werken zelf op allerlei verschillende plekken binnen de psychologische en orthopedagogische zorgverlening. Af en toe samenkomen met andere docenten die ook lesgeven bij de RINO Groep met een achtergrond in de reguliere zorgverlening biedt gelegenheid de kennis en (didactische) vaardigheden die nodig zijn voor goed onderwijs, aan te scherpen.
 

Feiten

 • Datum: Maandag 23 maart van 15.30 - 20.30 uur bij RINO Groep, Utrecht
 • Sprekers: prof. dr. Anneloes van BaarThea Bergstradrs. Simona Karbouniarisprof. dr. Ad KerkhofAnne SpiesJacquelin Zents
 • Sprekers

 • Kosten: Gratis
 • Cursuscode: DGZ20U

Voor wie

 • GZ-docenten RINO Groep
GZ-docenten RINO Groep

Accreditaties

Accreditatie: FGzPt

Lees meer over de accreditaties

We beginnen met een plenaire bijeenkomst verzorgd door Ad Kerkhof, klinisch psycholoog en emeritus-hoogleraar. Ad kerkhof is een expert en voorloper op het gebied van suïcidepreventie.  Op 8 oktober jl. overhandigde hij de petitie 'Voorkom suïcide met opleiden van artsen en hulpverleners' aan staatssecretaris van Volksgezondheid Paul Blokhuis. Met doelgerichte verbetering van de opleidingen kunnen suïcides wellicht voorkomen worden. 

Na de plenaire bijeenkomst kunt u kiezen uit twee workshops die simultaan zullen worden gegeven door enerzijds Jacquelin Zents en anderzijds Anne Spies.
 
Jacquelin Zents is hoofdopleider van de opleiding Steunend Relationeel Handelen (SRH). Samen met haar collega’s Thea Bergstra en Simona Karbouniaris geeft zij een workshop over het inzetten van ervaringsdeskundigheid bij het opleiden en tijdens de behandeling van mensen met psychische problemen. Hoe zet je ervaringsdeskundigheid eigenlijk op een goede manier in?
 
Anne Spies is presentatiecoach en eigenaar van het Nederlandse trainingsbureau Spies&Spreken. Met haar theater- en logopedieachtergrond, die ze op natuurlijke wijze vervlecht in haar werk, begeleidt ze al jaren op hoog niveau sprekers door middel van training en coaching.
De workshop van Anne Spies gaat over voorbereiding, contact met het publiek en stiltes, en over spelen met de non-verbale aspecten van spreken. Alle kennisoverdracht moet tegenwoordig bij voorkeur kort, snel en toch helder: hoe doe je dat?

U bent ook welkom als u GZ-docent in de regio Utrecht of Leiden bent en de datum van Rotterdam u beter uitkomt dan die van Utrecht (23 maart 2020, inhoudelijk programma is hetzelfde) 

Programma:
15.30 - 15.45 uur   Ontvangst

15.45 - 16.00 uur   Welkom en introductie door dr. Marjolein Wals

16.00 - 17.45 uur    Machteloosheid verdragen? Ofwel hoe kunnen we opleiding in kennis en vaardigheden in
                                  suïcidepreventie verbeteren
 door prof. dr. Ad Kerkhof

17.45 - 18.30 uur    Pauze (inclusief broodmaaltijd)

18.30 - 20.00 uur   Keuzeworkshop: ​​​​​​​
                                   1. Met inzet van ervaringsdeskundigheid een ervaring rijker
                                       
met Jacquelin Zents, Simona Karbouniaris en Thea Bergstra   
                                   2. Presenteren & Pitchen met Anne Spies
     
20.00 - 20.30 uur  Plenaire terugkoppeling uit beide groepen
​​​​​​​

20.30 uur                Afsluiting


Abstract: Op tal van gebieden is ons beroep geëvolueerd in een geneeskrachtige dan wel herstel bevorderende praktijk. We hebben kennis en vaardigheden voor de omgang met depressieve patiënten, angstige patiënten, patiënten met dwang, met psychotrauma, met ASS, persoonlijkheidsstoornissen, psychosen, met verslaving, sociaal fobische patiënten, anorectische patiënten, patiënten met ziekmakende gezinsinteracties, kortom, over een heel scala van aandoeningen en omstandigheden hebben we kennis en bieden we up to date behandeling en trainen onze studenten en cursisten in vaardigheden en therapeutische technieken om leed te verzachten en klachten te verdragen. Wij zijn daar met zijn allen trots op en  terecht. We hebben heel wat te bieden en onze PDO cursisten leren veel en graag over al onze geweldige verworvenheden als professionals en hoe goed we wel niet zijn in de behandeling van de meest moeilijke problemen en diagnose categorieën. U mag als opleiders uzelf feliciteren met een geweldig opleidingsaanbod, dat zeer gewaardeerd wordt door visitatiecommissies en door de studenten en cursisten. U mag zichzelf op de borst kloppen want we hebben internationaal gezien een van de beste opleidingen. En de beste accreditatiesystemen die onze professionele kwaliteit borgen en verhogen. Alle reden om tevreden te zijn met onze opleidingen en onze professionele kwaliteiten.
 
Er is echter een klein dorpje dat zich verzet tegen deze professionele zelfgenoegzaamheid en dat is een dorpje waar mensen wonen die meer dan een aandoening hebben, of meer dan twee, of die veel meer last hebben van hun aandoening dan anderen, en die verzamelen zich onder het thema: Help, ik wil dood. Zodra de bewoners van dit dorpje zich buiten de omheining wanen dan komen ze terecht in een vijandige omgeving die niets van hen moet weten omdat ze zich schijnbaar niet houden aan de regel dat ze beter moeten willen worden. En dan krijg je een crash van culturen groter dan bij Asterix en Obelix en Julius Caesar.  Want de ongelukkigen willen dood, en de hulpverleners willen niet dat ze dood gaan, en dan denken de ongelukkigen dat de hulpverleners iets anders willen en dat die hun laatste nooduitgang willen blokkeren en dat willen de ongelukkigen niet.
 
De patiënten waar het om gaat voelen zich machteloos om met de eigen gedachten, gevoelens en beelden om te gaan. Hulpverleners voelen zich onmachtig om met de hopeloze en onbeïnvloedbare belevingen van de patiënten om te gaan. En ze falen. Het besef te falen is onverdraaglijk. De dans der machtelozen wordt meer en meer onweerstaanbaar. Uiteindelijk kan de patiënt zijn aanvechtingen niet meer weerstaan en de hulpverlener toont zich met het brevet van onvermogen.
 
Om dit alles te voorkomen is er maar een oplossing: Deze problematiek is er voor de psychiater: niet voor ons. Daarmee faalt de opleiding tot GZ, PT en KP jammerlijk: we erkennen daarmee dat we machteloos staan tegenover deze problematiek. Is te groot voor ons, we kunnen dat niet aan, dat is iets voor psychiaters.  
 
Het is machteloosheid en het onvermogen om machteloosheid te verdragen dat ons verenigt met de patiënt. Vreemd genoeg biedt de erkenning van wederzijdse machteloosheid soms openingen. Daar gaat het om. Dat is professioneel. Dat zouden we moeten leren aan opleidelingen. Maar we hebben tot nu toe onze hoofden in het zand gestoken en de suicidale patiënten vreselijk in de steek gelaten.  Verschillende psychologen zijn getraumatiseerd door de suicide van een patiënt. Omdat ze beseften dat ze niet competent waren. Ik neem dat de PDO opleidingen kwalijk, dat ze opleidelingen niet voorbereid hebben op machteloosheid. Ik denk dat het deze dreiging van machteloosheid er voor verantwoordelijk is dat de PDO opleidingen tot op heden deze problematiek schromelijk hebben verwaarloosd.

Workshopdocent:
Ad Kerkhof was hoogleraar Klinische Psychologie, Psychopathologie en Suicidepreventie aan de VU te Amsterdam. Hij was hoofdopleider voor de KP en GZ opleiding en voorzitter van het bestuur van het PDO/GGZ in Amsterdam. Hij was namens het NIP medeauteur van de Multidisciplinaire Richtlijn voor de Diagnostiek en Behandeling van Suicidaal Gedrag (2012) en van de Richtlijn Hulp bij Levensbeëindiging op Verzoek bij Patiënten met Psychische Stoornissen (2019). Momenteel ziet hij suicidale patiënten en nabestaanden van suicide in een eigen psychotherapeutische praktijk in Leiden. Hij richt zich nu vooral op de behandeling van suicidale intrusies met behulp van EMDR en op de behandeling van suïcidaliteit bij patiënten met autisme spectrum stoornissen. 


In deze workshop willen we samen met jullie ontdekken hoe je ervaringsdeskundigheid in kunt zetten in het onderwijs van GZ-psychologen. Ten eerste krijg je concrete voorbeelden over de randvoorwaarden, de samenwerking voorafgaand en tijdens de les en bij welke onderdelen ervaringsdeskundigheid een meerwaarde heeft zodat ervarings-, praktijk- en theoretische kennis aanwezig zijn tijdens de opleiding. Ten tweede willen we ook met jullie de inzet van ervaringsdeskundigheid tijdens behandelingen ontdekken, wanneer het een meerwaarde heeft, wanneer er een contra-indicatie is en welke ervaringen er inmiddels zijn. De derde insteek tijdens de workshop is de ontwikkeling van het inzetten van je eigen ervaring als professional. Om alle drie goed naar voren te brengen tijdens de workshop komen we met drie verschillende experts de workshop verzorgen.

Workshopdocenten:
Jacquelin Zents is hoofdopleider en manager SRH en Strengths. Zij traint professionals en teams in de geeste­lijke gezond­heids­zorg, VGZ en maat­schappe­lijke opvang.

Simona Karbouniaris is opgeleid als sociaal wetenschapper en werkzaam als (gecertificeerd SRH) docent aan de Hogeschool Utrecht en buitenpromovenda bij Amsterdam UMC. Haar onderzoek richt zich op de ervaringsdeskundigheid van professionals in de ggz. Daarnaast is zij cliënt in de GGZ sinds haar 17e.

Thea Bergstra is ggz-ervaringswerker. Bij de RINO Groep is zij hersteldocent en secretaris van de Vakgroep Ervaringsdeskundigen RINO. Daarnaast is zij kwartiermaker bij Culemborg Herstelt, actief in de regio Rivierenland en lid van de landelijke Vereni­ging van Ervaringsdeskundigen.

Anne danst, spreekt, etst, beweegt, inspireert, is scherp en positief. Een workshop met haar is intensief, interactief en krijgt vorm door de vragen en de inbreng van de deelnemers.
Werken met Anne betekent verbondenheid met jezelf en met je gehoor. Vrijuit leren spreken, met aandacht voor je stem, melodie, volume en houding, afgewisseld met levendige praktijkvoorbeelden en een beetje theorie.
Onze ervaring is dat iedereen aan het eind van deze workshop op het puntje van zijn of haar stoel zit, en het liefste nog meer wil uitproberen. Spreken en luisteren kan heel plezierig zijn als deelnemers elkaar feedback geven en bemoedigen. Mensen gaan naar huis met het vertrouwen én heldere tools om het voortaan anders te doen!

Workshopdocent:
Anne Spies spreekt graag, maar kent ook de kwaliteit van stilte. Ze is presentatiecoach en sinds 2006 eigenaar van Spies&Spreken: www.spiesenspreken.nl. Zij begeleidt al jaren sprekers door middel van training en coaching. Anne werkt met iedereen, jong, oud, en kent de academische, medische en juridische wereld van binnen en van buiten. ​​​​​​​​​​​​​​

Certificaat

Accreditatie & Erkenning

 • Sprekers: prof. dr. Anneloes van BaarThea Bergstradrs. Simona Karbouniarisprof. dr. Ad KerkhofAnne SpiesJacquelin Zents
 • Sprekers

  Enthousiast geworden?

  Meld je aan als belangstellende.
  Stuur mij bericht zodra er data bekend zijn en de inschrijving opent.

  Heb je vragen over deze bijeenkomst?

  Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: DGZ20U zodat we je snel kunnen helpen.

  030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl

  Wil je je verder oriënteren?

  GZ-docenten RINO Groep

  Ook interessant voor jou