Kosten: € 760

Inschrijven is niet meer mogelijk.

Deze cursus vindt online plaats, lees meer onder ‘Online lessen’.

Acceptance and Commitment Therapy (ACT-HBO)  (A2158)

Hoe maak je in de beperkte behandeltijd van de generalistische basis-ggz gedragsverandering mogelijk? Maak kennis met kortdurende interventies uit de ACT (Acceptance and Commitment Therapy). Je ervaart de zes kernprocessen van ACT en zet de eerste stappen in de toepassing van de methodiek. Daarmee kunnen mensen leren hun gevoelens en gedachten te aanvaarden en keuzes te maken op basis van hun persoonlijke wensen en waarden.
 

Feiten

 • Omvang: 3 vrijdagen van 9.30-16.30 uur
 • Datums: 14 mei, 21 mei en 25 juni 2021
 • Locatie: online
 • Docent: Paul Korsten
 • Docent

 • Kosten: € 760
 • Cursuscode: A2158

Voor wie

 • Toegepast psycholoog
 • POH-GGZ
 • Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
 • Sociaal pedagogisch hulpverlener
 • Diagnostisch werkende
 • Vaktherapeut (beeldende therapie)
Toegepast psycholoog, POH-GGZ, Sociaal psychiatrisch verpleegkundige, Sociaal pedagogisch hulpverlener, Diagnostisch werkende en Vaktherapeut (beeldende therapie)

Accreditaties

Accreditatie: Landelijke Vereniging POH-GGZ, Register Vaktherapie, Registerplein, V&V, VGCt

Lees meer over de accreditaties

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

De ggz in Nederland verandert met de geboorte van de generalistische basis ggz als nieuwe ontwikkeling. Voor professionals een uitdaging om de weg te vinden in deze omgeving van beperktere behandelminuten. Eén van de belangrijkste uitdagingen is het bieden van kortdurende interventies die leiden tot gedragsverandering en daarmee tot groei en ontwikkeling van mensen. Deze cursus sluit aan bij recente ontwikkelingen en baseert zich op kortdurende interventies uit de Acceptance and Commitment Therapy.

Wanneer mensen streven naar geluk, streven zij vaak naar een goed of fijn gevoel op de korte termijn. Gestimuleerd door onze 'feeling good' maatschappij hopen mensen dat gevoel voortdurend vast te kunnen houden. Het streven naar deze vorm van geluk kan op de lange termijn in de weg gaan zitten en er zelfs toe leiden dat mensen vastlopen in hun leven. ACT gaat er vanuit dat streven naar geluk op korte termijn, door bijvoorbeeld vermijding van pijn, op de lange termijn een valkuil is die zorgt voor meer problemen. ACT stelt daar tegenover het idee dat pijn een onderdeel is van het menselijk bestaan en dat gewone psychologische processen (zoals denken, voelen en handelen) kunnen leiden tot gedrag dat het lijden van mensen kan vergroten. Binnen ACT streven we naar een rijk en zinvol leven, een leven gebaseerd op onze waarden. Dit is een leven waarin het hele scala aan gevoelens, plezierig en onplezierig, een rol spelen. In de ACT wordt gewerkt aan het (leren) ervaren van deze gevoelens en gedachtes en leren maken van keuzes op basis van persoonlijke wensen en waarden.VVP-leden krijgen 10% korting. Activeer op het inschrijfformulier de kortingscode VVP en vermeld je VVP-lidmaatschapsnummer in het opmerkingenveld.

Online lessen

De meeste online cursusuitvoeringen vinden plaats via Zoom. De groepsgrootte is hetzelfde als bij klassikale lessen. Je hebt dus les in een kleine groep, met veel ruimte voor interactie, werken in subgroepjes etc. De accreditaties zijn geldig zoals vermeld. Bekijk ook de veelgestelde vragen over online onderwijs.

Wat leer je?

Deze driedaagse cursus richt zich op het leren ervaren van de kernprocessen van ACT. Op basis van je eigen ervaring en een logische en persoonlijke aanpak op basis van contact, leer je de eerste stappen zetten in het toepassen van deze nieuwe vorm van gedragstherapie. Je leert hoe je m.b.v. ACT een efficiënte en kwalitatieve behandeling kunt bieden binnen een zich ontwikkelende generalistische basis ggz. Tevens leer je hoe om te gaan met iemand die de focus heeft op het ervaren van een gelukkig gevoel en hoe je 'niet werkend gedrag' inzichtelijk maakt.

Het programma is verdeeld over drie dagen. De eerste twee dagen bestaan uit een continue afwisseling van het ervaren en het zelf toepassen van ACT-gebaseerde interventies. Je maakt op deze wijze in verschillende rollen, kennis met het complete ACT-model. De derde dag is praktijkgericht. Situaties uit de praktijk worden ingebrachte en interventies worden geoefend. Daarnaast is er aandacht voor meer complexe situaties waar je als hulpverlener in kan belanden; denk aan suïcidaliteit, psychotische decompensatie en emotie-regulatie.

Inhoud

Dag 1 en 2

 • De zes kernprocessen van ACT: ervaren en definiëren
 • ACT in uw praktijk: leren coachen en behandelen met ACT-gebaseerde interventies
 • Het opbouwen van een ACT-behandeling: waar moet ik beginnen?

Dag 3
 • Het bespreken van casussen uit de praktijk
 • Praktijksituaties in een behandeling: problemen en oplossingen
 • Verdiepende oefeningen op de 6 basisprocessen

Toetsen

De cursus wordt afgerond met een toets met keuzevragen.

Certificaat

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Accreditatie & Erkenning

Literatuur & Benodigdheden

Harris, R. (2020). Acceptatie en commitment therapie in de praktijk: een heldere en toegankelijke introductie op ACT (1e druk). Amsterdam: Hogrefe Uitgevers. ISBN: 9789492297327

De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten.

 • Docent: Paul Korsten
 • Docent

  Enthousiast geworden?

  De inschrijving voor deze cursus is gesloten, bovenin vind je de andere beschikbare datum(s).

  Heb je vragen over deze opleiding of cursus?

  Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: A2158 zodat we je snel kunnen helpen.

  030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl