Basisopleiding Steunend Relationeel Handelen bij jongeren en gezinnen  (SJ20A)

Voor de individuele professional

€ 1.195

Inschrijven is niet (meer) mogelijk

Inclusief lunch
Docenten uit de praktijk
Gemiddelde beoordeling 8,5
CEDEO- / CRKBO-erkend
Mail mij bij nieuwe datumVoeg toe aan wensenlijst
De opleiding Steunend Relationeel Handelen (SRH) bij jongeren en gezinnen stelt je in staat om systematisch een betekenisvolle begeleidingsrelatie op te bouwen met een jongere (12 tot 23 jaar) en zijn gezin. De opleiding heeft het systemisch werken als insteek. Je start met aansluiten waar het kan; bij de jongere, de ouder of het systeem. Je bouwt aan persoonlijke groei en welbevinden door te ondersteunen bij hun wensen, zorgbehoeften en de kwaliteit van hun leef-, leer- en werkomgeving.
 
 • Inhoud

  De opleiding is bedoeld voor hulpverleners die werken met gezinnen met jongeren tussen de 12 en 23 jaar met complexe problemen. Een groep jongeren die moeilijk aanhaakt bij de reguliere hulp, niet gemotiveerd is, dan wel zorg mijdt. Vaak is er ook sprake van systeemproblematiek, zoals partnerrelatieproblemen, financiële problemen en (psychiatrische) problematiek van ouders. 
  Zowel de modelbeschrijving FACT-jeugd als de integrale jeugdhulp adviseren om in de zorg zowel te kijken naar wat de jongere nodig heeft als te kijken naar wat het gezin nodig heeft om de kwaliteit van leven te verbeteren. Samenwerken met jongere en zijn gezin, regie bij de jongere en zijn gezin, hulp op meerdere leefgebieden en samenwerken met andere betrokken organisaties zijn hierin belangrijke werkzame ingrediënten. 

  In deze opleiding maak je je verschillende vaardigheden eigen om te komen tot:

  • samenwerken met de jongere en zijn gezin
  • werken aan persoonlijke groei, ontwikkeling en (her)opbouwen identiteit
  • regie bij de jongere en zijn gezin
  • ondersteunen op meerdere leefgebieden 
  • het toepassen van creatieve werkvormen om optimaal aan te sluiten
  • samenwerken met andere betrokken organisaties

  Wat leer je?

  Je krijgt kennis over en wordt vaardig in:

  • Principes en uitgangspunten Steunend Relationeel Handelen (SRH)
  • Samenhang tussen presentie-, kracht- en herstelgericht werken 
  • Koppeling eigen praktijk aan persoonsgerichte- en omgevingsgerichte zorg 
  • Werken in de triade, met het systeem
  • Onderbouwd kiezen waar je start: bij de jongere, de ouders of het gezin
  • Methodisch opbouwen van een samenwerkingsrelatie, met de kernhandelingen: verbinden, verstaan, verzekeren en versterken.
  • Methodische werkcyclus van SRH om van krachten sprokkelen, met aandacht voor kwetsbaarheid, te komen tot het opstellen en uitvoeren van een behandelplan 
  • Circulaire vragen (successen uitvragen) 
  • Hulpmiddelen, in zowel de SRH-app als de ladekast 

  Werkwijze

  Naast de drie trainingsdagen van zes uur bestaat deze basisopleiding uit vier sessies methodische werkbegeleiding (MWB) van drie uur. 
  De trainingsdagen verrijken je ervaringskennis, methodisch en professioneel handelen en geven je een theoretische basis. Door oefenen en reflectie is er ruimte voor bewustwording van je eigen handelen. Tussen de bijeenkomsten werk je aan praktijkopdrachten met een cliënt. Deze opdrachten breng je in tijdens de MWB-sessies. In de MWB-sessies is er ook aandacht voor groepscoaching, waarmee je het geleerde in de praktijk kunt borgen.

  De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten. 

  Toetsen

  De basisopleiding wordt afgesloten met een individuele eindopdracht waarin aan de hand van een eigen casus de verworven competenties (beroepshouding, kennis en vaardigheden) aantoont.

  Wil je gezamenlijk met je hele team deze cursus volgen? Dat kan! Deze cursus kan op verzoek incompany gegeven worden.

 • Datums

  Omvang

  3 lesdagen van 9.30 tot 16.30 uur en 4 MBW dagen*; groep 1 van 9.30 tot 12.30* en groep 2 van 13.00 tot 16.00 uur*

  Datums

  24 september*, 15 oktober, 5* en 26 november, 17 december* 2020, 14 januari en 4 februari* 2021

  Locatie

  Utrecht
 • Accreditatie

  Certificaat

  Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

 • Doelgroep

  Doelgroep

  • POH-GGZ
  • Ggz-agoog
  • Jeugdverpleegkundige
  • Mbo-verpleegkundige
  • Jeugdzorgwerker
  • Sociaal pedagogisch hulpverlener
  • Sociaal pedagogisch werker
  • Maatschappelijk werker
  • Vaktherapeut (speltherapie)
  • Leerkracht/leerlingbegeleider/RT'er
  • Activiteitenbegeleider
  Hulpverleners die werken met de jongeren of de jongeren en het gezin.

 • Docenten
  Silvan Lous

  Silvan Lous

  Anette Ludikhuize-de Vries

  Anette Ludikhuize-de Vries

  Anette Ludikhuize werkt al meer dan 10 jaar als  SRH-coach en - trainer, daarnaast heeft ze een eigen praktijk als loopbaancoach, teamcoach en begeleider bij Stress en Burn-out. Als slogan staat op haar visitekaartje en website:  ‘Het aanboren van ongebruikte talenten biedt kansen voor de toekomst’.

  “Ik ben ervan overtuigd dat in ieder mens ongebruikte talenten ergens verborgen liggen. Met het toepassen van o.a. de SRH-methodiek komen meestal verborgen kwaliteiten van mensen boven drijven. Als men dit ontdekt heeft en deze gaat toepassen zie ik vaak gebeuren dat onderlinge verhoudingen en communicatie, zowel op werk als privégebied aan kwaliteit winnen. Binnen mijn praktijk voor coaching en training werk ik zowel met individuele klanten als met teams binnen organisaties. Telkens weer blijkt dat verbinding maken, hebben en onderhouden een sleutel is tot succes. Met alle plezier zet ik dan ook mijn ervaring in bij deze training ‘SRH voor Jongere en Gezin’ ”.Lees meer
  Mitchell Tiber

  Mitchell Tiber

  Mitchell Tiber is systeemtherapeut (NVRG-geregistreerd), sociaal psychiatrisch verpleegkundige (BIG-geregistreerd) en kerndocent SRH. In zijn dagelijkse werkzaamheden werkt hij met jongeren met een licht verstandelijke beperking en een psychiatrische stoornis, en hun gezinnen. Ook is hij als systeemtherapeut betrokken bij REstart. Dit project van een school voor speciaal onderwijs heeft als doel heeft om langdurige thuiszitters weer naar school te krijgen.

  Mitchell: 'Ik geloof in de kracht van verbondenheid. Verbondenheid met jezelf en de ander als belangrijke kracht voor herstel. Vanuit deze verbondenheid geef ik invulling aan mijn werk. Werken met gezinnen en systemen en hierin de onderlinge verbondenheid vergroten vind ik hierbij belangrijk. Als docent wil ik hulpverleners graag leren om dit in hun werk toe te passen.'Lees meer
 • Literatuur
  Den Hollander, D. & Wilken, J.P. (2019, 9e druk). Zo worden cliënten burgers. ISBN 9789088506024
 • Reviews