Start op:

Kosten: € 820

Inschrijven is niet meer mogelijk.

Deze cursus vindt online plaats, lees meer onder ‘Online lessen’.

Ontwikkelingsprofiel  (B2047)

Een goede inschatting van de sterke en zwakke persoonlijkheidskenmerken met de Ontwikkelingsprofiel Vragenlijst

Met het ontwikkelingsprofiel (OP) kun je ernstige tekorten in het psychosociaal functioneren van een cliënt voorafgaand aan de behandeling opsporen. Zo kun je een betere inschatting maken van iemands sterke en zwakke persoonlijkheidskenmerken en het diagnostisch proces verdiepen. Tijdens deze cursus leer je hoe het OP is opgebouwd en hoe je het gebruikt en implementeert in een behandelplan. Ook gaan we in op het gebruik van het OP interview en vragenlijst voor wetenschappelijk onderzoek.
 

Feiten

 • Omvang: 3 woensdagen van 9.30 tot 16.30 uur
 • Datums: 12 en 26 mei en 9 juni 2021
 • Locatie: online
 • Docenten: dr. Quin van Damdr. Theo Ingenhovendrs. Laura van Riel
 • Docenten

 • Kosten: € 820
 • Cursuscode: B2047

Voor wie

 • Gz-psycholoog BIG
 • Psychotherapeut BIG
 • Klinisch psycholoog BIG
 • Klinisch neuropsycholoog BIG
 • Psychiater
Lees de volledige doelgroepinformatie
Gz-psycholoog BIG, Psychotherapeut BIG, Klinisch psycholoog BIG, Klinisch neuropsycholoog BIG en Psychiater

De cursus is bedoeld voor GZ-psychologen, psychotherapeuten, klinisch psychologen (i.o.) en psychiaters.

Accreditaties

Accreditatie: FGzPt, NVP, NVvP

Lees meer over de accreditaties

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Een GGZ-behandeling stagneert soms doordat er bij de cliënt ernstige tekorten bestaan in het psychosociaal functioneren die bij aanvang van de behandeling niet onderkend zijn: de cliënt lijkt psychotisch te worden of uit zich plots suïcidaal, handelt impulsief of is ineens niet langer in staat te werken.

Het ontwikkelingsprofiel (OP) is een geschikte methode om dergelijke tekorten voorafgaand aan de behandeling op te sporen. Het OP staat vermeld in de multidisciplinaire richtlijn Persoonlijkheidsstoornissen (2008) en de richtlijn psychiatrisch onderzoek (2015). Het OP, dat gebaseerd is op de ontwikkelingspsychologie, gaat ervan uit dat het functioneren van een volwassene wordt bepaald door een samenspel tussen aan de ene kant gedragspatronen die bij de actuele leeftijd passen (rijpe kenmerken) en aan de andere kant 'vroegkinderlijke' patronen (onrijpe verschijnselen) die verwijzen naar eerdere ontwikkelingsfasen.

Het OP biedt de mogelijkheid om bij volwassenen en ouderen in korte tijd een goede inschatting te maken van iemands sterke en zwakke persoonlijkheidskenmerken. Dit helpt de behandelaar om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de kwetsbare kanten van de cliënt en tegelijkertijd oog te hebben voor diens gezonde kanten. Het OP, dat een aanvulling vormt op de DSM-classificatie, verdiept het diagnostisch proces: op basis van de sterkte/zwakte analyse maakt de diagnosticus een goed geïnformeerde keuze voor de vorm en het doel van de behandeling.

Nieuw is de recent tot stand gekomen Ontwikkelingsprofiel Vragenlijst (OPV). Deze gevalideerde en betrouwbare vragenlijst bestaat uit 108 uitspraken en kan in ongeveer 20 minuten ingevuld worden. De OPV is behulpzaam in de klinische praktijk en goed bruikbaar voor ROM en voor wetenschappelijk onderzoek.
 

Online lessen

De meeste online cursusuitvoeringen vinden plaats via Zoom. De groepsgrootte is hetzelfde als bij klassikale lessen. Je hebt dus les in een kleine groep, met veel ruimte voor interactie, werken in subgroepjes etc. De accreditaties zijn geldig zoals vermeld. Bekijk ook de veelgestelde vragen over online onderwijs.

Wat leer je?

Tijdens deze driedaagse cursus leer je:

 • hoe het OP is opgebouwd: je neemt kennis van de verschillende ontwikkelingsniveaus en de ontwikkelingslijnen De cursus is bedoeld voor GZ-psychologen, psychotherapeuten, klinisch psychologen (i.o.) en psychiaters.
 • op welke wijze het OP als referentiekader voor persoonlijkheidsdiagnostiek gebruikt kan worden
 • concreet door te vragen op verschijnselen die verwijzen naar patronen in het OP
 • welke tegenoverdrachtsverschijnselen kenmerkend zijn voor een bepaald ontwikkelingsniveau
 • het OP toe te passen bij diagnostiek en indicatiestelling
 • een behandelplan op te stellen met de informatie uit de intake en het OP
 • de OPV te gebruiken voor ROM en wetenschappelijk onderzoek

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor GZ-psychologen, psychotherapeuten, klinisch psychologen (i.o.) en psychiaters.

Inhoud

Dag 1: de opbouw van het OP en het gebruik daarvan als referentiekader. Wat zijn de kenmerken van de ontwikkelingsniveaus en ontwikkelingslijnen? Na een inleiding op het OP leer je aan de hand van concrete uitspraken van cliënten de niveaus en lijnen te onderscheiden. Ook oefen je met concreet doorvragen op het denken, voelen en handelen van de cliënt.

Dag 2: de therapeutische consequenties van het OP. Hoe kies je op basis van het OP een behandelvorm die goed aansluit bij de sterke en zwakke kanten (mogelijkheden en beperkingen) van de cliënt? Welke patronen in het OP treffen we aan bij specifieke doelgroepen, zoals cliënten met borderline problematiek of eetstoornissen?

Dag 3: de toepassing van het OP in de klinische praktijk en bij wetenschappelijk onderzoek. Uitleg en toepassingsmogelijkheden van de OPV.

Alvast meer lezen? Zie het artikel: Een impasse of uitweg? Inschatting van de psychosociale vermogens met het ontwikkelingsprofiel.

Certificaat

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Incompany en groepskorting

De meeste cursussen van de RINO Groep kunnen ook incompany in jouw organisatie worden gegeven. Ook kun je zelf een deelnemersgroep samenstellen en profiteren van groepskorting met ons Samen SLIM concept. Informeer naar de mogelijkheden.

Wil je gezamenlijk met je hele team deze cursus volgen? Dat kan! Deze cursus kan op verzoek incompany gegeven worden.

Accreditatie & Erkenning

Literatuur & Benodigdheden

 • Abraham R.E. (2005). Het ontwikkelingsprofiel registratieprotocol, 3e geheel herziene druk. Dit boek is tegen een vergoeding van € 12,50 verkrijgbaar bij de Stichting OP.
 • Enkele hoofdstukken en artikelen worden als pdf op de leeromgeving geplaatst.

De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten.

 • Docenten: dr. Quin van Damdr. Theo Ingenhovendrs. Laura van Riel
 • Docenten

  Enthousiast geworden?

  De inschrijving voor deze cursus is gesloten, bovenin vind je de andere beschikbare datum(s).

  Heb je vragen over deze opleiding of cursus?

  Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: B2047 zodat we je snel kunnen helpen.

  030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl