Start op:

Kosten: € 1.225

incl. digitale literatuur, toetsen en betrouwbaarheidstesten (à € 415), excl. lunch

In ons sfeervolle huiscafé stel je zelf je maal­tijd samen uit het buffet, verzorgd door onze huis­cateraar VITAM.

Mogelijk t/m 11 december 2019, tenzij eerder vol

Training Disturbances of Attachment Interview (DAI)  (B2004)

Screeningsinstrument voor verstoorde gehechtheid

Hoe onderscheid je verstoorde gehechtheid van niet-pathologische hechtingsproblematiek? Ontdek in deze cursus hoe je het diagnostisch proces verrijkt met het perspectief van de opvoeder. Je oefent met het afnemen, scoren en interpreteren van het Disturbances of Attachment Interview, zodat je dit instrument direct kunt toepassen in je praktijk.
 

Feiten

 • Omvang: 3 woensdagen van 09:00 tot 13:00
 • Datums: 15 januari, 4 maart en 8 april 2020
 • Locatie: Utrecht
 • Docenten: dr. Hans Giltaijdr. Mirjam Oostermandr. Clasien de Schipper
 • Docenten

 • Kosten: € 1.225
 • Cursuscode: B2004

Voor wie

 • Gz-psycholoog BIG
 • Psychotherapeut BIG
 • Klinisch psycholoog BIG
 • Klinisch neuropsycholoog BIG
 • Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
 • NVO Orthopedagoog-generalist
 • Psychiater
Gz-psycholoog BIG, Psychotherapeut BIG, Klinisch psycholoog BIG, Klinisch neuropsycholoog BIG, Kinder- en jeugdpsycholoog NIP, NVO Orthopedagoog-generalist en Psychiater

Accreditaties

Accreditatie: FGzPt, NIP, NVO, NVvP, SKJ

Lees meer over de accreditaties

Je ontvangt een certificaat indien je 100% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond. Daarnaast ontvang je bij gebleken betrouwbaarheid in het scoren van Disturbances of Attachment Interviews een Betrouwbaarheidscertificaat (Vrije Universiteit Amsterdam). Je dient hiervoor bij de eindtoets een positieve beoordeling te hebben behaald en voldoende betrouwbaar (>.80) gebleken te zijn op zowel afname, scoring als interpretatie van de scores. Op het certificaat worden deze betrouwbaarheidsgegevens opgenomen. Hiermee ben je gecertificeerd om de DAI af te nemen en te beoordelen in de klinische en/of theoretisch-wetenschappelijke onderzoekspraktijk. Je ondertekent een Verklaring van Vertrouwelijkheid.

Binnen het werkveld van de jeugdzorg en jeugd-ggz is in toenemende mate vraag naar diagnostische methoden en middelen voor de onderkenning van de psychopathologische vorm van hechtingsproblematiek: verstoorde gehechtheid (RAD en DSED, volgens de DSM-5). Dat deze vraag legitiem is, bewijst onderzoek dat heeft uitgewezen dat de prevalentie van verstoord gehechtheidsgedrag binnen bepaalde risicogroepen (zoals de pleegzorg, jeugd-GGZ en LVB-zorg) substantieel is (10-40 procent). In het diagnostisch proces is het afbakenen van verstoorde gehechtheid van niet-pathologische vormen van onveilige gehechtheid een belangrijk aandachtspunt. Het Disturbances of Attachment Interview (DAI, Smyke & Zeanah, 1999, vertaald door Oosterman & Schuengel, 2004) is een semigestructureerd interview naar verstoord gehechtheidsgedrag, dat afgenomen wordt bij een primaire opvoeder van het kind en goed te gebruiken is als onderdeel van het diagnostisch proces. Het instrument sluit goed aan bij de beschrijving van de DSM-5 criteria voor RAD en DSED, is onderzocht op validiteit en wordt in de meest recente wetenschappelijke onderzoeken naar verstoorde gehechtheid gebruikt.

In de training is aandacht voor de gedragsuitingen bij de kernconcepten en voor de interviewtechniek om die informatie te achterhalen in het DAI-interview met een opvoeder. Ook is er supervisie bij het uitvoeren en beoordelen van de DAI-interviews. Je leert op betrouwbare wijze werken met dit nieuwe instrument, versterk je jouw diagnostisch proces en ben je beter in staat om verstoorde gehechtheid te onderscheiden van hechtingsproblematiek.


Bij gelijktijdige inschrijving (op dezelfde dag) voor drie of meer cursussen waarvoor accreditatie is toegekend of aangevraagd i.h.k.v. de (her)registratie Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP of NVO Orthopedagoog-Generalist, ontvang je 10% korting per cursus. Vermeld op het inschrijfformulier code NIPNVO.

Wat leer je?

Je bent in staat het Disturbances of Attachment Interview (DAI) betrouwbaar af te nemen, te scoren en te interpreteren. Je kunt differentiëren tussen gehechtheidsgedrag en verstoord gehechtheidsgedrag.

Inhoud

Centraal in de training staan interview-, scorings- en codeervaardigheden. Daarnaast komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • opfrissen gehechtheidstheorie (Bowlby, Ainsworth, Circle of Security)
 • concept verstoorde gehechtheid
 • gedragssignalen verstoorde gehechtheid
 • DAI items die passen bij RAD en DSED
 • schaalvorming volgens de DSM-5
 • wetenschappelijk onderzoek naar/met DAI
 • FAQ DAI scoring en interpretatie
 • betrouwbaarheid toetsing

Naast het bestuderen van de literatuur en volgen van de lesdagen dien je rekening te houden met tenminste 6 uur aan klinische praktijkopdrachten per lesdag. De praktijkopdrachten hebben betrekking op het afnemen, scoren en interpreteren van het instrument en het reflecteren op jouw eigen functioneren hierbij.

Toetsen

Na afloop van de training krijg je een eindtoets mee naar huis die resulteert in de vaststelling of je betrouwbaar bent bevonden in afname, scoring en interpretatie van Disturbances of Attachment Interviews. Indien je de cursus volledig voldoende hebt afgerond (zie ook: Certificaat), ben je bevoegd het instrument te gebruiken in jouw praktijk.

Certificaat

Je ontvangt een certificaat indien je 100% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond. Daarnaast ontvang je bij gebleken betrouwbaarheid in het scoren van Disturbances of Attachment Interviews een Betrouwbaarheidscertificaat (Vrije Universiteit Amsterdam). Je dient hiervoor bij de eindtoets een positieve beoordeling te hebben behaald en voldoende betrouwbaar (>.80) gebleken te zijn op zowel afname, scoring als interpretatie van de scores. Op het certificaat worden deze betrouwbaarheidsgegevens opgenomen. Hiermee ben je gecertificeerd om de DAI af te nemen en te beoordelen in de klinische en/of theoretisch-wetenschappelijke onderzoekspraktijk. Je ondertekent een Verklaring van Vertrouwelijkheid.

Incompany en groepskorting

De meeste cursussen van de RINO Groep kunnen ook incompany in jouw organisatie worden gegeven. Ook kun je zelf een deelnemersgroep samenstellen en profiteren van groepskorting met ons Samen SLIM concept. Informeer naar de mogelijkheden.

Wil je gezamenlijk met je hele team deze cursus volgen? Dat kan! Deze cursus kan op verzoek incompany in jouw organisatie gegeven worden.

Literatuur & Benodigdheden

De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten.

 • Docenten: dr. Hans Giltaijdr. Mirjam Oostermandr. Clasien de Schipper
 • Docenten

  Enthousiast geworden?
  Schrijf je meteen in!

  Heb je vragen over deze opleiding of cursus?

  Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: B2004 zodat we je snel kunnen helpen.

  030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl