Start op:

Kosten: € 550

incl. digitale literatuur en handleiding t.w.v. € 40 en lunch op dag 1, excl. Kindermapjes (circa € 135)

In ons sfeervolle huiscafé stel je zelf je maal­tijd samen uit het buffet, verzorgd door onze huis­cateraar VITAM.

Nog max. 3 plaatsen vrij.

Alles Kidzzz: individueel werken met kinderen met externaliserende gedragsproblemen  (A2015)

Certificeringsmodule

Kinderen die in aanmerking komen voor het programma Alles kidzzz zijn kinderen met externaliserende gedragsproblemen. Het gaat hierbij om kinderen die bijvoorbeeld vaak straf krijgen, kinderen die vinden dat ze vaak de schuld krijgen en kinderen die vaak betrokken raken bij ruzies met andere kinderen. Door het aanbieden van het programma Alles kidzzz kan een bijdrage geleverd worden aan het mogelijk voorkomen dat gedragsproblemen uitmonden in gedragsstoornissen.
 

Feiten

 • Omvang: Dag 1 van 9:30 tot 16:30, dag 2 en 3 van 9:30 tot 12:30
 • Datums: 3 en 24 april en 19 juni 2020
 • Locatie: Utrecht
 • Docent: drs. Tanja Holtackers
 • Docent

 • Kosten: € 550
 • Cursuscode: A2015

Voor wie

 • Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
 • NVO Orthopedagoog-generalist
 • Basispsycholoog
 • Orthopedagoog
 • Jeugdzorgwerker
 • Sociaal pedagogisch hulpverlener
 • Maatschappelijk werker
 • Leerkracht/leerlingbegeleider/RT'er
Kinder- en jeugdpsycholoog NIP, NVO Orthopedagoog-generalist, Basispsycholoog, Orthopedagoog, Jeugdzorgwerker, Sociaal pedagogisch hulpverlener, Maatschappelijk werker en Leerkracht/leerlingbegeleider/RT'er

Accreditaties

Accreditatie: NIP, NVO, SKJ

Lees meer over de accreditaties

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond. Het certificaat is genummerd (opleiding, drie kinderen die door jou getraind zijn tijdens de module en drie eindverslagen).

Alles Kidzzz is een individuele, geïndiceerde interventie voor kinderen van 9 tot 12 jaar die op school externaliserend gedrag vertonen en vaak betrokken zijn bij conflicten, wat zich uit in schelden, schoppen en slaan. Deze kinderen lopen vanwege hun structurele patroon van externaliserend probleemgedrag een verhoogde kans op het ontwikkelen van een gedragsstoornis. De aanpak van het Alles Kidzzz programma bestaat uit een individueel traject dat aansluit bij de behoeften van het kind. Deze training wordt door een hulpverlener van de ggz op school uitgevoerd in acht wekelijkse bijeenkomsten van 45 minuten. Alles Kidzzz is een evidence based interventie. Bekijk meer informatie over het Alles Kidzzz programma

Alles Kidzzz is sinds een aantal jaar volop in het nieuws, vanwege een onderzoek in opdracht van de staatssecretaris naar de effectiviteit van 61 anti-pest programma’s die door basisscholen worden ingezet. Het onderzoek toonde aan dat ruim 75% van de onderzochte aanpakken tegen pesten in de praktijk onvoldoende bewezen effectief zijn. Alles Kidzzz is een van de 13 methoden die in de praktijk wel aantoonbaar effectief is. Lees meer over Alles Kidzzz in de media.

Bij gelijktijdige inschrijving (op dezelfde dag) voor drie of meer cursussen waarvoor accreditatie is toegekend of aangevraagd i.h.k.v. de (her)registratie Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP of NVO Orthopedagoog-Generalist, ontvang je 10% korting per cursus. Vermeld op het inschrijfformulier code NIPNVO.

Wat leer je?

Je neemt kennis van en ontwikkelt vaardigheden op het gebied van het Alles Kidzzz programma. De training leidt op tot het gecertificeerd uitvoeren van het Alles Kidzzz programma.

Inhoud

De cursus bestaat uit:
1. vier bijeenkomsten van elk een dagdeel. Deze vier dagdelen zijn verdeeld over drie data.
2. het trainen van drie kinderen (drie casussen).

De eerste bijeenkomst bestaat uit de volgende onderdelen:

 • wat bedoelen we met externaliserend gedrag?
 • informatie over het Alles kidzzz programma en het onderzoek
 • kennismaking met de materialen
 • uitleg monitoring
 • voorbereiding op het kennismakingsgesprek
   
De tweede bijeenkomst is een voorbereiding op de eerste fase van het programma:
 • positieve intenties van een kind met externaliserende gedragsproblemen
 • invoegen bij ouders en kind
 • uitleg en uitvoering van de werkvormen in de praktijk
   
In de derde bijeenkomst staan de volgende onderwerpen centraal:
 • het maken van een competentieanalyse
 • trainingsplan maken
 • voorbereiding tweede deel van de training; hoe de juiste werkvormen kiezen

In de vierde bijeenkomst staat het delen van ervaringen centraal en advisering over de inhoud van de training. Hierbij geven de deelnemers een korte presentatie over drie uitgevoerde Alles Kidzzz trajecten en de daarbij behorende verslaglegging.

Toetsen

• Toetsing in de vorm een presentatie van drie uitgevoerde Alles Kidzzz trainingen en van de monitoring

Certificaat

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond. Het certificaat is genummerd (opleiding, drie kinderen die door jou getraind zijn tijdens de module en drie eindverslagen).

Incompany en groepskorting

De meeste cursussen van de RINO Groep kunnen ook incompany in jouw organisatie worden gegeven. Ook kun je zelf een deelnemersgroep samenstellen en profiteren van groepskorting met ons Samen SLIM concept. Informeer naar de mogelijkheden.

Wil je gezamenlijk met je hele team deze cursus volgen? Dat kan! Deze cursus kan op verzoek incompany in jouw organisatie gegeven worden.

Literatuur & Benodigdheden

 • (3) Kindermapjes Alles Kidzzz. Deze zijn te bestellen via www.ypse.nl
Aanbevolen literatuur:
Onderstaande literatuur wordt in de cursus als bekend verondersteld.
 • Bannink, F. (2009). Positieve psychologie in de praktijk (1e druk). Amsterdam: Hogrefe Uitgevers BV. ISBN 9789079729173
 • Bannink, F. (2018). Oplossingsgerichte vragen. Handboek oplossingsgerichte gespreksvoering (4e druk). Pearson Benelux B.V. ISBN: 9789043036566
Uiterlijk vijf weken voor de startdatum word je geïnformeerd over eventuele wijzigingen.

De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten.

 • Docent: drs. Tanja Holtackers
 • Docent

  Film

  Enthousiast geworden?
  Schrijf je meteen in!

  Heb je vragen over deze opleiding of cursus?

  Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: A2015 zodat we je snel kunnen helpen.

  030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl