Start op:

Kosten: € 495

incl. digitale literatuur, excl. eventuele boeken.

In ons sfeervolle huiscafÃÂ⩠stel je zelf je maal­tijd samen uit het buffet, verzorgd door onze huis­cateraar VITAM.

Mogelijk t/m 28 oktober 2020, tenzij eerder vol

Deze cursus vindt online plaats, lees meer onder ‘Online lessen’.

Herkennen van en omgaan met cliënten met een licht verstandelijke beperking  (B1957)

Mensen met een lichte verstandelijke beperking (LVB) kunnen met de juiste ondersteuning van een buurt- of wijkteam beter functioneren. In deze cursus leer je een LVB herkennen en doe je vaardigheden op voor een effectieve communicatie en bejegening. Je ontdekt hoe je mensen met een LVB kunt ondersteunen bij het zoeken naar oplossingen voor hun hulpvraag. Je krijgt zicht op waar je specialistische zorg kunt vinden en hoe je je cliënten motiveert om daar gebruik van te maken.
 

Feiten

 • Omvang: 2 woensdagen van 9.30-16.30 uur
 • Datums: 4 en 11 november 2020
 • Locatie: online via Zoom
 • Docent: José Huls
 • Docent

 • Kosten: € 495
 • Cursuscode: B1957

Voor wie

 • Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
 • Sociaal pedagogisch hulpverlener
 • Maatschappelijk werker
 • Vaktherapeut
Lees de volledige doelgroepinformatie
Sociaal psychiatrisch verpleegkundige, Sociaal pedagogisch hulpverlener, Maatschappelijk werker en Vaktherapeut

Deze cursus is bij uitstek geschikt voor medewerkers uit wijkteams.

Accreditaties

Accreditatie: Registerplein

Lees meer over de accreditaties

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Het herkennen van een licht verstandelijke beperking is niet altijd even makkelijk. Pas als je iemand leert kennen valt het op dat iemand moeite heeft om zich aan te passen aan de eisen van de omgeving. Vaak doen mensen met een LVB veel moeite om hun beperking(en) te camoufleren.

Veel mensen met een LVB functioneren, vaak met een beetje hulp, goed. Een deel heeft echter moeite om zich in onze ingewikkelde maatschappij staande te houden. Mensen met een LVB ervaren vaker problemen op het gebied van financiën, relaties, opvoeding, gezondheid en hun oplossingsvaardigheden zijn beperkt. Door een combinatie van problemen is het voor hen moeilijk om de regie over hun leven te voeren. Langdurige stress en overvraging kunnen dan leiden tot ontregeling, spanningen en sociaal afglijden.

De drie decentralisaties hebben ertoe geleid dat ook burgers met een LVB zich melden bij het loket van de gemeente/wijkteams voor jeugdhulp, WMO of werk/uitkering. Vanuit de gemeente/wijkteams is er een uitgelezen kans deze situatie te verbeteren, onder meer door een geïntegreerd aanbod te doen op terreinen als huisvesting/wonen, zorg, werk/dagbesteding en hulp bij financiën. Het is belangrijk om een licht verstandelijke beperking bij mensen goed te herkennen om vervolgens op een voor hen begrijpelijke wijze met hen in gesprek te kunnen gaan. De juiste wijze van communicatie, houding en bejegening zijn hiervoor belangrijk. Soms is meer gespecialiseerde zorg nodig. Het is goed te weten waar deze specialistische zorg kan worden gehaald en op welke wijze je mensen met een LVB kunt motiveren om hier gebruik van te maken.

Online lessen

Deze cursusuitvoering vindt plaats via Zoom. De groepsgrootte is hetzelfde als bij klassikale lessen. Je hebt dus les in een kleine groep, met veel ruimte voor interactie, werken in subgroepjes etc. De accreditaties zijn geldig zoals vermeld. Bekijk ook de veelgestelde vragen over online onderwijs.

Wat leer je?

 • Je wordt vaardig in het herkennen van LVB. Je maakt kennis met de SCIL-LVB en leert dit screeningsinstrument te gebruiken.
 • Je leert vaardigheden waardoor je je communicatie, houding en bejegening kunt afstemmen op de verstandelijke beperking.
 • Je krijgt kennis van de wijze waarop LVB-problematiek doorwerkt op verschillende levensterreinen en welke bijkomende problematieken het meest worden gezien.
 • Je leert een inschatting te maken of er bij iemand met een LVB sprake is van ‘niet weten’, ‘niet kunnen’ of ‘niet willen’.
 • Je neemt kennis van een aantal manieren waarop je mensen met een LVB kunt ondersteunen bij het zoeken naar oplossingen op hun hulpvraag en oefent hiermee.
 • Je maakt kennis met de sociale kaart van de welzijns- en zorginstellingen die hulp bieden aan mensen met een LVB.

Doelgroep

Deze cursus is bij uitstek geschikt voor medewerkers uit wijkteams.

Inhoud

De cursus gaat in op het tijdig leren herkennen van een licht verstandelijke beperking en geeft  aanvullende kennis over mensen met een LVB. Je leert waarom mensen met een LVB meer problemen ervaren op verschillende terreinen. In deze cursus krijg je hulpmiddelen aangereikt om je eigen vaardigheden te vergroten t.a.v. communicatie, houding en bejegening. Door goed af te stemmen op de LVB is de kans groter dat het gesprek, zorgtraject of hulpverlening kans van slagen heeft. Ook het wel of niet inschakelen van expertise uit de tweede lijn komt aan de orde.

Certificaat

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Incompany en groepskorting

De meeste cursussen van de RINO Groep kunnen ook incompany in jouw organisatie worden gegeven. Ook kun je zelf een deelnemersgroep samenstellen en profiteren van groepskorting met ons Samen SLIM concept. Informeer naar de mogelijkheden.

Wil je gezamenlijk met je hele team deze cursus volgen? Dat kan! Deze cursus kan op verzoek incompany in jouw organisatie gegeven worden. Wij hebben deze cursus incompany uitgevoerd voor o.a. Wel.kom te Venlo.

Accreditatie & Erkenning

Literatuur & Benodigdheden

Uiterlijk vijf weken voor de startdatum word je geïnformeerd over eventuele aan te schaffen boeken.

De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten.

 • Docent: José Huls
 • Docent

  Enthousiast geworden?
  Schrijf je meteen in!

  Heb je vragen over deze opleiding of cursus?

  Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: B1957 zodat we je snel kunnen helpen.

  030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl