Startdatum:

Post-hbo opleiding autismedeskundige (AU182)

Deel 1 van de post-hbo opleiding autismespecialist

Hoe begeleid en behandel je mensen met autisme? Deze basisopleiding biedt je alle kennis en vaardigheden om in jouw werkpraktijk met deze doelgroep aan de slag te gaan. Je krijgt de nieuwste wetenschappelijke en praktijkervaringskennis aangereikt en oefent met de toepassing ervan in de praktijk. Daarmee maak je het verschil voor jouw cliënten met autisme.

Meer weten? Kom naar de open dag op 3 november 2018.

Kosten: € 3.250

incl. digitale literatuur en lunch, excl. boeken (circa € 30)

De inschrijftermijn is verstreken.

Houd mij op de hoogte

Feiten

 • Omvang: 10 donderdagen van 9.30 - 12.30 uur en van 13.30 - 16.30 uur plus 10 keer een online meeting van 20.00 - 20.30 uur. De zelfstudie bedraagt 4-8 uur per week.
 • Datums: Lesbijeenkomsten op 11 oktober, 8 en 29 november, 20 december 2018, 17 januari, 7 februari, 14 maart, 4 en 25 april en 16 mei 2019 en online meetings op 1 en 29 oktober, 19 november, 10 december 2018, 14 en 28 januari, 4 en 25 maart, 15 april en 6 mei 2019.
 • Klassikaal: 74 uur
 • Locatie: Utrecht
 • Docenten: Dr. John van Daaldrs. Marieke van EldertDiana Rodenburg
 • Docenten

 • Kosten: € 3.250
 • Cursuscode: AU182

Voor wie

 • Verpleegkundig specialist
 • Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
 • Hbo-verpleegkundige
 • Sociaal pedagogisch hulpverlener
 • Maatschappelijk werker
 • Diagnostisch werkende
 • Vaktherapeut
 • Leerkracht/leerlingbegeleider/RT'er
Lees de volledige doelgroepinformatie
Verpleegkundig specialist, Sociaal psychiatrisch verpleegkundige, Hbo-verpleegkundige, Sociaal pedagogisch hulpverlener, Maatschappelijk werker, Diagnostisch werkende, Vaktherapeut en Leerkracht/leerlingbegeleider/RT'er

Je bent tenminste afgestudeerd op bachelor onderwijs of vergelijkbare beroepsopleiding (met gelijk aantal ECT’s of studiepunten als bachelor onderwijs). Je hebt minimaal twee jaar relevante praktijkervaring op hbo-niveau en je ziet minimaal drie cliënten met autisme meerdere malen per week.

Het is belangrijk dat je voor de online sessies beschikt over een laptop met een snelle, stabiele internetverbinding, een webcam en headset of microfoon en geluid.

Accreditaties

Accreditatie: Registerplein, SKJ, V&V

Lees meer over de accreditaties

Je ontvangt het certificaat wanneer je 100% aanwezig bent geweest en na afronding van de toetsen met een voldoende.

In de post-hbo blended-opleiding autismedeskundige, onderdeel van de post-hbo opleiding autismespecialist, leer je hoe je in jouw werkpraktijk op gefundeerde wijze mensen met autisme kan begeleiden en hoe jij anderen (collega’s, personen netwerk cliënt) hierin mee kunt nemen. Deze opleiding bestaat uit klassikale- en online bijeenkomsten. Je gaat stof bestuderen, video’s bekijken waarin docenten zaken uitleggen en wekelijks online samenwerken met collega-cursisten. In de klassikale bijeenkomsten wordt gefocust op casuïstiek die je inbrengt, of je oefent in gespreksvoering, je geeft elkaar feedback en wisselt ervaringen uit. Met de vernieuwde post-hbo wordt het mogelijk zowel meer inhoudelijke- als wel praktijk kennis te verwerven, die naadloos aansluit op jouw eigen praktijk.

Wat leer je?

Welke competenties ontwikkel je?

Deskundig in kennis over ASS:
Je leert over de meest voorkomende stoornissen, verklaringsmodellen en over kenmerken van uitingen van autisme. Daarnaast ontwikkel je kennis over de veel voorkomende gedragsproblemen, hun oorzaak en de situaties waarbinnen deze ontstaan. Evenals kennis over welke ondersteuningsmethoden en -technieken je toe kunt passen.

Deskundig in vaardigheid en attitude:
Je leert vraaggericht te werken via verdieping en analyse en weet de behoefte, samen met de cliënt duidelijk te krijgen. Daarnaast leer je wat belangrijk is in communicatie en samenwerking met de cliënt met ASS en hoe je je bewust kunt zijn van je rol in deze. Tenslotte leer je hoe je de cliënt zo optimaal mogelijk ondersteunt op alle domeinen gedurende de levensloop.

Deskundig in ontwikkelingsgericht werken:
Hier ontwikkel je een manier van begeleiden dat je de cliënt stimuleert zo zelfstandig mogelijk te leven, te werken en zijn talenten te ontwikkelen en te benutten. Je leert evidence based werken waar dit nodig is en leert hoe je relevante methoden, technieken en inzichten inzet en hoe je deze combineert. In de begeleiding leer je herstelgericht werken en hoe je vertrouwen mobiliseert bij de cliënt om diens eigen steun en hulpbronnen in te zetten.

Autismedeskundig in samenwerking:
Je leert hoe je herstelgericht en constructief samenwerkt met cliënt en collega’s in de hulpverlening. Je leert hoe je kennis over het autisme in het algemeen en van jouw cliënt (samen) goed overdraagt en hoe je anderen mee neemt in het herstelgericht proces van jouw cliënt. Je leert hoe je oplossingen en een aanpak realiseert voor dilemma’s die zo kenmerkend zijn voor de beroepspraktijk.

Autismedeskundig in onderzoeksmatig werken:
Je leert werken volgens een vooropgesteld plan van aanpak om problemen in de dagelijkse praktijk effectiever op te lossen en die het professioneel handelen met cliënten verbetert. Je wordt vaardig in hoe je je onderzoekend vermogen inzet en hoe je kennis toepast uit het onderzoek van anderen. Ook leer je hoe je zelf praktijkgericht onderzoek uitvoert.

Methodisch werken:
In de opleiding is de ontwikkeling van een centrale competentie verweven, namelijk die van methodisch werken: in de dagelijkse praktijk van begeleiding en behandeling van mensen met autisme is methodisch kunnen werken essentieel. Hier ga je intensief mee aan het werk. Deze manier van werken helpt om problemen in de dagelijkse praktijk effectiever op te lossen en het professioneel handelen met cliënten te verbeteren.

Doelgroep

Je bent tenminste afgestudeerd op bachelor onderwijs of vergelijkbare beroepsopleiding (met gelijk aantal ECT’s of studiepunten als bachelor onderwijs). Je hebt minimaal twee jaar relevante praktijkervaring op hbo-niveau en je ziet minimaal drie cliënten met autisme meerdere malen per week.

Het is belangrijk dat je voor de online sessies beschikt over een laptop met een snelle, stabiele internetverbinding, een webcam en headset of microfoon en geluid.

Inhoud

De opleiding autismedeskundige wordt vormgegeven aan de hand van drie hoofdthema’s:

 • ASS-basiskennis

 • Gedragsbeïnvloeding

 • Levensloop gerelateerde thema’s

Deze thema’s wordt geordend volgens de levenslooplijn: het jonge kind en zijn systeem, de jongere/de adolescent, de volwassene.

Gaandeweg de opleiding behandelen we de praktijkcases van kennis naar toepassing van kennis waardoor je abstractie getraind wordt en je vaardigheden uitbreidt worden.
 
In de opleiding wordt rekening gehouden met je rol/functie als autismedeskundige in relatie tot je cliënt, de organisatie waar je voor werkt en in het werk met externe samenwerkingspartners (spilfunctie). Je organiseert passende feedback, van cliënt, collega’s en in ieder geval van een behandelaar op je praktijkopdrachten. Dit is afhankelijk van de opdracht en het product waar aan je werkt.

Toetsen

Tijdens de opleiding wordt op verschillende manieren getoetst. Per hoofdthema word je formatief getoetst aan de hand van een schriftelijke praktijktoets. Je persoonlijke ontwikkeling gedurende de opleiding geef je weer in een PDP (personal driven plan) en ook deze wordt formatief getoetst.
Daarnaast lever je een eindproduct op dat je presenteert aan het einde van de opleiding. Het product levert een bijdrage aan de autisme hulpverlening in Nederland en is relevant voor jou in je werk als deskundige. Je kunt kiezen uit vier type producten: een advies, een onderzoek, een instrument, of een behandelplan. Het product is gebaseerd op praktijkgericht onderzoek en dat geef je weer in een korte maar overtuigende theoretische onderbouwing. De eindpresentatie, je product en de theoretische onderbouwing, worden summatief getoetst.

Certificaat

Je ontvangt het certificaat wanneer je 100% aanwezig bent geweest en na afronding van de toetsen met een voldoende.

Incompany en groepskorting

Wil je gezamenlijk met je hele team deze opleiding volgen? Dat kan! Deze opleiding kan op verzoek incompany in jouw organisatie gegeven worden. Wij verzorgden een incompany-uitvoering van deze opleiding voor o.a. Siza te Arnhem.

Je kunt ook zelf een deelnemersgroep samenstellen en profiteren van groepskorting. Bekijk de voordelen van een Samen SLIM-groep.

Literatuur & Benodigdheden


Verplicht:

 • Geurts, H., Sizoo, B., en Noens, I. (red.) (2015). Autismespectrumstoornis. Interdisciplinair basisboek. Diagnosis Uitgevers
Aanbevolen:
 • Huskens, B. en Didden, R. (red.)  (2008). Begeleiding van kinderen en jongeren met autisme. Houten: Bohn Stafleu van Loghum
 • Veen-Mulders L. van der, Serra M., Hoofdakker B.J. van den, Minderaa R.B. (red.) (2010). Sociaal onhandig. De opvoeding van kinderen met PDDNOS en ADHD. Assen: Koninklijke Van Gorcum
 • Schuurman, C., Blijd-Hoogewys, E. en Gevers, P. (2013). Behandeling van volwassenen met een autismespectrumstoornis. Amsterdam: Hogrefe Uitgevers BV
 • Spek, A. (2013). Autismespectrumstoornis bij volwassenen. Amsterdam: Hogrefe Uitgevers BV
 • Kraijer, D. (2004). Handboek autismespectrumstoornis en verstandelijke beperking. Amsterdam: Pearson Assessment and Information 

De opleiding wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten.

 • Docenten: Dr. John van Daaldrs. Marieke van EldertDiana Rodenburg
 • Docenten

  Enthousiast geworden?

  Meld je aan als belangstellende.
  Stuur mij bericht zodra er data bekend zijn en de inschrijving opent.

  Heb je vragen over deze opleiding of cursus?

  Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: AU182 zodat we je snel kunnen helpen.

  030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl