Modulair leertraject autisme bij kinderen en jeugdigen (AUJ)

ASSpecten

Kinderen zijn volop in ontwikkeling. Autisme Spectrum Stoornissen uiten zich per persoon anders en heeft dan ook vele aspecten. In de specialistische GGZ en jeugdhulp zien we daarnaast vooral gedragsproblemen gecombineerd met autisme. Het is voor jou als behandelaar dan ook een hele uitdaging om tijdens deze ontwikkelingsfase van zeer jonge kinderen, basisschool kinderen, jongeren, pubers en jongvolwassenen het autisme in deze leeftijdscategorieën te diagnosticeren en te behandelen.

Daarom heeft de RINO Groep op past-academisch (BIG) niveau de volgende cursussen voor u geselecteerd. Hiermee kunt u uw kennis en vaardigheden op het gebied van autisme verbreden en verdiepen. Het is zeker voor kinderen en jongeren met autisme een uitdaging om de weg naar zelfredzaamheid te bewandelen en aan alle ontwikkeltaken op hun pad te gaan voldoen. De impact op de ontwikkeling van kinderen en jongeren van een anders functionerende centrale coherentie, Theory of Mind, prikkelverwerking is groot. De docenten zijn expert op het gebied van diagnostiek en behandeling van autisme en opgeleid als Klinisch Psycholoog, GZ-Psycholoog of Psychiater. Zij zijn onder andere verbonden aan Dr. Leo Kannerhuis, Karakter, Cass18+, Altrecht, Universiteit Leiden.

Deze leerroute:


  • Is actueel en aangesloten op de meest recente onderzoeksresultaten vanuit de academische werkplaatsen Autisme Samen Doen en Reach-Aut.
  • Kent onderlinge samenhang waardoor u het grote geheel van de verschillende aspecten van autisme met elkaar kunt verbinden in uw diagnostische proces en behandeling van de persoon met autisme.

Doelgroep

GZ-psychologen, basispsychologen en orthopedagogen in opleiding tot Kinder- Jeugdpsycholoog NIP of Orthopedagoog Generalist, Klinisch psychologen, psychotherapeuten, psychiaters.

Inhoud

  • Diagnostiek van autisme bij kind en jeugd
  • Pivotal Respons Therapy
  • Behandelen van sensorische informatieverwerking bij kinderen met autisme
  • CGT bij kinderen en jeugd met autisme

Certificaat

Pivotal Response Treatment (PRT)

Hoe help je kinderen met autisme om vaardigheden als communicatie verder te ontwikkelen? In deze cursus maak je kennis met Pivotal Response Treatment, een gedragstherapeutische behandeling die zich richt op belangrijke kernvaardigheden zoals contact maken. Je ontdekt dat door het stimuleren van kerngebieden (o.a. motivatie tot interactie), ook verbetering in deelvaardigheden ontstaat, zoals oogcontact, gedeeld plezier en beurtgedrag. Het natuurlijk leren bij kinderen neemt daardoor toe.

Geaccrediteerd

Autisme en hechting

Hechting is een belangrijke factor in de ontwikkeling van mensen met autisme. Tijdens deze cursus ontdek je hoe het samenspel tussen autisme en hechting in elkaar zit en hoe je er in de behandeling rekening mee houdt. Je krijgt de meest actuele wetenschappelijke inzichten op dit gebied en een overzicht van behandelmogelijkheden waarmee je de ontwikkeling van mensen met autisme en hechtingsproblemen kunt stimuleren.

Geaccrediteerd

Diagnostiek autisme bij kinderen

Het diagnosticeren van kinderen met een autismespectrumstoornis is een ingewikkeld proces. De cursus diagnostiek verschaft je meer deskundigheid in het herkennen en beschrijven van kenmerken die horen bij aandoeningen binnen het spectrum van autistische stoornissen. Naast de classificerende diagnostiek wordt vooral stilgestaan bij de individueel descriptieve diagnostiek. Aandacht zal worden besteed hoe ook te komen tot handelingsgerichte diagnostiek.

Geaccrediteerd

Evidence-based begeleiden van pubers en adolescenten met autisme

Hoe help je mensen met autisme zich zo goed mogelijk te ontwikkelen tijdens de adolescentie en jongvolwassenheid? Tijdens deze cursus leer je hoe je ze op wetenschappelijk en klinisch verantwoorde wijze ondersteunt om op hun specifieke manier emotioneel, sociaal en cognitief te groeien. Je doet kennis en vaardigheden op voor het werken met evidence-based methodes, zoals Ik Puber. Daarmee bied je jongeren met autisme een fundament om stappen te kunnen zetten naar meer zelfvertrouwen en autonomie

Klassikaal:15 uur
Geaccrediteerd

Psycho-educatie aan ouders en hun kind met autisme

Hoe breng je informatie over autisme zo goed mogelijk over? Dat hangt af van wie je tegenover je hebt. In deze cursus ga je praktisch aan de slag met verschillende doelgroepen: cliënten, ouders, broers en zussen, school en werk. Met psycho-educatie die goed is afgestemd op de doelgroep draag je bij aan zelfkennis, het opvoedingsklimaat of het school- of werkklimaat. Dat maakt de kwaliteit van leven van iemand met autisme beter en geeft hem of haar meer kansen om zich te ontwikkelen.

Geaccrediteerd

Behandelen van autisme in het gezin

Autisme maakt contact en communicatie niet alleen lastig voor degene die het heeft, maar ook voor de mensen om hem heen. In deze cursus leer je de impact van autisme op het gezin te doorzien en de gezinsleden daarbij te begeleiden. Je oefent met systemische gesprekstechnieken die daarop toegesneden zijn.

Geaccrediteerd

Cognitieve gedragstherapie bij kinderen en jongeren met autisme

Hoe kun je cognitieve therapie inzetten bij kinderen en jongeren met autisme? Leer hoe je rekening houdt met hun specifieke kenmerken en oefen met technieken die werken bij deze doelgroep. Zo kun je begeleiding bieden die past bij hoe deze kinderen zich sociaal-emotioneel ontwikkelen, hoe zij communiceren en hoe zij cognitief en sensorisch informatie verwerken.

Geaccrediteerd

Enthousiast geworden? Schrijf je in op èèn of meerdere onderdelen van deze leerroute.

`

Heb je vragen over deze opleiding of cursus?

Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: AUJ zodat we je snel kunnen helpen.

030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl