Modulair leertraject autisme bij kinderen en jeugdigen  (AUJ)

ASSpecten

Autismespectrumstoornissen uiten zich per persoon anders en kennen vele aspecten. In de specialistische ggz en jeugdhulp zien we vaak gedragsproblemen gecombineerd met autisme. Als behandelaar is het een hele uitdaging om tijdens de ontwikkelingsfase van zeer jonge kinderen, basisschoolleerlingen, jongeren en jongvolwassenen het autisme te diagnosticeren en behandelen. Deze leerroute heeft instemming en goedkeuring van het Kernteam Autisme. Prijzen, datums e.d. vind je bij de losse cursussen.
 

Daarom heeft de RINO Groep op post-academisch (BIG) niveau de volgende cursussen voor je geselecteerd. Hiermee kun je je kennis en vaardigheden op het gebied van autisme verbreden en verdiepen. Het is zeker voor kinderen en jongeren met autisme een uitdaging om de weg naar zelfredzaamheid te bewandelen en aan alle ontwikkeltaken op hun pad te gaan voldoen. De impact op de ontwikkeling van kinderen en jongeren van een anders functionerende centrale coherentie, Theory of Mind, of prikkelverwerking is groot. De docenten zijn expert op het gebied van diagnostiek en behandeling van autisme en opgeleid als klinisch psycholoog, Gz-psycholoog of psychiater. Zij zijn onder andere verbonden aan Dr. Leo Kannerhuis, Karakter, Cass18+, Altrecht en de Universiteit Leiden.

Deze leerroute:

  • is actueel en aangesloten op de meest recente onderzoeksresultaten vanuit de academische werkplaatsen Autisme Samen Doen en Reach-Aut
  • kent onderlinge samenhang waardoor je het grote geheel van de verschillende aspecten van autisme met elkaar kunt verbinden in jouw diagnostische proces en behandeling van de persoon met autisme


Doelgroep

GZ-psychologen, basispsychologen en orthopedagogen in opleiding tot Kinder- Jeugdpsycholoog NIP of Orthopedagoog Generalist, klinisch psychologen, psychotherapeuten en psychiaters.

Inhoud

  • diagnostiek van autisme bij kind en jeugd
  • Pivotal Response Treatment (PRT)
  • behandelen van sensorische informatieverwerking bij kinderen met autisme
  • CGT bij kinderen en jeugd met autisme

Certificaat

Diagnostiek autisme bij kinderen

Het diagnosticeren van kinderen met een autismespectrumstoornis is een ingewikkeld proces. Deze cursus verschaft je meer deskundigheid in het herkennen en beschrijven van kenmerken die horen bij aandoeningen binnen het spectrum van autistische stoornissen. Naast de classificerende diagnostiek staan we vooral stil bij de individueel descriptieve diagnostiek. Ook leer je hoe je kunt komen tot handelingsgerichte diagnostiek.

Geaccrediteerd

Pivotal Response Treatment (PRT)

Hoe help je kinderen met autisme om vaardigheden als communicatie verder te ontwikkelen? In deze cursus maak je kennis met Pivotal Response Treatment, een gedragstherapeutische behandeling die zich richt op belangrijke kernvaardigheden als contact maken. Je ontdekt dat door het stimuleren van kerngebieden (onder meer motivatie tot interactie), ook verbetering in deelvaardigheden ontstaat, zoals oogcontact, gedeeld plezier en beurtgedrag. Het natuurlijk leren bij kinderen neemt daardoor toe.

Geaccrediteerd

Autisme en hechting

Hechting is een belangrijke factor in de ontwikkeling van mensen met autisme. Tijdens deze cursus ontdek je hoe het samenspel tussen autisme en hechting in elkaar zit en hoe je er in de behandeling rekening mee houdt. Je krijgt de meest actuele inzichten op dit gebied en een overzicht van behandelmogelijkheden waarmee je de ontwikkeling van mensen met autisme en hechtingsproblemen kunt stimuleren.

Geaccrediteerd

Evidence-based begeleiden van pubers met autisme in de psycho-seksuele ontwikkeling

Hoe help je mensen met autisme zich zo goed mogelijk te ontwikkelen tijdens de adolescentie en jongvolwassenheid? Deze cursus leert je hoe je ze op wetenschappelijk en klinisch verantwoorde wijze ondersteunt om op hun specifieke manier emotioneel, sociaal en cognitief te groeien. Je doet kennis en vaardigheden op voor het werken met evidence-based methodes, zoals Ik Puber. Daarmee bied je jongeren met autisme een fundament om stappen te kunnen zetten naar meer zelfvertrouwen en autonomie.

Klassikaal:15 uur
Geaccrediteerd

Cognitieve gedragstherapie bij kinderen en jongeren met autisme

Hoe kun je cognitieve therapie inzetten bij kinderen en jongeren met autisme? Leer hoe je rekening houdt met hun specifieke kenmerken en oefen met technieken die werken bij deze doelgroep. Zo kun je begeleiding bieden die past bij hoe deze kinderen zich sociaal-emotioneel ontwikkelen, hoe zij communiceren en hoe zij cognitief en sensorisch informatie verwerken.

Geaccrediteerd

Enthousiast geworden?

`

Heb je vragen over deze opleiding of cursus?

Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: AUJ zodat we je snel kunnen helpen.

030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl

Ook interessant voor jou