Startdatum:

Mentaliseren Bevorderende Therapie bij kinderen (MBT-K) (A1954)

Onder gedrags- en emotionele problemen bij kinderen liggen vaak problemen met mentaliseren. Met een mentaliseren bevorderende therapie kun je dit proces weer op gang krijgen. In deze basiscursus leer je wat mentaliseren is, hoe het zich ontwikkelt en hoe er problemen mee kunnen ontstaan. Je ontdekt hoe je deze problemen kunt herkennen en ontwikkelt een mentaliseren bevorderende therapeutische attitude.

Kosten: € 845

incl. digitale literatuur en lunch, excl. boek (ongeveer € 55)

In ons sfeervolle huiscafé stel je zelf je maal­tijd samen uit het buffet, verzorgd door onze huis­cateraar The Colour Kitchen. Zij geven mensen met een afstand tot de arbeids­markt een nieuwe kans door ze op te leiden tot horeca­professionals.

Meer weten?

De inschrijftermijn is verstreken.

Houd mij op de hoogte

Feiten

 • Omvang: 3 maandagen van 09:00 tot 14:30 uur
 • Datums: 11 en 25 maart en 8 april 2019
 • Locatie: Utrecht
 • Docenten: drs. Nicole Mullerdrs. Debby van Riel-van der Star
 • Docenten

 • Kosten: € 845
 • Cursuscode: A1954

Voor wie

 • Gz-psycholoog BIG
 • Psychotherapeut BIG
 • Klinisch neuropsycholoog BIG
 • Eerstelijnspsycholoog NIP
 • Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
 • NVO Orthopedagoog-generalist
 • Basispsycholoog
 • Orthopedagoog
Lees de volledige doelgroepinformatie
Gz-psycholoog BIG, Psychotherapeut BIG, Klinisch neuropsycholoog BIG, Eerstelijnspsycholoog NIP, Kinder- en jeugdpsycholoog NIP, NVO Orthopedagoog-generalist, Basispsycholoog, Orthopedagoog, Psychiater, Verpleegkundig specialist, Sociaal psychiatrisch verpleegkundige, Hbo-verpleegkundige, Sociaal pedagogisch hulpverlener, Vaktherapeut en Speltherapeut

Accreditaties

Accreditatie: NIP, NVO, NVvP, SKJ

Lees meer over de accreditaties

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 100% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

In de praktijk zien we regelmatig kinderen bij wie speltherapie onvoldoende effect lijkt te hebben. Deze kinderen lukt het niet om te komen tot (betekenisvol) spel of zij lijken zich te verliezen in spel. Spel kan dan nog niet gebruikt worden om emotionele problemen door te werken. Bij deze kinderen kan er sprake zijn van een probleem met mentaliseren. Mentaliseren, kunnen doen alsof en spel zijn bij kinderen nauw met elkaar verweven. Onder mentaliseren wordt verstaan het veelal onbewuste vermogen permanent in de interactie met een ander uit te gaan van het feit dat de ander, net als jezelf, een interne wereld heeft met gevoelens, gedachten en verlangens die verschilt van die van jou. Je kan betekenis geven aan het gedrag van anderen en aan dat van jezelf.

Bij kinderen uit zich dit ook in het kunnen fantaseren en creatief spel. Mentaliseren ontwikkelt zich in de affectieve relatie met een ouder of verzorger. Trauma’s bij de ouder of vroege traumatisering van het kind (zoals bijvoorbeeld bij emotionele verwaarlozing ) kan leiden tot een blokkade in dit proces. Problemen met mentaliseren liggen vaak aan de basis van allerlei gedrags- en emotionele problemen bij kinderen. Het is bekend dat problemen met mentaliseren zijn gerelateerd aan problemen in de aandachtsregulatie, de impulscontrole en de emotieregulatie (met name bij stress-gerelateerde gebeurtenissen). Binnen een mentaliseren bevorderende therapie wordt geprobeerd dit proces weer op gang te krijgen. Het kunnen mentaliseren ligt aan de basis van het aan kunnen gaan en onderhouden van (veilige) relaties; het vergroot de mogelijkheden van een kind om te profiteren van hulp en steun en vergroot daarmee de algemene veerkracht.

Bij gelijktijdige inschrijving (op dezelfde dag) voor drie of meer cursussen waarvoor accreditatie is toegekend of aangevraagd i.h.k.v. de (her)registratie Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP of NVO Orthopedagoog-Generalist, ontvang je 10% korting per cursus. Vermeld op het inschrijfformulier code NIPNVO.

Wat leer je?

Na deze cursus heb je een goed begrip van het concept mentaliseren, hoe dit zich ontwikkelt binnen een (veilige) hechtingsrelatie en de specifieke aspecten van mentaliseren bij latentiekinderen. Ook heb je zicht op de verschillende manieren waarop problemen met mentaliseren ontstaan en hoe je deze kunt herkennen tijdens de behandeling van kinderen. Verder wordt binnen de cursus gewerkt aan het ontwikkelen van een mentaliseren bevorderende therapeutische attitude waarbij er aandacht is voor de uitgangspunten van een mentaliseren bevorderende therapie bij kinderen.

Doelgroep

 • Gz-psycholoog BIG
 • Psychotherapeut BIG
 • Klinisch neuropsycholoog BIG
 • Eerstelijnspsycholoog NIP
 • Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
 • NVO Orthopedagoog-generalist
 • Basispsycholoog
 • Orthopedagoog
 • Psychiater
 • Verpleegkundig specialist
 • Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
 • Hbo-verpleegkundige
 • Sociaal pedagogisch hulpverlener
 • Vaktherapeut
 • Speltherapeut

Inhoud

 • introductie mentaliseren
 • mentaliseren en hechting
 • ontwikkeling van mentaliseren en de pre-mentaliserende modi
 • mentaliseren bij latentie-kinderen
 • problemen met mentaliseren herkennen bij kinderen
 • MBT-K uitgangspunten
 • mentaliseren als attitude: de therapeutische relatie
 • mentaliseren en de context

Naast de theoretische aspecten is er in deze cursus veel aandacht voor het bevorderen van een mentaliserende houding bij de deelnemers. Dit betekent dat er geregeld gebruik zal worden gemaakt van interactieve vormen en dat er een eigen inbreng van de deelnemers wordt verwacht evenals een bereidheid om naar zichzelf te kijken.

Toetsen

Deelnemers dienen na afloop verbatum en reflectie verslag van eigen therapiefragment in te dienen ter beoordeling

Certificaat

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 100% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Incompany en groepskorting

Wil je gezamenlijk met je hele team deze cursus volgen? Dat kan! Deze cursus kan op verzoek incompany in jouw organisatie gegeven worden.

Je kunt ook zelf een deelnemersgroep samenstellen en profiteren van groepskorting. Bekijk de voordelen van een Samen SLIM-groep.

Accreditatie & Erkenning

Literatuur & Benodigdheden

Midgley N., Ensink K., Lindqvist K., Malberg N. & Muller N. Mentalization-Based Treatment for Children: a time-limited approach. American Psychological Association (april 2017). ISBN 978-1-4338-2732-7
​​​​​​​
Uiterlijk vijf weken voor de startdatum word je geïnformeerd over eventuele aan te schaffen boeken.

De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten.

 • Docenten: drs. Nicole Mullerdrs. Debby van Riel-van der Star
 • Docenten

  Enthousiast geworden?

  Meld je aan als belangstellende.
  Stuur mij bericht zodra er data bekend zijn en de inschrijving opent.

  Heb je vragen over deze opleiding of cursus?

  Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: A1954 zodat we je snel kunnen helpen.

  030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl