Modulair leertraject autisme bij volwassenen en ouderen (AUR)

ASSpecten

Voor jou als behandelaar is het belangrijk hoe je de verschillende aspecten van autisme kunt blijven zien, differentiaal kunt diagnosticeren en persoonsgericht kunt behandelen. In deze leerroute komen verschillende cursussen aan bod om verschillende aspecten van autisme met elkaar te leren verbinden in jouw diagnostische proces en behandeling van de persoon met autisme.

Het is voor mensen met autisme een uitdaging om met tegenslag, levensfase-gerelateerde life-events en dagelijkse situaties om te gaan. In de gespecialiseerde ggz zie je bovendien vooral cliënten met een combinatie van klachten en stoornissen. Autisme staat dan eigenlijk nooit op zichzelf. Voor jou als behandelaar is het belangrijk hoe je de verschillende aspecten van autisme kunt blijven zien, differentiaal kunt diagnosticeren en persoonsgericht kunt behandelen. De docenten zijn klinisch psycholoog, Gz-psycholoog of psychiater en zijn onder andere verbonden aan het Dr. Leo Kannerhuis, GGZ Rivierduinen, Cass18+, Yulius, Universiteit Leiden.

Deze leerroute:

  • Is actueel en aangesloten op de meest recente onderzoeksresultaten vanuit de academische werkplaatsen Autisme Samen Doen en Reach-Aut.
  • Kent onderlinge samenhang waardoor je het grote geheel van de verschillende aspecten van autisme met elkaar kunt verbinden in jouw diagnostische proces en behandeling van de persoon met autisme.

Doelgroep

  • Gz-psycholoog BIG
  • Klinisch psycholoog BIG
  • Psychotherapeut BIG
  • Psychiater

Wat leer je?

Comorbiditeit en autisme / Autisme en hechting / Autisme bij vrouwen / Diagnostiek van autisme bij volwassenen / Autisme en seksualiteit / Emotieregulatie en stressmanagement met CGT bij volwassenen met autisme / EMDR bij volwassenen met autisme

Certificaat

Autisme en comorbiditeit

Comorbiditeit komt vaak voor bij mensen met autisme. In deze cursus krijg je zicht op handelingsgerichte diagnostiek en behandeling voor cliënten bij wie autisme samengaat met ADHD, persoonlijkheidsproblemen, angst, depressie, dwang, eetproblemen, schizofrenie of verslaving.

Geaccrediteerd

Autisme en hechting

Hechting is een belangrijke factor in de ontwikkeling van mensen met autisme. Tijdens deze cursus ontdek je hoe het samenspel tussen autisme en hechting in elkaar zit en hoe je er in de behandeling rekening mee houdt. Je krijgt de meest actuele wetenschappelijke inzichten op dit gebied en een overzicht van behandelmogelijkheden waarmee je de ontwikkeling van mensen met autisme en hechtingsproblemen kunt stimuleren.

Geaccrediteerd

Autisme bij vrouwen

Autismespectrumstoornissen (ASS) zien er bij vrouwen anders uit dan bij mannen. Hoe herken je autisme bij vrouwen en welke mogelijkheden zijn er voor diagnostiek en behandeling? Dat leer je tijdens deze cursusdag. Je krijgt de nieuwste wetenschappelijke informatie over vrouwen met ASS en oefent in een rollenspel met het diagnostisch protocol. Met die kennis en vaardigheden draag je bij aan het tijdig signaleren van autisme bij vrouwen, zodat zij de behandeling kunnen krijgen die ze nodig hebben.

Geaccrediteerd

Diagnostiek autismespectrumstoornissen bij volwassenen

Hoe stel je bij normaal intelligente volwassenen met autismespectrumstoornissen (ASS) een goede diagnose? In deze cursus leer je passende gesprekstechnieken te hanteren, screeningsinstrumenten in te zetten en testuitslagen te interpreteren. Daarnaast krijg je de meest actuele wetenschappelijke inzichten over deze doelgroep.

Geaccrediteerd

Seksualiteit bij mensen met autisme

Een autismespectrumstoornis (ASS) geeft vaak emotionele en praktische problemen in iemands psychoseksuele ontwikkeling. In deze cursus krijg je zicht op de invloed van autisme op het seksuele leven van mensen en op interventies en oplossingen die je je cliënten kunt bieden. Dat geeft je meer zelfvertrouwen om aan de slag te gaan met vragen en problemen op dit gebied.

Geaccrediteerd

Emotieregulatie en stressmanagement met cognitieve gedragstherapie bij mensen met ASS

Mensen met een autismespectrumstoornis (ASS) hebben vaak moeite om hun emoties te reguleren. In deze cursus leer je hoe je cognitieve gedragstherapie kunt inzetten om hen hierbij te helpen. Zo kun je mensen met autisme ondersteunen om hun stressniveau te verlagen.

Geaccrediteerd

EMDR bij mensen met autisme

Mensen met een autismespectrumstoornis (ASS) zijn extra kwetsbaar voor trauma. EMDR kan ook bij hen klachten door onverwerkte nare herinneringen opheffen. Na deze cursus weet je wanneer en hoe je EMDR kunt toepassen bij mensen met ASS. Je weet hoe je inspeelt op aan ASS-gerelateerde betekenis- en prikkelverwerkingsproblemen en hebt inzicht in hoe je het netwerk van de cliënt bij de behandeling kunt betrekken.

Geaccrediteerd

Enthousiast geworden?
Schrijf je meteen in!

Heb je vragen over deze opleiding of cursus?

Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: AUR zodat we je snel kunnen helpen.

030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl

Ook interessant voor jou