Datum:

Post-hbo specialisatieopleiding comorbiditeit naast autisme (AU183)

Deel 2 van de post-hbo opleiding autismespecialist

Hoe begeleid en behandel je mensen die een autismespectrumstoornis (ASS) hebben in combinatie met een andere stoornis of problematiek? In deze opleiding doe je specialistische kennis en vaardigheden op om deze cliënten te kunnen helpen met hun (veelal onbegrepen) gedrag en verstoorde emotieregulatie. Zo trek je gestagneerd functioneren en ontwikkelen weer vlot.

Meer weten? Kom naar de open dag op 9 juni 2018.

Kosten: € 2.750

incl. digitale literatuur en lunch, excl. eventuele boeken
Je kunt je nu aanmelden als belangstellende via de gele button. Zodra de startdatum bekend is nemen we contact met je op.

De inschrijftermijn is verstreken.

Stuur mij bericht zodra er nieuwe data bekend zijn.

Feiten

 • Omvang: 8 lesdagen van 6 uur en 8 online meetings.
 • Datum: data worden z.s.m. bekend gemaakt
 • Klassikaal: 48 uur
 • Locatie: Utrecht
 • Kosten: € 2.750
 • Cursuscode: AU183

Voor wie

 • Basispsycholoog
 • Orthopedagoog
 • Toegepast psycholoog
 • Verpleegkundig specialist
 • Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
 • Hbo-verpleegkundige
 • Sociaal pedagogisch hulpverlener
 • Maatschappelijk werker
Lees de volledige doelgroepinformatie
Basispsycholoog, Orthopedagoog, Toegepast psycholoog, Verpleegkundig specialist, Sociaal psychiatrisch verpleegkundige, Hbo-verpleegkundige, Sociaal pedagogisch hulpverlener, Maatschappelijk werker, Diagnostisch werkende, Vaktherapeut en Leerkracht/leerlingbegeleider/RT'er

Je bent tenminste afgestudeerd op bachelor onderwijs of vergelijkbare beroepsopleiding (met gelijk aantal ECT’s of studiepunten als bacheloronderwijs). Je ben in bezit van een diploma post-hbo opleiding autismedeskundige of je bent afgestudeerd als orthopedagoog of (school)psycholoog. Je hebt minimaal twee jaar relevante praktijkervaring op hbo-niveau.

Accreditaties

Accreditatie: Registerplein, SKJ, V&V

Lees meer over de accreditaties

Je ontvangt het diploma post-hbo autismedeskundige indien je minimaal 100% aanwezig bent geweest en alle onderdelen met een voldoende hebt afgerond

Deze specialisatieopleiding is het tweede en laatste deel van de post-hboopleiding autismespecialist. De opleiding wordt inhoudelijk geactualiseerd en blended vormgegeven in een combinatie van online leren en klassikaal onderwijs. De opleiding wordt daardoor niet alleen aantrekkelijker in prijs, ook de combinatie van online leren en klassikale bijeenkomsten, onder begeleiding van de beste docenten in het vak, versterkt elkaar. Deze combinatie maakt het mogelijk om vooraf individueel of samen met andere deelnemers voorbereidende opdrachten uit te voeren, te oefenen en online uitwerkingen in te leveren. Tijdens de bijeenkomsten kunnen docent en deelnemers daardoor meteen verder aan de slag met het trainen van vaardigheden. Op deze manier worden leerdoelen nog effectiever en efficiënter bereikt! Je leert in deze opleiding het op methodische en onderzoeksmatige wijze verkrijgen van specialistische kennis, inzicht en vaardigheden die je inzet ten behoeve van de begeleiding en behandeling van cliënten met autisme. Het gaat om cliënten met autisme en ernstig probleemgedrag, vaak voortkomend uit een of meer diagnoses naast autisme (dubbeldiagnose, comorbiditeit of anderszins complicerende factoren), waardoor hun gedrag veelal niet begrepen wordt. Vaak is sprake van een verstoorde emotieregulatie. Behandeling en begeleiding stagneren regelmatig, waardoor ook de ontwikkeling en het functioneren van de cliënt met ASS stagneert.

Wat leer je?

  Je leert signalen te herkennen die voorafgaan aan het problematische, moeilijk te begrijpen en te begeleiden gedrag. Je leert op methodische wijze, middels analyse, je bevindingen van mogelijke oorzaken die ten grondslag kunnen liggen aan het problematische gedrag te interpreteren. Je leert op basis daarvan behandelmethoden/interventies in te zetten ter voorkoming of vermindering van het probleemgedrag middels een persoons- en omgevingsgerichte aanpak.
  De vakspecifieke bekwaamheden betreffen:
 • herkennen van signalen die voorafgaan aan onbegrepen/moeilijk gedrag van de cliënt in zijn omgeving
 • kunnen hanteren van (praktijkgerichte) analyse-instrumenten m.b.t. de oorzaak van onbegrepen/moeilijk gedrag van de cliënt
 • interventies kunnen inzetten ter voorkoming of afname van het onbegrepen/moeilijk gedrag van de cliënt in zijn omgeving middels een omgevingsgerichte aanpak
 • evalueren van behandeling en interventies voor verminderen van onbegrepen/moeilijk gedrag
 • communiceren van de conclusies en evaluaties met de cliënt en het cliëntsysteem

Doelgroep

 • Basispsycholoog
 • Orthopedagoog
 • Toegepast psycholoog
 • Verpleegkundig specialist
 • Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
 • Hbo-verpleegkundige
 • Sociaal pedagogisch hulpverlener
 • Maatschappelijk werker
 • Diagnostisch werkende
 • Vaktherapeut
 • Leerkracht/leerlingbegeleider/RT'er
Je bent tenminste afgestudeerd op bachelor onderwijs of vergelijkbare beroepsopleiding (met gelijk aantal ECT’s of studiepunten als bacheloronderwijs). Je ben in bezit van een diploma post-hbo opleiding autismedeskundige of je bent afgestudeerd als orthopedagoog of (school)psycholoog. Je hebt minimaal twee jaar relevante praktijkervaring op hbo-niveau.

Inhoud

De specialisatieopleiding comorbiditeit naast autisme wordt vormgegeven aan de hand van casuïstiek en praktijkgericht onderzoek. Deze casuïstiek wordt geordend volgens de levenslooplijn:

 • Het jonge kind
 • Het oudere kind/adolescentie
 • De volwassene
 • De oudere
De casuïstiek heeft een toenemende mate van complexiteit. Je traint om op methodische wijze te onderzoeken en te analyseren wat de comorbide problemen (zichtbaar in onbegrepen/moeilijk gedrag) naast het autisme kan betekenen voor de persoon met autisme en voor zijn omgeving. Gaandeweg worden de cases complexer waardoor de abstractie getraind wordt en vaardigheden uitgebreid worden.
 
Globale inhoud:
 • Comorbiditeit en complex probleemgedrag: disharmonisch profiel en overvraging, delinquent gedrag en verslaving, persoonlijkheidsproblemen, angst, depressie, ADHD, dwang, en verstandelijke beperking
 • Basishouding en team functioneren: basishouding in moeilijke situaties, herstelgericht werken, taken en verantwoordelijkheden binnen het team, werken met een signaleringsplan, omgaan met weerstanden en de-escalerende gespreksvoering
 • Analyse en handelingsgerichte diagnostiek: gedragsanalyses, cognitieve concepten, kernovertuigingen en leefregels, gebruik diagnostische instrumenten, ontwikkelingstaken, sociaal emotionele ontwikkeling, competentieanalyse, risicotaxatie, en risicomanagement
 • Behandeling en begeleiding: probleemhouderschap bij autisme en VG, ABA, medicatie, communicatie op microniveau, CGT-technieken, emotieregulatie, seksualiteit en plan van aanpak

Je maakt zelf een keuze waar je het accent op wil leggen: jeugd en gezin, volwassenen, ouderen of verstandelijke handicap en autisme. Voor de praktijkopdrachten kies je een casus die bij deze keuze past en lees je de bijbehorende verplichte literatuur naast de algemeen verplichte literatuur.
 
In de opleiding wordt rekening gehouden met je rol/functie als autismespecialist in je organisatie en het werk met externe samenwerkingspartners (spilfunctie). Je zoekt binnen jouw organisatie een praktijkbegeleider (leidinggevende of gedragswetenschapper) die de uitvoering van de opdrachten begeleidt en bewaakt. Voor het welslagen van dit opleidingsdeel en voor een optimaal opleidingsrendement is een actieve rol van de praktijkbegeleider van groot belang.

Toetsen

Tijdens de opleiding wordt op verschillende manieren getoetst; deze toetsen zijn nog in ontwikkeling. Meer informatie over toetsing wordt later bekendgemaakt.

Certificaat

Je ontvangt het diploma post-hbo autismedeskundige indien je minimaal 100% aanwezig bent geweest en alle onderdelen met een voldoende hebt afgerond

Incompany en groepskorting

Wil je gezamenlijk met je hele team deze opleiding volgen? Dat kan! Deze opleiding kan op verzoek incompany in jouw organisatie gegeven worden.

Je kunt ook zelf een deelnemersgroep samenstellen en profiteren van groepskorting. Bekijk de voordelen van een Samen SLIM-groep.

Accreditatie & Erkenning

Beroepsregistratie

Accreditatie wordt aangevraagd bij V&VN, Registerplein en Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)

Literatuur & Benodigdheden

Literatuur wordt later bekend gemaakt. Indicatie literatuurkosten: €175.

De opleiding wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten.

Jasmijn Wilbrink, coördinator bij Lunetzorg

Enthousiast geworden?

Meld je aan als belangstellende.
Stuur mij bericht zodra er data bekend zijn en de inschrijving opent.

Heb je vragen over deze opleiding of cursus?

Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: AU183 zodat we je snel kunnen helpen.

030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl