Startdatum:

Behandelprogramma Pas op de grens (B1816)

De Forensische Academie ontwikkelt in samenwerking met de Waag en Trajectum een opleiding waarmee behandelaars het behandelprogramma ‘Pas op de grens’ kunnen aanbieden. Dit programma is bedoeld voor cliënten met een LVB die seksueel grensoverschrijdend gedrag hebben vertoond en bij wie sprake is van een matig of hoog risico op recidive. De opleiding biedt je voldoende kennis en vaardigheden om met het programma aan de slag te gaan.

Kosten: € 877

incl. lunch en digitale literatuur, excl. eventueel aan te schaffen literatuur

Inschrijven

Mogelijk t/m 31 augustus 2018, tenzij eerder vol

Feiten

Voor wie

 • Gz-psycholoog BIG
 • Klinisch psycholoog BIG
 • NVO Orthopedagoog-generalist
 • Orthopedagoog
 • Systeemtherapeut
 • Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
 • Vaktherapeut
Gz-psycholoog BIG, Klinisch psycholoog BIG, NVO Orthopedagoog-generalist, Orthopedagoog, Systeemtherapeut, Sociaal psychiatrisch verpleegkundige en Vaktherapeut

Accreditaties

Accreditatie: Registerplein, V&V, VGCt, VSR

Lees meer over de accreditaties

Pas op de grens is bedoeld voor mannen van 18 jaar en ouder met een licht verstandelijke beperking (LVB: IQ-score tussen de 60 en 85 in combinatie met een verminderd sociaal aanpassingsvermogen) die seksueel grensoverschrijdend gedrag (SG-gedrag) vertonen of hebben vertoond. Het gaat om cliënten met een matig of hoog recidiverisico. Pas op de grens heeft als doel om seksueel grensoverschrijdend gedrag in het heden te stoppen en om de kans op recidive in de toekomst te reduceren.

Wat leer je?

 • Je verkrijgt kennis over het gebruikte verklarings- en veranderingsmodel.
 • Je kunt de werkzame elementen van Pas op de grens toepassen.
 • Je krijgt inzicht in de verschillende thema’s van de modules.
 • Je leert diverse (ervaringsgerichte) oefeningen uit het programma toe te passen.

Inhoud

Pas op de grens bestaat in ieder geval uit een individuele behandeling, maar (onderdelen) van de kernmodule kunnen ook in groepsverband worden aangeboden. De interventie maakt gebruik van een cognitieve gedragsmatige aanpak en het structureel aanbieden van doe-oefeningen. De duur van de interventie is afhankelijk van het leertempo en de ernst van de problematiek. Deze kan variëren van negen maanden tot maximaal 1,5 jaar, exclusief de nazorg.
 
Werkzame elementen binnen de driedaagse training:

 • toepassen van het ITSO- en RNR-model (Andrews & Bonta, 2010)
 • voortdurend aandacht voor het aangaan van contact, het opbouwen/behouden van een werkbare behandelrelatie en het motiveren (Martin, Garske, & Davis, 2000)
 • focus op het realiseren van een steunend netwerk
 • het generaliseren wordt bevorderd door relevante systeemleden te betrekken en huiswerkopdrachten mee te geven (Hanson et al. 2002)
 • werken met een veiligheidsplan
 • aansluiten bij de specifieke responsiviteit, zoals de leerstijl, eigenschappen en taal van de cliënt
 • inzet van bewezen effectieve therapeutische technieken, zoals cognitieve gedragstherapie in combinatie met farmacotherapie als dit van toepassing is (Hanson et al., 2002)
 • structureel aanbieden van doe-oefeningen, waaronder rollenspelen
 • aandacht voor meer inzicht in en grip op eigen seksuele zelfregulatie
 • het structureel stimuleren in het toepassen van adequate oplossingsvaardigheden
 • aandacht voor het verbeteren van executieve functies, waaronder de algemene zelfregulatie zoals de impulscontrole en emotieregulatie, en het verminderen van cognitieve vervormingen
 • aandacht voor het verminderen van stress en boosheid
 • gebruik van ondersteunend werkmateriaal als het vlaggensysteem, filmmateriaal en de koffer ‘vrienden en vrijers'
 • focus op het vergroten van het zelfvertrouwen om het geloof in eigen kunnen te verbeteren en zo ook de leerbaarheid

Toetsen

Het programma kent een praktijkgerichte toets waarbij je tijdens de terugkomdag moet laten zien wat je geleerd hebt.

Certificaat

Incompany en groepskorting

Wil je gezamenlijk met je hele team deze cursus volgen? Dat kan! Deze cursus kan op verzoek incompany in jouw organisatie gegeven worden.

Je kunt ook zelf een deelnemersgroep samenstellen en profiteren van groepskorting. Bekijk de voordelen van een Samen SLIM-groep.

Literatuur & Benodigdheden

Handleidingen voor de trainingen ontvang je via ons leer portal. Aan de implementatie zijn voorwaarden gesteld, als jij en je instelling voldoen ontvang je op de derde lesdag ook een implementatie handleiding voor de methoden binnen je instelling.

Docenten

Enthousiast geworden?
Schrijf je meteen in!

Heb je vragen over deze opleiding of cursus?

Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: B1816 zodat we je snel kunnen helpen.

030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl