Startdatum:

Basiscursus cognitieve gedragstherapie kinderen en jeugdigen (100 uur) (GB174)

Hoe werk je met cognitieve gedragstherapie bij kinderen en jeugdigen en hun ouders? In deze cursus maak je je cognitief gedragstherapeutische vaardigheden eigen toegespitst op verschillende leeftijden, ontwikkelingsfasen, klachten en probleemgebieden. Je legt daarvoor de basis door te duiken in de theorie achter gedragstherapie, het gedragstherapeutisch proces, verschillende leertheorieën en de cognitieve en gedragstherapeutische interventies die daaruit voortvloeien.

Kosten: € 2.700

incl. digitale literatuur, e-learning en lunch op de volledige lesdagen, excl. boeken
Termijnbetaling mogelijk

Inschrijven wachtlijst

Mogelijk t/m 8 augustus

Je krijgt bericht als er plaats vrijkomt. Bij veel belang­stelling plannen we extra data.

Feiten

 • Omvang: 11 dinsdagen waarvan dag 1 en dag 3 van 9.30 - 13.30 uur en de overige lesdagen van 9.30 - 16.30 uur plus 11 keer een online spreekuur van 20.00 - 20.30 uur. De zelfstudie bedraagt 4-8 uur per week.
 • Datums: lesbijeenkomsten op 19 september, 3 en 31 oktober, 14 en 28 november, 12 december, 9 en 23 januari, 6 februari, 6 en 20 maart 2018 en online spreekuren op 12 en 26 september, 10 oktober, 7 en 21 november, 4 (= maandag) en 19 december, 16 en 30 januari, 13 februari en 13 maart 2018
 • Locatie: Utrecht
 • Kosten: € 2.700

Voor wie

 • Gz-psycholoog BIG
 • Psychotherapeut BIG
 • Klinisch psycholoog BIG
 • Klinisch neuropsycholoog BIG
 • Eerstelijnspsycholoog
 • Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
 • NVO Orthopedagoog-generalist
 • Basispsycholoog
Lees de volledige doelgroepinformatie
Gz-psycholoog BIG, Psychotherapeut BIG, Klinisch psycholoog BIG, Klinisch neuropsycholoog BIG, Eerstelijnspsycholoog, Kinder- en jeugdpsycholoog NIP, NVO Orthopedagoog-generalist, Basispsycholoog, Orthopedagoog, Gedragstherapeut, Systeemtherapeut, Psychiater, Arts en Jeugdarts

Je dient gedurende minimaal twee dagen per week werkzaam te zijn op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg of in aanverwante sectoren, waar je volgens de verenigingsrichtlijnen therapie kunt uitvoeren in teamverband.

Certificaat

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Accreditatie: NIP, NVO, SKJ, VGCt

Lees meer over de accreditaties

Deze basiscursus cognitieve gedragstherapie besteedt specifiek aandacht aan het werken met kinderen en jeugdigen tot en met 18 jaar en hun ouders/gezinnen. De basiscursus cognitieve gedragstherapie (100 uur) is opgebouwd uit een inleidend deel van 30 uur en een verdiepend deel van 70 uur.

In deze cursus wordt gebruik gemaakt van blended learning: een optimale mix van leervormen, zowel klassikaal als online en individuele zelfstudie en samen leren.

Bij gelijktijdige inschrijving (op dezelfde dag) voor drie of meer cursussen waarvoor accreditatie is toegekend of aangevraagd i.h.k.v. de (her)registratie Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP of NVO Orthopedagoog-Generalist, ontvang je 10% korting per cursus. Vermeld op het inschrijfformulier code KJ13A.

Wat leer je?

De basiscursus is bedoeld voor gedragstherapeuten in opleiding met speciale uitgebreide aandacht voor kinderen en jeugdigen, als eerste onderdeel van een totaalopleiding om cognitief gedragstherapeut te worden. De cursus voldoet aan de nieuwe eisen van de VGCt, waarin naast het werken met kinderen en adolescenten ook theorie en behandeling van volwassenen ruim aan bod komt. Kijk voor meer informatie over dit opleidingstraject en de eisen voor het lidmaatschap op www.vgct.nl.

Doelgroep

 • Gz-psycholoog BIG
 • Psychotherapeut BIG
 • Klinisch psycholoog BIG
 • Klinisch neuropsycholoog BIG
 • Eerstelijnspsycholoog
 • Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
 • NVO Orthopedagoog-generalist
 • Basispsycholoog
 • Orthopedagoog
 • Gedragstherapeut
 • Systeemtherapeut
 • Psychiater
 • Arts
 • Jeugdarts
Je dient gedurende minimaal twee dagen per week werkzaam te zijn op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg of in aanverwante sectoren, waar je volgens de verenigingsrichtlijnen therapie kunt uitvoeren in teamverband.

Inhoud

De 100-urige basiscursus is verdeeld in een inleiding van 30 uur en een verdieping van 70 uur.

Theoretisch komt het volgende aan bod: het gedragstherapeutisch proces; gedragstherapeutische diagnostische en analysemethoden, verschillende leertheorieën zoals operante en klassieke conditionering, sociaal leren en de cognitieve theorie en de verschillende soorten cognitieve en gedragstherapeutische interventies die hieruit voortvloeien. Verder wordt aandacht besteed aan de therapeutische interactie en het therapeutisch proces, zowel in de individuele behandeling van kinderen en adolescenten, als in de mediatietherapie en de gedragstherapeutische begeleiding van ouders, leerkrachten en bijvoorbeeld groepsleiding in specifieke behandelingssettingen.

Het oefenen van therapievaardigheden staat centraal, toegespitst op verschillende leeftijden en ontwikkelingsfasen, klachten en probleemgebieden en de omgeving van het kind en het oefenen met adolescenten en volwassenen. Iedere deelnemer neemt eigen casuïstiek mee en wisselt werkervaringen uit.

Blended learning
Een deel van de contacturen van de basiscursus is omgezet naar flexibele e-elearning. Zowel voorafgaand aan de lesbijeenkomsten als tussendoor wordt hiervan gebruik gemaakt. De blended learning bestaat uit het online volgen van presentaties en videodemonstraties, en het maken van verwerkingsopdrachten en toetsen. Je oefent verschillende cognitief gedragstherapeutische technieken in de praktijk en je laat mede-cursisten meekijken met behulp van video-opnames. Ook heb je online interactie met collega-deelnemers en de docent, met o.a. een online docentenspreekuur.

Certificaat

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Incompany en groepskorting

Wil je gezamenlijk met je hele team deze cursus volgen? Dat kan! Deze cursus kan op verzoek incompany in jouw organisatie gegeven worden. Wij hebben deze cursus incompany uitgevoerd voor een groep deelnemers t.b.v. hum individuele registratietraject NIP/NVO.

Je kunt ook zelf een deelnemersgroep samenstellen en profiteren van groepskorting. Bekijk de voordelen van een Samen SLIM-groep.

Accreditatie & Erkenning

Beroepsregistratie

Deze 100-urige basiscursus bestaat uit een inleidend deel van 30 uur en een verdiepend deel van 70 uur. Voor beide delen wordt apart accreditatie aangevraagd, vandaar dat je de accreditaties twee keer ziet staan. Het totaal aantal punten per accreditatieregeling betreft de opsomming van beide regels.

Literatuur & Benodigdheden

Korrelboom, K., & Broeke, E. ten (2014). Geïntegreerde cognitieve gedragstherapie. Handboek voor theorie en praktijk. Bussum: Coutinho.
Uiterlijk vijf weken voor de startdatum word je geïnformeerd over eventuele wijzigingen.

De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten.

Docenten

Enthousiast geworden?
Schrijf je in voor de wachtlijst.

Je krijgt bericht als er plaats vrijkomt.
Bij veel belangstelling plannen we extra data.

Heb je vragen over deze opleiding of cursus?

Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: GB174 zodat we je snel kunnen helpen.

030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl