Startdatum:

IMH cursus 3: Observeren van de ouder-kindrelatie/babyobservatie (IMH-generalist) (IM176)

Onderdeel van de opleiding tot IMH-generalist

Het samenspel tussen een ouder en een zeer jong of nog ongeboren kind zegt veel over de onderlinge relatie. In deze cursus ontdek je hoe je de interactie tussen ouder en kind observeert en hoe je daar betekenis aan geeft. Je leert werken vanuit de visie van Infant Mental Health (IMH). Deze cursus is onderdeel van de opleidingstrajecten tot IMH-generalist en IMH-specialist.

Kosten: € 875,-

incl. digitale literatuur, excl. boek

De inschrijftermijn is verstreken. Stuur mij bericht zodra er nieuwe data zijn.

Feiten

 • Omvang: 6 maandagen van 13.30 - 16.30 uur
 • Datums: 9 oktober, 13 en 20 november, 4 en 18 december 2017 en 15 januari 2018. Let op! Op maandag 4 september van 13.30-16.30 uur vindt een informatiebijeenkomst plaats over het vinden van een baby ter observatie en het benaderen van het gezin.
 • Locatie: Utrecht
 • Docent: Mw. drs. P.F.M.L. Aarts
 • Kosten: € 875,-
 • Cursuscode: IM176

Voor wie

 • Basispsycholoog
 • Orthopedagoog
 • Toegepast psycholoog
 • Systeemtherapeut
 • Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
 • Jeugdverpleegkundige
 • Maatschappelijk werker
Basispsycholoog, Orthopedagoog, Toegepast psycholoog, Systeemtherapeut, Sociaal psychiatrisch verpleegkundige, Jeugdverpleegkundige en Maatschappelijk werker

Accreditaties

Accreditatie: DAIMH, FGzPt, NIP, NVO, SKJ

Lees meer over de accreditaties

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Infant Mental Health (IMH) staat voor de zorg voor de allerjongsten - van nog niet geboren tot 4 jaar - binnen de context waarin zij opgroeien. De IMH-visie is erop gericht dat de professional bijdraagt aan het opbouwen van een veilige band tussen (aanstaande) ouder(s) en kind. Met de verschuiving van budget en verantwoordelijkheid door de transitie van jeugdzorggelden naar gemeenten is de visie en het werkgebied van IMH van groot belang geworden voor alle professionals werkzaam met zwangeren en hun partners, en kinderen van 0 tot 4 jaar en hun ouder(s)/verzorger(s). Een gaat om een transformatie waarin rond het gezin (binnen de wijk) nauw samengewerkt wordt. Het adagio één gezin één plan vraagt om een overkoepelde en integrerende visie, zeker wanneer er een zwangere of een jong kind in het gezin aanwezig is. Het manifest 1001 kritieke dagen geeft aan hoe kwetsbaar deze eerste periode is, gezien de ontwikkeling van het brein en gehechtheidrelaties.
 
Het is voor een professional belangrijk te zien en te observeren hoe de interactie is tussen ouder en (ongeboren) kind, en tussen ouder-kind en de omgeving. Relaties beïnvloeden relaties. Elke situatie/opname wordt belicht en besproken vanuit dit ingewikkelde samenspel tussen kind, ouder en omgevingsfactoren en de invloed daar weer van op de ouder-kindrelatie. Welke signalen geeft het (ongeboren) kind? Hoe reageert de ouder en hoe reageert daarna de ouder op de reactie van het kind? Wat kun je voor signalen aflezen uit het gedrag van een baby en de interactie van de ouder op de signalen en regulatieprocessen van de baby?
 
De cursus is onderdeel van de opleiding tot IMH-generalist en is verplicht om in aanmerking te komen voor:

 • DAIMH registratie
 • het diploma IMH-generalist

Deze cursus is optioneel voor professionals die IMH-generalist willen worden. De IMH-generalist mag in totaal 6 keer baby-observatie uitvoeren en hierop reflecteren tijdens lesbijeenkomsten van 3 uur. De eerste 6 lesbijeenkomsten worden bijgewoond door zowel de IMH specialisten als de IMH generalisten.

Bij gelijktijdige inschrijving (op dezelfde dag) voor drie of meer cursussen waarvoor accreditatie is toegekend of aangevraagd i.h.k.v. de (her)registratie Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP of NVO Orthopedagoog-Generalist, ontvang je 10% korting per cursus. Vermeld op het inschrijfformulier code KJ13A.

Deze cursus maakt onderdeel uit van de mogelijkheid tot registratie en tot herregistratie als Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP of NVO Orthopedagoog-Generalist.

Je volgt eerst cursus 1; daarna is het mogelijk de verschillende cursussen in een voor jou passende volgorde te volgen (passend bij IMH-Generalist of IMH-Specialist). Passend bij het DAIMH-register hanteren we een periode van 5 jaar voor het volgen van alle cursussen. Het is, eventueel, mogelijk een vrijstelling aan te vragen middels een vrijstellingsverzoek aan de hoofdopleider.

Wat leer je?

Na het volgen van deze cursus kun je de observatie van (aanstaande) ouder en kind effectief inzetten als methodiek en als behandeling. Je leert zelfstandig opnemen, bekijken en analyseren van door jou en door medecursisten opgenomen materiaal van ouders met hun zeer jonge kind of baby. Daarnaast heb je na afloop meer kennis over zwangerschap en aanstaand ouderschap. Zo leer je ook meer over de bevalling en de voorbereiding op ouderschap.

Je observeert bij voorkeur wekelijks, en minimaal 10 keer bij een gezin en hun zeer jonge kind de onderlinge interactie. Dit is een gezin dat je voor aanvang van de cursus niet kent. Tijdens de eerste bijeenkomst leer je hoe en waar je een gezin kunt benaderen en hoe je met het gezin in gesprek gaat over de observaties.

Inhoud

 • baby-, peuterobservatie in een natuurlijke setting
 • observatie als methodiek
 • observatie als behandeling
 • (zelf) opnemen, bekijken en analyseren van (dvd-)fragmenten waarop te zien is hoe ouder(s) en (ongeboren) kind met elkaar omgaan en hoe ze op elkaar reageren, en welke betekenis je als professional toekent aan wat je ziet
 • ervaring van zwangerschap door de aanstaande ouder(s)
 • de bevalling en voorbereiding op ouderschap
 
Daarnaast staat centraal:
 • de dimensie veilig gezond en onveilg verstoorde ontwikkeling
 • observatie als methodiek
 • de integratie somatiek en psyche
 • veerkracht en risco factoren
 • cultuursensitief werken

Toetsen

T.b.v. accreditatie wordt er getoetst. De vorm waarin dat gebeurt, wordt nog bekend gemaakt.

Certificaat

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Incompany en groepskorting

Wil je gezamenlijk met je hele team deze cursus volgen? Dat kan! Deze cursus kan op verzoek incompany in jouw organisatie gegeven worden.

Je kunt ook zelf een deelnemersgroep samenstellen en profiteren van groepskorting. Bekijk de voordelen van een Samen SLIM-groep.

Accreditatie & Erkenning

Literatuur & Benodigdheden

 • Rexwinkel, M., Schmeets, M., Pannevis, C, & Derkx, B. (2011). Handboek Infant Mental Health. Assen, Van Gorcum.
 • Vliegen, N. (2006). Kleine baby's, prille ouders. Leuven, Acco.

De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten.

Docent

Enthousiast geworden?

Meld je aan als belangstellende.
Stuur mij bericht zodra er data bekend zijn en de inschrijving opent.

Heb je vragen over deze opleiding of cursus?

Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: IM176 zodat we je snel kunnen helpen.

030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl