Startdatum:

Opleiding spelpsychotherapie (SL18A)

Spelpsychotherapie geeft kinderen de taal om moeilijke emoties mee te verwerken. In deze opleiding maak je diepgaand kennis met spelpsychotherapeutische inzichten en technieken en pas je die direct toe in jouw eigen praktijk. Zo doe je niet alleen de kennis en vaardigheden, maar ook de specifieke manier van kijken, denken en handelen op die je tot een vakkundige speltherapeut maken.

Kosten: € 4175,-

incl. digitale literatuur en warme maaltijd, excl. boeken
Termijnbetaling mogelijk

De inschrijftermijn is verstreken. Stuur mij bericht zodra er nieuwe data zijn.

Feiten

Voor wie

 • Gz-psycholoog BIG
 • Psychotherapeut BIG
 • Klinisch neuropsycholoog BIG
 • Eerstelijnspsycholoog NIP
 • Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
 • NVO Orthopedagoog-generalist
 • Basispsycholoog
 • Orthopedagoog
Gz-psycholoog BIG, Psychotherapeut BIG, Klinisch neuropsycholoog BIG, Eerstelijnspsycholoog NIP, Kinder- en jeugdpsycholoog NIP, NVO Orthopedagoog-generalist, Basispsycholoog en Orthopedagoog

Je dient gedurende de opleiding te beschikken over een spelkamer en meerdere eigen, gevarieerde casussen in te kunnen brengen via filmopnames.

Accreditaties

Accreditatie: NIP, NVO, SKJ

Lees meer over de accreditaties

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Kinderen kunnen hun woede, verdriet, angst en machteloosheid vaak niet uiten; wel is dit te zien in hun spelverhalen. Psychotherapie met behulp van spel biedt een mogelijkheid deze kinderen te helpen om uit hun isolement te breken. Spel is hun taal. En als er taal is kan er gecommuniceerd worden.

Artikel over deze opleiding
Interview in vakblad Vroeg met hoofdopleider Eveline Groothoff over speltherapie.

Bij gelijktijdige inschrijving (op dezelfde dag) voor drie of meer cursussen waarvoor accreditatie is toegekend of aangevraagd i.h.k.v. de (her)registratie Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP of NVO Orthopedagoog-Generalist, ontvang je 10% korting per cursus. Vermeld op het inschrijfformulier code KJ13A.

Wat leer je?

  Je leert:
 • spel gebruiken in diagnostische processen
 • werken met spel in behandelingen bij kinderen met enkelvoudige en complexe problematiek
 • ouders actief te betrekken in het behandelproces van het kind

Doelgroep

Je dient gedurende de opleiding te beschikken over een spelkamer en meerdere eigen, gevarieerde casussen in te kunnen brengen via filmopnames.

Inhoud

Onderwerpen die aan de orde komen in deel I:

 • speltheorie
 • therapeutisch kader
 • speldiagnostiek
 • betekenisanalyse
 • indicatiestelling
 • speltechnieken
 • spelsoorten
 • interventies
 • afstemmen met ouders
 • spelgenogram

Onderwerpen die aan de orde komen in deel II:
 • kort- versus langlopende trajecten
 • spel bij specifieke doelgroepen (trauma, hechting, kinderen met een beperking)
 • spel geïntegreerd met andere technieken

De opleiding heeft naast bovengenoemde onderwerpen (13 lesdagen), twee dagen ‘eigen spelervaring’ en twee intervisiedagen. Iedere lesdag staat een nieuw onderwerp centraal, waarbij theorie en praktijkoefeningen elkaar afwisselen. De analyse van de betekenis van het spelmateriaal met de daarbij behorende interventies vormen de rode draad en komen iedere les terug. Dit betekent dat van jou wordt verwacht dat je gefilmde spelsessies kunt inbrengen; (verbatim) uitgewerkte vignetten is eventueel ook mogelijk.
De lesdagen met ‘eigen spelervaring’ vinden plaats in een instelling met spelkamer en one-way screen. Iedere cursist is op een van de twee lesdagen aan de beurt.
Tijdens de intervisiedagen wordt in twee subgroepen gewerkt. Elke subgroep wordt begeleid door een docent. Iedere deelnemer brengt een eigen casus in, die in de subgroep grondig wordt besproken en daarna plenair wordt toegelicht.

Certificaat

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Incompany en groepskorting

Wil je gezamenlijk met je hele team deze opleiding volgen? Dat kan! Deze opleiding kan op verzoek incompany in jouw organisatie gegeven worden.

Je kunt ook zelf een deelnemersgroep samenstellen en profiteren van groepskorting. Bekijk de voordelen van een Samen SLIM-groep.

Literatuur & Benodigdheden

 • Groothoff, E., Jamin, H. & De Beer-Hoefnagels, E. (2009) Spel in psychotherapie: theorie, techniek en toepassing. Van Gorcum, Assen. ISBN 9-789023-245872. (Dit boek is tijdelijk niet beschikbaar, u wordt door ons geïnformeerd als het boek alsnog beschikbaar komt)
 • Gil, E. (2006). Helping abused and traumatized children, Integrating directive and nondirective approaches, New York, London. The Guilford Press. ISBN -10-1-59385-334-3.
 • Gil, E (2015) Play in familiy therapy second edition. New York: The Guilford Press.
 • Struik, A (2011) Slapende honden? Wakker maken! Pearson Assessment and Information.  ISBN9789026522833

De opleiding wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten.

Docenten

Enthousiast geworden?

Meld je aan als belangstellende.
Stuur mij bericht zodra er data bekend zijn en de inschrijving opent.

Heb je vragen over deze opleiding of cursus?

Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: SL18A zodat we je snel kunnen helpen.

030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl