Startdatum:

EMDR bij mensen met autisme (A1852)

Durf het aan!

Mensen met een autismespectrumstoornis (ASS) zijn extra kwetsbaar voor trauma. EMDR kan ook bij hen klachten door onverwerkte nare herinneringen opheffen. Na deze cursus weet je wanneer en hoe je EMDR kunt toepassen bij mensen met ASS. Je weet hoe je inspeelt op aan ASS-gerelateerde betekenis- en prikkelverwerkingsproblemen en hebt inzicht in hoe je het netwerk van de cliënt bij de behandeling kunt betrekken.

Kosten: € 610,-

incl. digitale literatuur en lunch, excl. eventuele boeken

Inschrijven

Mogelijk t/m 12 januari 2018, tenzij eerder vol

Feiten

 • Omvang: 2 vrijdagen van 9.30 - 16.30 uur
 • Datums: 19 januari en 16 februari 2018
 • Locatie: Utrecht
 • Docent: Mw. Dr. E.H.M. Mevissen
 • Kosten: € 610,-
 • Cursuscode: A1852

Voor wie

 • Gz-psycholoog BIG
 • Psychotherapeut BIG
 • Klinisch psycholoog BIG
 • Klinisch neuropsycholoog BIG
 • Eerstelijnspsycholoog
 • Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
 • NVO Orthopedagoog-generalist
 • Gedragstherapeut
Lees de volledige doelgroepinformatie
Gz-psycholoog BIG, Psychotherapeut BIG, Klinisch psycholoog BIG, Klinisch neuropsycholoog BIG, Eerstelijnspsycholoog, Kinder- en jeugdpsycholoog NIP, NVO Orthopedagoog-generalist, Gedragstherapeut en Psychiater

Je dient te voldoen aan de voorwaarden voor deelname van de Vereniging EMDR Nederland.

Tot de erkende EMDR basistraining worden personen toegelaten die voldoen aan de volgende eisen:
1. Opleiding: beschikken over een academische vooropleiding als psycholoog, pedagoog, geestelijk gezondheidskundige of arts, aangevuld met één van de volgende kwalificaties:

a) Een BIG-registratie als gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut of psychiater, dan wel ten minste één jaar in opleiding zijnde tot één van deze registraties
b) Registratie als Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP, of Orthopedagoog Generalist NVO, dan wel ten minste één jaar in opleiding zijnde tot één van deze registraties
c) Registratie als Cognitief Gedragstherapeut VGCt® in opleiding (aspirant- lid) of Cognitief Gedragstherapeut VGCt®  (gewoon lid)
d) Registratie als Systeemtherapeut (LID ST) bij de NVRG
e) SKJ 240 punten scholing (aantonen d.m.v. een screenshot van het puntenoverzicht)
f) Een opleiding die naar het oordeel van de opleidingscommissie gelijkwaardig is aan deze kwalificaties

2. Werkervaring: ten minste 16 uur per week werkzaam zijn in de geestelijke gezondheidszorg, of een daaraan naar het oordeel van de opleidingscommissie gelijk te stellen setting, waarvan ten minste 12 uur in de patiëntenzorg met de leeftijdsgroep van de gekozen differentiatie

Voor meer informatie: www.emdr.nl of vereniging@emdr.nl

Accreditaties

Accreditatie: EMDR, FGzPt, NIP, NVO, NVvP, SKJ, VGCt

Lees meer over de accreditaties

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Mensen met een autismespectrumstoornis (ASS) zijn door hun typische sociaal-emotionele, communicatieve en sensorische problemen extra kwetsbaar voor omgevingsinvloeden. Ze zijn vaak een gemakkelijk slachtoffer van pesterijen en allerlei vormen van misbruik. Ze kunnen natuurlijk ook andere schokkende gebeurtenissen meemaken in hun leven. Door sensorische overgevoeligheden kunnen zowel externe als interne prikkels eerder als traumatiserend worden ervaren. Verschillende symptomen van posttraumatische stress vertonen overlap met ASS symptomen. Daardoor worden PTSS en andere vormen van psychopathologie, die aan ingrijpende gebeurtenissen kunnen zijn gerelateerd zoals angst -en stemmingsstoornissen, bij deze doelgroep vaak niet onderkend en dus ook niet behandeld ondanks de hoge lijdensdruk. Als de problematiek wel wordt onderkend zijn therapeuten vaak terughoudend met behandelen uit angst voor hertraumatisering of andere averechtse effecten. Eye Movement Desensitisation and Reprocessing (EMDR) kan klachten opheffen die in stand worden gehouden door onverwerkte nare herinneringen aan wat zij zelf hebben meegemaakt maar ook intense en belemmerende  angsten wegnemen die het gevolg zijn van wat ze hebben gehoord of gezien van anderen.

Wat leer je?

In deze cursus ontdek je de brede toepassingsmogelijkheden van EMDR bij mensen met ASS. Tevens maak je kennis met tips en trics om in te spelen op aan ASS-gerelateerde betekenis- en prikkelverwerkingsproblemen en met verschillende mogelijkheden om het netwerk van de cliënt bij de behandeling te betrekken.

Doelgroep

 • Gz-psycholoog BIG
 • Psychotherapeut BIG
 • Klinisch psycholoog BIG
 • Klinisch neuropsycholoog BIG
 • Eerstelijnspsycholoog
 • Kinder- en jeugdpsycholoog NIP
 • NVO Orthopedagoog-generalist
 • Gedragstherapeut
 • Psychiater
Je dient te voldoen aan de voorwaarden voor deelname van de Vereniging EMDR Nederland.

Tot de erkende EMDR basistraining worden personen toegelaten die voldoen aan de volgende eisen:
1. Opleiding: beschikken over een academische vooropleiding als psycholoog, pedagoog, geestelijk gezondheidskundige of arts, aangevuld met één van de volgende kwalificaties:

a) Een BIG-registratie als gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut of psychiater, dan wel ten minste één jaar in opleiding zijnde tot één van deze registraties
b) Registratie als Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP, of Orthopedagoog Generalist NVO, dan wel ten minste één jaar in opleiding zijnde tot één van deze registraties
c) Registratie als Cognitief Gedragstherapeut VGCt® in opleiding (aspirant- lid) of Cognitief Gedragstherapeut VGCt®  (gewoon lid)
d) Registratie als Systeemtherapeut (LID ST) bij de NVRG
e) SKJ 240 punten scholing (aantonen d.m.v. een screenshot van het puntenoverzicht)
f) Een opleiding die naar het oordeel van de opleidingscommissie gelijkwaardig is aan deze kwalificaties

2. Werkervaring: ten minste 16 uur per week werkzaam zijn in de geestelijke gezondheidszorg, of een daaraan naar het oordeel van de opleidingscommissie gelijk te stellen setting, waarvan ten minste 12 uur in de patiëntenzorg met de leeftijdsgroep van de gekozen differentiatie

Voor meer informatie: www.emdr.nl of vereniging@emdr.nl

Inhoud

De mogelijkheden van EMDR in de behandeling van klachten die gerelateerd zijn aan ingrijpende gebeurtenissen worden aan de hand van theorie en praktijkvoorbeelden getoond. Er wordt verwacht dat je videofragmenten van eigen casuïstiek inbrengt. De ingebrachte casuïstiek dient tevens als toets voor de cursus.

Toetsen

Je dient gefilmde casuïstiek in te brengen. Dit dient tevens als toets voor de cursus.

Certificaat

Je ontvangt een certificaat indien je minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Incompany en groepskorting

Wil je gezamenlijk met je hele team deze cursus volgen? Dat kan! Deze cursus kan op verzoek incompany in jouw organisatie gegeven worden.

Je kunt ook zelf een deelnemersgroep samenstellen en profiteren van groepskorting. Bekijk de voordelen van een Samen SLIM-groep.

Literatuur & Benodigdheden

Uiterlijk vijf weken voor de startdatum word je geïnformeerd over eventuele aan te schaffen boeken.

De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten.

Docent

Enthousiast geworden?
Schrijf je meteen in!

Heb je vragen over deze opleiding of cursus?

Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: A1852 zodat we je snel kunnen helpen.

030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl