Start op:

Inschrijven is niet meer mogelijk.

Opleiding mediation voor gedragsdeskundigen  (BM16A)


 

Feiten

 • Omvang: 3 vrijdagen van 9.30 - 20.00 uur, vervolgens 3 zaterdagen van 9.30 - 16.30 uur en 2 vrijdagen of 1 vrijdag en 1 zaterdag van 9.30 - 17.00 uur
 • Datums: 11 en 12 maart, 1 en 2 april, 29 en 30 april, 20 mei, 10 of 11 juni 2016
 • Locatie: Utrecht
 • Docenten: drs. Ton Westerduindrs. Renske de Graauwmr. Cees van Leuvendrs. Leike van Ossdr. Hugo Preinmr. Jacqueline Spierdijkmr. Rosalinde Visser
 • Docenten

 • Kosten: € 3490,-
 • Cursuscode: BM16A

Voor wie

 • Gz-psycholoog BIG
 • Psychotherapeut BIG
 • Eerstelijnspsycholoog NIP
 • Basispsycholoog
 • Orthopedagoog
Gz-psycholoog BIG, Psychotherapeut BIG, Eerstelijnspsycholoog NIP, Basispsycholoog en Orthopedagoog

Accreditaties

Accreditatie: MfN, NIP, NVO

Lees meer over de accreditaties

U ontvangt een certificaat indien u minimaal 90% aanwezig bent geweest en de opleiding met goed gevolg hebt afgerond.

Mediation is een veelvuldig toegepaste methodiek bij conflicten. Conflicterende partijen bespreken onder begeleiding van een neutrale derde partij hun conflict. Het doel is om het conflict beter hanteerbaar te maken door goed geïnformeerde keuzes en beslissingen. Het gaat er dus om dat de partijen autonoom hun eigen beslissingen kunnen nemen, zonder dat ze daarbij onder druk worden gezet of in een bepaalde richting worden gestuurd.

Psychologen en andere gedragsdeskundigen zijn vanwege hun beroepsachtergrond bij uitstek geschikt om als mediator op te treden. Het interveniëren en begeleiden van communicatie- en interactieprocessen en het hanteren van emotionele situaties behoort tot de basiscompetenties van iedere gedragswetenschappelijk opgeleide adviseur. In de opleiding worden deze basiscompetenties verder uitgebouwd om die in te kunnen zetten bij het hanteren en begeleiden van conflicten in een mediation.

In aansluiting op deze opleiding zijn er twee specialisatieopleidingen: arbeids- en organisatiemediation en family mediation. Ook is er een tweedaagse kennismakingscursus.

Bij gelijktijdige inschrijving (op dezelfde dag) voor drie of meer cursussen waarvoor accreditatie is toegekend of aangevraagd i.h.k.v. de (her)registratie Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP of NVO Orthopedagoog-Generalist, ontvangt u 10% korting per cursus. Vermeld op het inschrijfformulier code KJ13A.

'Doordat we een vergelijkbare achtergrond hadden, vonden we elkaar als deelnemers tijdens de opleiding heel snel.'  Lees hier de ervaringen van een oud-deelnemer.
 
 

Wat leer je?

  U maakt kennis en leert werken met de belangrijkste benaderingen en interventies die gebruikt worden binnen de mediation. Ook komen belangrijke juridische aspecten aan bod.
  Voor het slagen van een mediation zijn de persoonlijke kwaliteiten van de mediator een bepalende factor. Het is daarom belangrijk dat u uw competenties kunt ontwikkelen en een mediation leert uitvoeren op de manier die bij u past. Het bevorderen van zelfreflectie en zicht krijgen op uw eigen wijze van interveniëren is daarmee een belangrijk kenmerk van deze opleiding. U kunt zich na de opleiding verder bekwamen door participatie in de NIP intervisiegroepen en het bijwonen van de NIP studieavonden.

  Het doel van het volgen van deze opleiding kan zijn dat u als NMI registermediator ingeschreven wilt worden. De eisen om toe te treden tot het NMI register zijn:
  1. Erkende NMI basisopleiding (de opleiding mediation voor gedragsdeskundigen van de RINO Groep is een erkende NMI basisopleiding)
  2. Kennistoets (Intop Mediationtoets)
  3. Assessment (Intop Mediationtoets)
  4. Verklaring omtrent het gedrag

  Voor meer informatie over NMI registratie, zie www.mfnregister.nl.
  Voor meer informatie over de examens en de kosten hiervan, zie www.mediationtoets.nl.

Inhoud

In de opleiding wordt aandacht besteed aan:

 • Conflicten, hoe ontstaan ze en wat zijn de gevolgen
 • Conflictinteractie, conflictcommunicatie en beïnvloedingstactieken
 • Escalatie, psychologische escalatiemechanismen en manieren om deëscalatie te bevorderen
 • Interactiepatronen en systeemeigenschappen van conflicten
 • Invloed van emoties bij conflicten en de hantering ervan
 • Mediationproces als een onderhandelingsproces en een besluitvormingsproces
 • Hoofdbenaderingen bij mediation en interventietechnieken waarvan gebruik wordt gemaakt:
  ‒   communicatie- en interactionele benaderingen, zoals de transformatieve mediation en de narratieve mediation
  ‒   probleemoplossende of faciliterende benadering, zoals de faciliterende benadering (volgens het Harvardmodel)
  ‒   evaluatieve benadering 
 • Juridische aspecten van mediation en beroepsethiek

De opleiding wordt afgesloten met een huiswerkopdracht.

Certificaat

U ontvangt een certificaat indien u minimaal 90% aanwezig bent geweest en de opleiding met goed gevolg hebt afgerond.

Incompany en groepskorting

De meeste cursussen van de RINO Groep kunnen ook incompany in jouw organisatie worden gegeven. Ook kun je zelf een deelnemersgroep samenstellen en profiteren van groepskorting met ons Samen SLIM concept. Informeer naar de mogelijkheden.

Wilt u gezamenlijk met uw hele team deze opleiding volgen? Dat kan! Deze opleiding kan op uw verzoek incompany gegeven worden.

Accreditatie & Erkenning

Beroepsregistratie

De opleiding is geaccrediteerd door de MfN. Na het volgen van de opleiding bent u toegerust voor de examinering van de MfN. Na het succesvol afronden van dit examen kunt u zich als mediator laten registeren bij de MfN.

Literatuur & Benodigdheden

 • Excellent onderhandelen, 34e druk, R. Fisher, W. Ury, B. Patton. Business Contact, 2007 (ISBN 9789047000280).
 • Beroepsvaardigheden en interventietechnieken van de mediator, H.C.M. Prein. SDU, editie 2011, 5e herziene druk (ISBN 9789012393911). Let op: indien het beoordelingsinstrument ontbreekt, kunt u dit aanvragen bij de SDU (klantenservice: 070-3789880).
 • Handboek Mediation, 5e herziene druk, onder redactie van A.F.M. Brenninkmeijer (hoofdredacteur), H.J. Bonenkamp, K. van Oyen, H.C.M. Prein. Den Haag: Sdu uitgevers, 2013 (ISBN 9789012389419).
 • Juridische aspecten van mediation, 3e druk, E. Schutte, J. Spierdijk, A.F.M. Brenninkmeijer. Den Haag: Sdu uitgevers, 2015 (ISBN 9789012385978).
Uiterlijk vijf weken voor de startdatum wordt u geïnformeerd over eventuele wijzigingen.

De opleiding wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heeft u altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten.

 • Docenten: drs. Ton Westerduindrs. Renske de Graauwmr. Cees van Leuvendrs. Leike van Ossdr. Hugo Preinmr. Jacqueline Spierdijkmr. Rosalinde Visser
 • Docenten

  Heb je vragen over deze opleiding of cursus?

  Bel of mail ons en vermeld daarbij de code: BM16A zodat we je snel kunnen helpen.

  030 230 84 50infodesk@rinogroep.nl

  Ook interessant voor jou