‘Het is bijzonder fijn dat de orthopedagoog-generalist met een BIG-registratie op waarde wordt geschat’

Interview met Roos Smink

8 oktober 2020
 

Roos Smink © Fotograaf: Ilse Schuurmans

Sinds dit jaar is de orthopedagoog-generalist (OG) opgenomen als registerberoep in de Wet BIG. Hierdoor kunnen afgestudeerde orthopedagoog-generalisten voortaan een BIG-registratie aanvragen. Deze wetswijziging vormde ook aanleiding om een frisse wind door de opleiding te laten waaien, waarbij vooral oog was voor de aansluiting op de kennisbehoefte van de praktijk. Begin september is een groep deelnemers met de nieuwe opleiding gestart. Deelnemer Roos Smink vertelt waarom zij voor de OG-opleiding koos en wat een BIG-registratie voor haar als professional betekent.

Op zoek naar verdieping

‘De behoefte om me verder te bekwamen in deze tak van sport was groot’, antwoordt Roos Smink op de vraag waarom zij koos voor de opleiding tot orthopedagoog-generalist. Uit interesse voor de orthopedagogiek is Smink na haar HBO-opleiding Pedagogische Wetenschappen gaan studeren aan de Universiteit Leiden. Daarna werd zij, vanuit haar masterstage, werkzaam in de gehandicaptenzorg bij zorginstelling Amerpoort.

'Belangrijk vind ik dat met een BIG-registratie bescherming wordt geboden aan de professionals en dat voor cliënten zichtbaarder is tot wie zij zich wenden’

Roos Smink

‘In mijn dagelijkse werk ondersteun ik begeleidingsteams bij het leveren van goede, kwalitatieve zorg. Mijn bijdrage hieraan betreft voornamelijk de beeldvorming over cliënten in hun context, diagnostiek en observaties. Ik voer hiervoor gesprekken met direct betrokkenen, zoals familie, begeleiders en waar mogelijk ook cliënten zelf. Doordat ik weet hoe belangrijk werken in de context is, was het voor mij logisch om verdieping te zoeken in de OG-opleiding’, aldus Smink.

Orthopedagoog-generalist op waarde geschat

‘Het is bijzonder fijn dat de OG met een BIG-registratie op waarde wordt geschat’, zegt Smink. Zij is van mening dat deze ontwikkeling bijdraagt aan de positionering van het vak en professionals de mogelijkheden biedt om op postmaster-niveau volwaardig mee te draaien in het werkveld. ‘Belangrijk vind ik ook dat met een BIG-registratie bescherming wordt geboden aan de professionals en dat voor cliënten zichtbaarder is tot wie zij zich wenden’, aldus Smink.
 

Verwachting van de OG-opleiding

De eerste lesdag vond in de eerste week van september plaats op locatie bij de RINO Groep en heeft Smink als heel positief ervaren. Ze verwacht dat ze door de OG-opleiding straks beter toegerust is om het vak van orthopedagoog-generalist zo goed mogelijk uit te oefenen: ‘Naast de masterstage zijn de mogelijkheden om te leren in de praktijk tijdens de basisopleiding beperkt. Ik verwacht dat de OG bijdraagt aan de mogelijkheid om je als werkende orthopedagoog verder te bekwamen. Niet alleen door het gevarieerde, vakinhoudelijke programma – ook de gemêleerde groep qua opleidelingen en docenten prikkelt mij en maakt mij nieuwsgierig naar de komende twee jaar’, zegt Smink.
 
Smink: ‘Ik heb ontzettend veel zin in de rest van de opleiding én natuurlijk om een betere orthopedagoog te worden die stevig in het werkveld staat.’ 

 

Aanmelden voor de OG-opleiding?

In het voorjaar van 2020 start de volgende opleidingsgroep. Er zijn nog plekken beschikbaar! Jouw praktijkinstelling kan je voordragen als kandidaat via het Servicebureau BIG. Neem voor meer informatie contact op via 030 230 8440 of servicebureaubig@rinogroep.nl.
 

Ook interessant voor jou