interview
23 april 2015

Autisme en comorbiditeit: eindelijk meer aandacht

Pas sinds kort verschijnt er wetenschappelijk onderzoek naar comorbiditeit bij autisme. Hoofdopleider Caroline Schuurman, werkzaam bij het Dr. Leo Kannerhuis, legt uit wat het Autisme College hier mee doet.

Hoofdopleider Caroline Schuurman
Hoofdopleider Caroline Schuurman

Autisme gaat vaak samen met een andere stoornis: angst, depressie, adhd, verslaving, eetproblemen, of schizofrenie. Toch is comorbiditeit lang een stiefkindje gebleven in het wetenschappelijk onderzoek naar autisme. ‘Autisme is nog een vrij jong vakgebied,’ verklaart Caroline Schuurman die situatie. ‘Gelukkig is de diagnostiek rond dit onderwerp de laatste jaren enorm verbeterd, en verschijnen er nu ook steeds meer wetenschappelijke artikelen over behandelmethoden.’ Met deze actuele kennis is het nu mogelijk het cursusaanbod van het Autisme College op dit gebied te verbeteren en uit te breiden. Bestaande cursussen worden opnieuw neergezet en nieuwe onderwerpen krijgen een plek. ‘Zo gaan we de aandacht in ons programma voor autisme en angst, depressie en seksuele problemen flink uitbreiden en op termijn ook de combinatie met eetproblemen en verslaving erin opnemen. Hiermee kunnen we nu ook behandelaren in de specialistische ggz op hun niveau deskundigheidsbevordering bieden. En vanzelfsprekend komen de nieuwste inzichten ook terug in onze post-hbo opleidingen.’

Behapbaar maken
De rode draad in alle scholing is leren hoe je behandelingen aanpast aan mensen met autisme. Behandelingen die effectief zijn bij andere doelgroepen zijn prima bruikbaar, maar je moet ze op een andere manier behapbaar maken voor deze mensen. Dat doe je bijvoorbeeld door rekening te houden met hoe zij informatie verwerken, heel helder te communiceren, de behandeling sterk te structureren en meer tijd te nemen.’ Een extra facet dat terugkomt in alle opleidingen van het Autisme College rond comorbiditeit is de bijzondere rol die je als begeleider of behandelaar in zo’n situatie hebt. ‘De behandeling van comorbiditeit bij autisme is vaak gecompliceerd en vraagt om een multidisciplinaire aanpak. Dan is het belangrijk dat je als autismespecialist de spilfunctie in de behandeling op je kunt nemen. Daaraan besteden we dus veel aandacht.’

Signaleren
In de groepen die ze lesgeeft, merkt Caroline al dat de grotere aandacht voor comorbiditeit vruchten afwerpt. ‘De deelnemers krijgen er steeds meer oog voor en signaleren het dus vaker. Dat is belangrijk, want dan wordt het mogelijk om de mensen er ook daadwerkelijk voor te behandelen.’ Het kan wel lastig zijn om bepaalde zaken goed van elkaar te onderscheiden. ‘Bijvoorbeeld: als iemand met autisme zich steeds meer terugtrekt, komt dat dan door het autisme of is er sprake van een depressie? Daarom krijg je in de cursussen ook handvatten aangereikt om te begrijpen waar gedrag vandaan komt.’

__________________________________________________________________________________________________________________

Op 9 oktober 2015 vindt het Autismecongres plaats met als thema: Impact van comorbide problemen en autisme. Meer informatie >

Meer informatie over het scholingsaanbod van het Autisme College >