drs. Daniëlle Schultheiss

Daniëlle Schultheiss is Gz-psycholoog en in opleiding tot klinisch psycholoog bij NPI (Arkin). Zij verricht daar intakes, indicatiestelling en diverse vormen van psychotherapie bij cliënten met persoonlijkheidsproblematiek. Daarnaast is Daniëlle werkzaam bij het NPI in het psychodiagnostiekteam, waar zij psychodiagnostische onderzoeken verricht.