dr. Erik Hout

dr. Erik Hout
Met zijn bedrijf Hout Healthcare richt Erik Hout zich onder andere op het verzorgen van onderwijs op het gebied van het gezondheidsrecht aan opleidingen in de gezondheidszorg. Hij behandelt alle juridische onderwerpen in de dagelijkse praktijk van de gezondheidszorg, zoals kwaliteit van zorg, rechten van patiënten, rechtshandhaving en verzekeringsstelsel. Erik was betrokken bij de eerste evaluatie van de Wet BIG en promoveerde in 2006 bij de Vrije Universiteit op het tuchtrecht. In 2014 haalde hij een didactische bekwaamheid voor docenten in het wetenschappelijk onderwijs (BKO certificaat). In zijn onderwijs is veel aandacht voor recente tuchtuitspraken en juridisch-ethische dilemma’s uit de beroepspraktijk. Hierdoor leren zorgprofessionals de praktische toepassing van wet- en regelgeving en wordt het wettelijk kader waarin gehandeld mag worden duidelijk.