Giel-Jan de Vries

öGiel-Jan de Vries is klinisch psycholoog. Hij is werkzaam als coördinator van het zorgprogramma persoonlijkheidsproblematiek bij PsyQ, waarvoor hij onder andere de intake, onderzoek en indicatiestelling verzorgt. Verder promoveert hij op het onderwerp van psychotrauma aan het Academisch Medisch Centrum.