drs. Amalie Wiggins

drs. Amalie Wiggins
Amalie Wiggins is orthopedagoog, GZ-psycholoog en gecertificeerd docent (Level V) Pivotal Respons Treatment® (PRT®). Amalie is werkzaam op de polikliniek van het Leo Kannerhuis in Amsterdam waar ze een PRT oudertraining heeft ontwikkeld en een interne opleiding in de PRT verzorgt.