drs. Corinne Verheule

drs. Corinne Verheule
Corinne is orthopedagoog en vanaf 1989 werkzaam geweest in het adoptieveld waarvoor ze de landelijke voorbereiding en nazorg heeft ontwikkeld en vorm gegeven. Ze heeft zich met name gespecialiseerd in gehechtheidsontwikkeling en traumaverwerking. Vanaf 2004 werkt ze daarnaast in haar eigen praktijk waar ze psychotherapie geeft middels Symbooldrama (Kathatym Imaginatieve psychotherapie) en EMDR. Ze is verbonden aan het AIT als docent VIB en gehechtheid, geeft supervisie Sherborne Samenspel bewegingspedagogiek en is docent Symbooldrama. Corinne is enthousiast over de combinatie van deze verschillende methodieken en geeft regelmatig lezingen en trainingen over gehechtheid en traumaverwerking.