Bettina Klein

Bettina Klein
Bettina Klein is Master of Arts Therapies en Symbooldrama-therapeut. Ze is werkzaam in eigen praktijk 'Kunst &Therapie’ (www.kunst-en-therapie.nl) en docent Creatieve Therapie aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Bettina is tevens leertherapeut en docent Katathym Imaginatieve Psychotherapie (www.symbooldrama.nl). Haar werkervaring komt voort uit begeleiding van oncologische patiënten (sinds 2000) en enkele jaren werkzaam geweest te zijn in de psychiatrie. Ze is geïnteresseerd in de vraag naar de analogie van creativiteit in psychotherapeutische processen en het maken van kunst.