drs. Marjo van Kempen

Marjo van Kempen is Gz-psycholoog en gerechtelijk deskundige. Zij is werkzaam als eerstelijnspsycholoog en forensisch rapporteur. Marjo is eerder werkzaam geweest als docent en schoolpsycholoog in het voortgezet onderwijs, in welk kader zij onder andere betrokken was bij de begeleiding en behandeling van jongeren met faalangst en planningsproblemen. Daarnaast heeft zij ruime ervaring in de (forensische) diagnostiek. Verder heeft Marjo ervaring in de ambulante hulpverlening aan jongeren en volwassenen binnen de generalistische basis ggz en de specialistische ggz.