drs. Berna Schipper

drs. Berna Schipper
Berna Schipper is Gz-psycholoog. Zij is werkzaam in een eigen praktijk binnen de basis ggz. Haar specifieke expertise is normaal tot hoger begaafde mensen met een autismespectrumstoornis.
Eerder heeft zij als behandelcoördinator en behandelaar gewerkt bij polikliniek volwassenen Dr. Leo Kannerhuis. Berna geeft alle voorkomende behandelingen aan cliënten en hun systeem (CGT, EMDR, inzichtgevende therapie etc.).